Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 24.05.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 24.5.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Šéfka  z dňa 19.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Šéfka a program Áno, šéfe!  v dňoch 5.3 a  11.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (prerušovanie programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu Česko Slovenská Superstar z dňa 7.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Česko Slovenská Superstar z dňa 7.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 19 ods. 2 písm. f) ZVR (scéna pohlavného styku v upútavke) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program CRANK: Zastaň a zomrieš! a upútavky na program Črepiny* dňa 8.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o.  vo veci možného porušenia § 35 ods. 3, § 36 ods. 2 a § 34 ods. 2 ZVR  (zaradovanie reklamy) v súvislosti s odvysielaním reklamy počas programu Hitman z dňa 5.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Dr.House a programu Priatelia odvysielaných dňa 30.3.2011 spoločnosť Orange Slovensko, a.s;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi RTVS (STV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Neformálna debata o novele tlačového zákona v rámci programu Správy STV dňa 19.3.2011;
 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 20 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s.r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 2 písm. f) ZVR (psychické utrpenie maloletého) v súvislosti s odvysielaním programu Modré z neba  dňa 07.10.2010 (vec vrátená z NS SR);
 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Ranná šou s Adelou a Sajfom  v dňoch od 21.8., 24.8.,  25.8., 26.8., 27.8., 28.8. a 31.8.2010 (vec vrátená z NS SR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 35 ods. 3 ZVR (zaraďovanie reklamy do vysielania) v programe  King Kong  dňa  12.12.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s r. o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií v rámci vysielanej programovej služby) v programoch Téma dňa  z dní 16.11, 22.11., 23.11.2010;
 • predlžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio GO DeeJay vysielateľovi Marián Dokupil – DOKO MEDIA.Ostatné uznesenia prijaté dňa 24.5.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak