Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 9.11.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 9.11.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu
 

 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o. z dôvodu nevyžívania frekvencií 97,8 MHz Medzilaborce a 97,8 MHz Stropkov a 89,0 MHz Rožňava;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Rádio VIVA, a.s. z dôvodu nevyžívania frekvencií 92,9 MHz Prievidza, 90,0 MHz Medzilaborce a 92,4 MHz Stropkov;
 • odňala licenciu spoločnosti Televízna spoločnosť BBSK z dôvodu uskutočnenia prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady;
 • udelila licenciu na digitálne regionálne vysielanie televíznej programovej služby TV ORAVIA spoločnosti TV ORAVIA s.r.o.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MEDIA PLANET, s.r.o. z dôvodu porušenia § 15a ods. 2 ZVR v súvislosti s poskytovaním retransmisie bez jej registrácie na internetovej stránke www.respublica.sk;
 • začala správne konania voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. h) ZVR v súvislosti s nepodaním návrhu na zápis do obchodného registra na zápis činnosti - vysielanie televíznej programovej služby;
 • začala správne konania voči spoločnosti SATRO s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konania voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konania voči spoločnosti Slovak Telekom, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z . v súvislosti s poskytovaním retransmisie v rozpore s jej registráciou;
 • začala správne konania voči spoločnosti UPC DTH S.á.r.l., Howald, Luxemburg vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona č. 308/2000 Z. z . v súvislosti s poskytovaním retransmisie v rozpore s jej registráciou;
 • začala správne konania voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s poskytovaním retransmisie programovej služby RTL KLUB bez súhlasu pôvodného vysielateľa;
 • začala správne konania voči spoločnosti SWAN, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konania voči spoločnosti Slovanet, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskému rozhlasu vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Rádiožurnál dňa 21.9.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. vo veci možného porušenia § 20 písm. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatňovanie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Panelák dňa 16.9.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Gymnázium vs. obyvatelia v rámci programu Poludňajší žurnál a Správy  dňa 21.5.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA  spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Preteky áut na jedinej prístupovej ceste v rámci programu Televízne noviny dňa 5.6.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti TV Pezinok z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevkov Novinky v kauze, Protest pred úradom vlády, Protesty pokračuj , Už vyváža aj Bratislava a  Protest proti skládke v rámci programu Týždenník v dňoch 10.05., 17.05., 24.05., 31.05. a  07.06.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 663 eur vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Maradonna podľa Kusturicu v dňoch 13.6. a 14.6.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa dňa 29.4.2010.

 
 
Ostatné uznesenia prijaté dňa 09.11.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.
 
 
  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak