Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 29.03.2011

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona - RTVS (SRO) z dôvodu porušenia § 68 ods. 7 písm. a) ZVR v súvislosti s nevyužívaním frekvencií 89,3MHz Bardejov, 94,4 MHz Svidník, 97,6 MHz Raslavice, 99,9 MHz Giraltovce, 97,2 MHz Medzilaborce na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona - RTVS (STV) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (objektívnosť spravodajstva a ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Medzinárodné únosy detí v rámci programu Správy STV  z dňa 28.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Prestali s interrupciami v rámci programu Televízne noviny z dňa 25.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Koniec štátnym potratom (Súkromníci v Bratislave si mädlia ruky) v rámci programu Nočné televízne noviny z dňa 25.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že nedodal Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania zo dňa 13.01.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním upútaviek bez trvalého označenia JSO dňa 1.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním upútaviek bez trvalého označenia JSO dňa 8.1.2011 a dňa 14.2.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. i) ZVR (prerušenie programu) v súvislosti s prerušením programu Čistič programom Ples v Opere dňa 8.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba DOMA) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Otrivin Complete dňa 7.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba DOMA) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  MUCOSOLVAN Retard  dňa 7.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba DOMA) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  neo – angin dňa 7.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba Tv Markíza) vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Linex dňa 13.1.2011;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka Pavla Lulajku na nadobúdateľa Ing. Arch. Richard Krajči;
 • predlžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio Hey spoločnosti GES Slovakia, s.r.o.


Ostatné uznesenia prijaté dňa 29.3.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak