Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 12.04.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 12.4.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Slovanet, a.s. z dôvodu porušenia povinnosti § 17 ods. 1 písm. c) ZVR retransmitovať programové služby  len so súhlasom vysielateľov;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti DIGI SLOVAKIA , s.r.o. z dôvodu porušenia povinnosti retransmitovať programové služby  len so súhlasom vysielateľov;
 • udelila licenciu na televízne digitálne celoplošné vysielanie programovej služby Empatia spoločnosti Minas Tirith s.r.o.;
 • udelila licenciu na televízne digitálne celoplošné vysielanie programovej služby SAT 3 žiadateľovi Ján Kadlevič;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona – RTVS (STV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu O 5 minút 12 z dňa 13.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programovej ponuky prostredníctvom oznámení o vlastných programoch Jumper, Alexander Veľký, Odsúdení zomrieť: Otvorené more  bez uplatnenia jednotného systému označovania z dňa 30.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Mucosolvan mäkké pastilky dňa 12.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Panadol Baby dňa 12.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Tantum verde  dňa 12.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba TV Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Mucoplant Spitzwegerich Hustensaft dňa 12.2.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV z dôvodu porušenia § 39 ods. 4 ZVR (sponzorovanie politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa z dňa 28.10.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV z dôvodu porušenia § 39 ods. 4 ZVR (sponzorovanie politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa z dňa 4.11.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (objektívnosť spravodajských programov v rámci volebnej kampane) v súvislosti s odvysielaním príspevku Fungujúca samospráva v rámci programu Správy z dňa 23.11.2010;
 • uložila sankcie - 5krát upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 ZVR v súvislosti s odvysielaním sponzorských odkazov, ktoré naplnili definičné kritéria reklamy a neboli oddelené od iných zložiek programovej služby a ich odvysielaním došlo k presahu odvysielania reklamy v rámci jednej hodiny;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona – RTVS (STV) z dôvodu porušenia § 34 ods. 1 ZVR v súvislosti s odvysielaním sponzorského odkazu, ktorý naplnil definičné kritéria reklamy a nebol oddelený od iných zložiek programovej služby.

  Ostatné uznesenia prijaté dňa 12.4.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


   Ľuboš Kukliš
   Riaditeľ Kancelárie
   Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak