Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 7.12.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 7.12.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu
 

 • pridelila frekvenciu č. 92,2 MHz Dubnica nad Váhom Slovenskému rozhlasu;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti GES Slovakia, s.r.o., Bratislava - NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha na nadobúdateľa Prvé finančné družstvo, Piešťany;
 • udelila 5 licencií na lokálne digitálne televízne vysielanie spoločnosti Videoštúdio RIS, spol. s r.o. na monotypové programové služby TVST,  TV SEN, TVS, TVM a TVB;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. vo veci možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu Talentmania z dní 16.10 a 17.10.2010;
 • uložila sankciu – pokutu v súhrnnej výške 5500 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 3 a 4 ZVR (ochrana maloletých) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Reflex z dňa 2.8.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 39 ods. 4 ZVR (sponzorovanie politickopublicistického programu) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa z dňa 5.8.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 39 ods. 4 ZVR (sponzorovanie politickopublicistického programu) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa z dňa 8.7.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona  spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Spomienky na väzňa Ďuračku za mrežami v rámci programu Krimi noviny z dňa 28.8.2010;
 • na základe monitoringu volebnej kampane začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Téma dňa v dňoch 16.11., 22.11. a 23.11.2010;
 • na základe monitoringu volebnej kampane začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť politickopublicistického programu) v súvislosti s odvysielaním správy informujúcej o stiahnutí A. Belousovovej z kandidátky SNS v rámci programu Noviny dňa 22.11.2010;
 • na základe monitoringu volebnej kampane začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. c) ZVR (vysielanie v rámci volebnej kampane) v súvislosti s odvysielaním krátkej správy obsahujúcej čiastočné výsledky prieskumu verejnej mienky v súvislosti s komunálnymi voľbami v Bratislave a v Košiciach v rámci programu Teleráno dňa 22.11.2010.

 
Ostatné uznesenia prijaté dňa 07.12.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.
 
 
 
 
  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak