Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 9. a 10. 5. 2011

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9.5. a 10.5.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • pridelila frekvenciu č. 94,9 MHz Bratislava spoločnosti INTERSONIC spol. s r.o. Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 96,0 MHz  Bratislava spoločnosti SITY MEDIA, s.r.o. Bratislava;
 • pridelila frekvencie č. 99,6 MHz Brezno, 99,4 MHz Rožňava a 98,1 MHz Spišská Nová Ves spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o.; Bratislava
 • pridelila frekvenciu č. 107,5 MHz Ružomberok a 94,9 MHz Handlová spoločnosti RADIO ONE, s.r.o. Nitra; 
 • pridelila frekvencie č. 92,2 MHz Ždiar, 101,5 MHz Ždiar, 101,5 MHz Veľká Franková, 92,2 MHz Veľká Franková, 100,3 MHz Spišská Stará Ves, 96,6 MHz Spišská Stará Ves, 100,3 MHz Osturňa, 96,6 MHz Osturňa, 90,8 MHz Nové Mesto nad Váhom, 100,3 MHz Malá Franková, 96,6 MHz Malá Franková Rozhlas a Televízia Slovensko;
 • pridelila frekvencie 96,1 MHz Čadca, 96,2 MHz Martin a 104,6 MHz Žilina spoločnosti FRONTINUS s.r.o. Žilina;
 • pridelila frekvencie 101,0 MHz Nitra a 98,7 MHz Nové Zámky spoločnosti MAXMEDIA, s.r.o., Šaľa;
 • pridelila frekvenciu č. 90, 4 MHz Bánovce nad Bebravou spoločnosti M Technologies spol. s r.o., Banská Bystrica;
 • udelila licenciu s účinnosťou od 10.2.2013 na rozhlasové televízne vysielanie spoločnosti D.EXPRES, a.s. v rozsahu frekvencií 88,4 MHz Hlohovec, 88,4 MHz Ružomberok, 89,3 MHz Rimavská Sobota, 89,7 MHz Nitra, 91,0 MHz Budulov, 92,6 MHz Zvolen, 92,7 MHz Nové Zámky, 92,7 MHz Žarnovica, 93,0 MHz Brezno, 93,1 MHz Martin, 93,6 MHz Donovaly, 95,1 MHz Banská Štiavnica, 95,2 MHz Košice – Bankov, 95,3 MHz Levoča, 95,4 MHz Čadca, 95,4 MHz Dolný Hričov, 95,4 MHz Dolný Kubín, 95,7 MHz Rožňava, 96,4 MHz Poprad, 96,5 MHz Banská Bystrica, 96,5 MHz Námestovo, 96,5 MHz Žilina, 97,0 MHz Levice, 98,2 MHz Bardejov, 99,4 MHz Štúrovo, 99,5 MHz Liptovská Osada, 99,5 MHz Prešov, 99,5 MHz Východná, 99,7 MHz Nové Mesto nad Váhom, 99,8 MHz Topoľčany, 101,1 MHz Lučenec, 101,1 MHz Žiar nad Hronom, 102,5 MHz Trenčín, 105,2 MHz Považská Bystrica, 105,7 MHz Stará Ľubovňa, 106,2 MHz Košice – Makovica, 106,5 MHz Modrý Kameň, 106,9 MHz Skalica, 107,0 MHz Senica, 107,5 MHz Prievidza, 107,6 MHz Bratislava (ide o rovnaké frekvencie, na ktorých aj v súčasnosti vysiela Rádio Expres);
 • začala správne konanie voči Rozhlasu a Televízii Slovenska (STV) z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu O päť minút 12 z dňa 13.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov vysielania z dní 23.2 a 25. 2. 2011 v čase od 17:00 hod. do 19:00 hod. a  programu Kapor na torte z dňa 6. 3. 2011;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.  z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 ZVR (neoddelená reklama, presah reklamy v hodine) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Ordinácia v ružovej záhrade odvysielaného dňa 2.11.2010 spoločnosť Herbacos Recordati s.r.o.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Rozhlasu a Televízii Slovenska (STV)  z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu Pošta pre teba odvysielaného dňa 20.11.2010 spoločnosti Union poisťovňa, a.s. a Herbamedicus s.r.o.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 ZVR (neoddelená reklama a presah reklamy v hodine) v súvislosti s odvysielaním komunikátov označujúcich za sponzora programu Quantum of Solace odvysielaného dňa 20.10.2010 spoločnosti Kofola a.s., Orange Slovensko.


Ostatné uznesenia prijaté dňa 9.5. a 10.5.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady. 
  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak