Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 21.12.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 21.12.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • v súvislosti s prechodom na digitálne vysielanie postupom podľa § 69 ods. 1 zákona č. 220/2007 Z.z. odňala frekvencie č. 54 Bardejov  spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.(vec vrátená z NS SR);
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 50 % obchodného podielu spoločníka Ing. Jozefa Harvančíka spoločnosti Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o. na nadobúdateľa Ing. Michal Gregor,
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti TES Media s.r.o. z dôvodu šírenia programovej služby PRIMA bez jej súhlasu;
 • uložila sankciu – pokutu 200 eur spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. z dôvodu šírenia programových služieb CNN, TV5 Monde, SWR, NDR, Al Jazeera, ČT1 HD bez ich súhlasu;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Slovak Telecom, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a)  ZVR („must carry“) z dôvodu neposkytovania programovej služby MUSICBOX/NAŠA, ktorá je vysielaná terestriálne na kanáli 50 v meste Košice;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Podozrivé dňa 7.11.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Podozrivé (6. a 7 časť) dňa 7.11.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 35 ods. 5 ZVR (presah reklamy) v súvislosti s odvysielaním reklamných šotov počas programu Largo Winch dňa 23.10.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s poskytovaním programu Academia destructa prostredníctvom audiovizuálnej mediálnej službe na požiadanie www.huste.tv;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 30 ods. 3 písm. b) a § 30 ods. 3 písm. d) ZVR (krátke spravodajstvo) v súvislosti s odvysielaním záznamov zo Zimných olympijských hier 2010 vo Vancouveri;
 • na základe kontrolného monitoringu zameraného na dodržiavanie pravidiel reklamy a sponzoringu začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona – Slovenská televízia;       
 • na základe kontrolného monitoringu zameraného na dodržiavanie pravidiel reklamy a sponzoringu začala 10 správnych konaní voči spoločnosti MAC TV s.r.o.;
 • na základe kontrolného monitoringu zameraného na dodržiavanie pravidiel reklamy a sponzoringu začala 7 správnych konaní voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l)  ZVR v súvislosti s možným neposkytnutím súvislého záznamu vysielania programovej služby JOJ zo dňa 28.09.2010 v čase od 23:55 hod. do 02:05 hod. (29.09.2010) a zo dňa 30.09.2010 v čase od 18:55 hod. do cca 19:53 hod. na vyžiadanie Rady;
 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 3500 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním programu Autosalón z dňa 21.9.2008 (vec vrátená z NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 7000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Návod na vraždu z dňa 23.7.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške10 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Česko Slovenská Superstar z dňa 19.9.2009 (vec vrátená z NS SR).


Ostatné uznesenia prijaté dňa 21.12.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak