Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 15.02.2011


Tlačová informácia

 zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 15.2.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • pridelila v rámci prechodu na digitálne vysielanie alternatívnu frekvenciu – kanál 34 Rozhlasu a televízii Slovenska do 31.12.2011;
 • začala správne konanie voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním programových služieb NATIONAL GEOGRAPHIC WILD a MTV (CZ) bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči JURKOVIČ-ELEKTRO vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) ZVR v súvislosti s poskytovaním programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 2 písm. c) ZVR (dodržiavanie volebných zákonov) v súvislosti s odvysielaním príspevku Fungujúca samospráva v rámci programu Správy TA3 z dňa 23.11.2010;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo  veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Pošta pre teba spoločnosť Herbamedicus s.r.o., dňa 20.11.2010;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo  veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Pošta pre teba spoločnosť Union poisťovňa, a.s. dňa 20.11.2010;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo  veci možného porušenia § 38 ods. 4 ZVR (nenáležitá propagácia sponzora) v súvislosti s odvysielaním sponzorovaného programu Pošta pre teba dňa 20.11.2010;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona RTS (STV) vo  veci možného porušenia § 39a ods. 5 ZVR (umiestňovanie produktov) v súvislosti s odvysielaním programu Pošta pre teba dňa 20.11.2010;
 • začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním príspevku Pokus o samovraždu v rámci programu Televízne noviny z dňa 23.12.2010;
 • začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 35 ods. 5 ZVR (prerušovanie programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním programu King Kong z dňa 12.12.2010;
 • začala správne konanie voči MAC TV  s r.o. vo  veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním komunikátu označujúci za sponzora programu Quantum of Solace spoločnosti Kofola a.s. a  Orange Slovensko, a.s., dňa 20.11.2010;
 • začala správne konanie voči MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo  veci možného porušenia § 33 ods. 4 písm. a)  ZVR v súvislosti s odvysielaním reklamy na liek Pantoloc control z dňa 7.12.2010;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti RM PROGRES s.r.o., Žilina - GES MEDIA ASSET, a.s., Praha, Česká republika na nadobúdateľa Miroslava Staněka.


Zároveň bol na dnešnom zasadnutí zvolený do funkcie predsedu Rady Prof. Miloš Mistrík.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 15.2.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak