Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 26.04.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26.4.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti SATRO, s.r.o. z dôvodu porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) ZVR retransmitovať programové služby  len so súhlasom vysielateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Slovak Telecom, a.s. z dôvodu porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) ZVR retransmitovať programové služby  len so súhlasom vysielateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona účastníkovi Ján Gregor z dôvodu porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) ZVR retransmitovať programové služby  len so súhlasom vysielateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona účastníkovi Dušan Sika - STELAR z dôvodu porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) ZVR retransmitovať programové služby  len so súhlasom vysielateľov;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Poprad Reality Invest, a.s. v súvislosti s možným nevyužívaním frekvencie 94,8 MHz Košice na účel, na ktorý mu bola pridelená;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Chilli, sex a samba z dňa 22.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Nie je čo stratiť  z dňa 19.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. vo veci možného porušenia § 32 ods. 4 písm. a) ZVR (čestná a slušná reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu, ktorý propagoval druhú sériu programu Česko Slovenská SuperStar dňa 12.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzora programu Bláznivý Jimov život odvysielaného dňa 12.2.2011 spoločnosť Orange Slovensko, a.s;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV  s. r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním upútaviek na vlastné programy bez trvalého uplatnenia jednotného systému označovania z dňa 19.2., 23.2. a 25.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) (objektívnosť spravodajstva) ZVR v súvislosti s odvysielaním príspevku Cirkevná daň v rámci programu Televízne noviny dňa 27.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  IBALGIN FAST dňa 5.3. a 7.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Olynth HA dňa 5.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Nalgesin S dňa 7.3.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba  JOJ) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Paralen Hot Drink dňa 22.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba  JOJ) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek TANTUM VERDE dňa 22.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba  JOJ) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek ROBITUSSIN  dňa 22.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba  JOJ) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek MUCOSOLVAN Mäkké pastilky dňa 22.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. (programová služba  JOJ) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek MAXFLU dňa 22.1.2011;
 • uložila sankcie – 5 x upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA s.r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 ZVR v súvislosti s odvysielaním sponzorských odkazov, ktoré naplnili definičné kritéria reklamy a neboli oddelené od iných zložiek programovej služby a ich odvysielaním došlo k presahu odvysielania reklamy v rámci jednej hodiny;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Socha T. G. Masaryka  v rámci programu Televízne noviny dňa 28.10.2010;
 • uložila sankciu - pokutu vo výške 4500 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA s.r.o. z dôvodu porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek Pantoloc control dňa 07.12.2010;
 • uložila sankciu - pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 38 ods. 4 ZVR  (nenáležitá propagácia sponzora) v súvislosti s odvysielaním programu Panelák dňa 26.11.2009 (opätovné rozhodnutie po vrátení veci z NS SR);
 • uložila sankciu - pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Tragická smrť sánkara v rámci programu Šport dňa 13.02.2010 (opätovné rozhodnutie po vrátení veci z NS SR);
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti so zaradením programu Academia destructiva – Televízor v rámci internetovej stránky www.huste.tv;  
 • uložila sankcie – 2 x  upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 35 ods. 3 ZVR (zaraďovanie reklamy do vysielania) v programoch Largo Winch a Camp Rock 2 v dňoch 23.10.2010 a 1.10.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúceho za sponzorov programu Začarovaní odvysielaného dňa 16.10.2010 programu spoločnosti Orange Slovensko a Danone s.r.o.;
 • uložila sankciu - pokutu vo výške 165 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR (dodanie súvislého záznamu vysielania);
 • uložila sankciu - pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu opakovaného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Trhni si dňa 13.01.2011;
 • uložila sankciu - pokutu vo výške 670 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (vysielanie počas komunálnych volieb) v súvislosti s odvysielaním príspevku Bezpečnosť na sídlisku  v rámci programu Správy dňa 13.11.2010.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 26.4.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak