Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 26.10.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 26.10.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 39 ods. 4 ZVR v súvislosti s odvysielaním politickopublicistického programu Lampa, ktorý bol sponzorovaný dňa 26.8.2010;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 5000 eur spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Zóna smrti: Sopka v New Yorku  z dňa 14.5.2010.
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti “SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“ z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku o zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Trenčín obsahujúci informácie o krátení finančného príspevku Televízii Trenčín v rámci programu Trenčiansky samosprávny kraj  v dňoch 30.4. až 7.5.2010.Ostatné uznesenia prijaté dňa 26.10.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.
  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak