Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 12.10.2010

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  12.10. 2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


 • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby Mestská televízia Ružomberok spoločnosti KULTÚRNY DOM Andreja Hlinka, a.s;
 • udelila licenciu na celoplošné digitálne vysielanie televíznej programovej služby DIGI SPORT spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o.;
 • začala správne konanie voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu možného porušenie § 17 ods. 1 písm. c) v súvislosti s poskytovaním retransmisie programových služieb PRIMA a NOVA bez ich súhlasu;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Spomienky na väzňa Ďuračku v rámci programu KRIMI NOVINY z dňa 28.8.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 39 ods. 4 ZVR v súvislosti s odvysielaním politickopublicistického programu Lampa, ktorý bol sponzorovaný dňa 5.8.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 39 ods. 4 ZVR a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním politickopublicistického programu Lampa, ktorý bol sponzorovaný dňa 29.7.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Polícia zhabala servery v rámci programu Noviny dňa 27.6.2007, rozhodnutie vrátene z NS SR;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3400 eur z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu NCIS – Námorný vyšetrovací úrad z dňa 14.5.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3320 eur z dôvodu porušenia § 34 pds. 3 ZVR
  (hlasitosť reklám) v súvislosti s odvysielaním reklamy počas programu Ako uloviť družičku dňa 15.5.2010.

Rada na dnešnom zasadnutí zároveň schválila komentár k zákonnej úprave volieb do samosprávnych krajov, ktorý je zverejnený na internetovej stránke Rady.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 12.10.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak