Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 15.03.2011

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v súvislosti s odvysielaním príspevku Zákony iba na papieri v rámci programu Televízne noviny z dňa 6.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku)  v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Nurofen pre deti Jahoda dňa 18.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Olynth HA dňa 18.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Pantoloc Control dňa 18. a 19. 12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  MIG-400 dňa 18.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR (výzva na prečítanie informácie pribalenej k lieku) v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek  Poseidon  dňa 22.1.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 ZVR (neoddelená reklama a presah reklamy v hodine) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Sex v meste produkt Canesten Kombi a spoločnosť Orange Slovensko, a.s. dňa 18.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. (programová služba DOMA) vo  veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 ZVR (neoddelená reklama a presah reklamy v hodine) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Sex v meste spoločnosti Orange Slovensko, a.s.. dňa 19.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 35 ods. 3 ZVR (prerušovanie programu reklamou v 30 minútových blokoch) v súvislosti s odvysielaním reklamných spotov počas programu Sex v meste dňa 18.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Vraj to bola pomsta v rámci programu Televízne noviny z dňa 15.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 20 ods. 1 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním upútaviek C.S.I. New York a Vtierka Castle   počas programu Kráska a zviera dňa 5.12.2010;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona (Dvojka) vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. a) ZVR ( všestrannosť informácií a názorová pluralita) v súvislosti s odvysielaním programu Sféry dôverné z dňa 12.1.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2500 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Podozrivé 6. časť  dňa 7.11.2010.


Ostatné uznesenia prijaté dňa 15.3.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.
  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie Rady pre vysielanie

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak