Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 28.09.2010

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  28.9. 2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby TV UNIZA spoločnosti TES MEDIA, s.r.o. Žilina;
  • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom obchodného podielu v spoločnosti L – MEDIA s.r.o. Liptovský Mikuláš vo výške 100 %  zo spoločníka spoločnosti Jána Pillára na nadobúdateľa spoločnosť British Invest, s.r.o., Bratislava;
  • zamietla žiadosť o predĺženie platnosti licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby Rádio Flash spoločnosti FLASH PREŠOV, spol. s r.o. (rozhodnutie vrátené z NS SR);
  • začala správne konanie voči spoločnosti D.EXPRES a.s. z dôvodu možného porušenie § 20 ods. 5 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním piesne R´n´B Soul v rámci programu Vaše letné rádio dňa 16.7.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 39 ods. 4 ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Lampa, ktorý nebol označený sponzorom programu dňa 8.7.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 3 a 4 ZVR  (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Reflex dňa 2.8.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Oklamala aj postihnutého v rámci programu KRIMI NOVINY z dňa 28.7.2010;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním príspevku Zvláštni svedkovia v rámci programu Noviny dňa 11.4.2010;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním príspevku Pomáhajú im aj kňazi  v rámci programu Noviny dňa 10.4.2010.

Rada na dnešnom zasadnutí zároveň prijala uznesenie o vyhlásení jesenné výberové konania na rozhlasové terestriálne frekvencie. Podmienky konania budú zverejnené v dvoch celoštátnych denníkoch, na internetovej stránke Rady, ako aj na jej úradnej tabuly dňa 1.10.2010.  


Ostatné uznesenia prijaté dňa 28.9.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak