Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 11.01.2011

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 11.1.2011 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie postupom podľa § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. odňala frekvencie č. 48 Štúrovo, č. 51 Mýto pod Ďumbierom a č. 59 Košice-Dubník spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.(vec vrátená z NS SR);
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 a § 36 ods. 2 ZVR (neoddelená reklama, presah reklamy v hodine) v súvislosti s odvysielaním označenia sponzora - spoločnosti Herbacos Recordati pred a po programoch Ordinácia v ružovej záhrade 117.  a 118. časť, ktorý mohol naplniť definíciu reklamy dňa 2.11.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním označenia sponzora – Danone s.r.o., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy dňa 16.10.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 34 ods. 1 ZVR (neoddelená reklama) v súvislosti s odvysielaním označenia sponzora – Orange a.s., ktorý mohol naplniť definíciu reklamy dňa 16.10.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním oznámenia o vlastnom programe Česko Slovensko má talent, oznámenia o vlastnom programe Profesionáli, oznámenia o vlastnom programe Dievča na stráženie a  oznámenia o vlastnom programe Dobrá manželka, v ktorých neuviedol príslušné grafické symboly jednotného systému označovania dňa 16.10.2010;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 39 ods. 4 ZVR (zákaz sponzorovania politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa  z dňa 29.7.2010;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Výpalné metódy vymáhačskej firmy v rámci programu Noviny z dňa 26.6.2007(vec vrátená z NS SR);
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 3000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 38 ods. 4 ZVR (podpora sponzora) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa  z dňa 29.7.2010(vec vrátená z NS SR);
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácie o pripravovanom programe Paľba v rámci programu Dnes z dňa 23.3.2010 (vec vrátená z NS SR).


Ostatné uznesenia prijaté dňa 11.1.2011 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak