Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 01.03.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 1.3.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Slovak Telecom, a.s. z dôvodu porušenia § 17 ods. 1 písm. a) ZVR (must carry) v súvislosti s nezaradením programovej služby MUSICBOX/NAŠA, ktorá je šírená v meste Košice terestriálne na kanáli 50, do základnej programovej ponuky poskytovanej v rámci káblového distribučného systému;
 • odňala licenciu na digitálne televízne vysielanie spoločnosti empat s.r.o. na jej vlastnú žiadosť;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Ratatouille spoločnosť Orange Slovensko, a.s. dňa 5.12.2010;
 • začala  správne konania voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s odvysielaním upútaviek bez trvalého označenia piktogramom. dňa 5.12., 10.12. a 13.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek Oscillococcinum v dňoch 5.12. a 10.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s odvysielaním programu NOVINY PLUS – MARTINKA KLEOPATRA Z TURCA  a upútavky na tento program dňa 12.12.a 13.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania  z. dňa 13.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Farmár hľadá ženu službu huste.tv  dňa 10.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a) ZVR v súvislosti s odvysielaním reklamného spotu na liek MIG-400 dňa 10.12.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo  veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Trhni si dňa 13.1.2011;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2500 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l ) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu na vyžiadanie rady z dní 28.9., 29.9. a 30.9.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Belousovová prišla aj o Čadcu  v rámci programu Noviny dňa 24.11.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (vysielanie počas volieb) v súvislosti s odvysielaním prieskumu verejnej mienky v čase moratória v rámci programu Teleráno dňa 22.11.2010.


Rada na dnešnom zasadnutí zároveň prijala uznesenie o vyhlásení jarného výberového konania na rozhlasové terestriálne frekvencie. Podmienky konania budú zverejnené v dvoch celoštátnych denníkoch, na internetovej stránke Rady, ako aj na jej úradnej tabuli dňa 7.3.2011. 

Ostatné uznesenia prijaté dňa 1.3.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu 

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak