Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 14.09.2010

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  14.9. 2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


  • udelila licenciu na lokálne digitálne vysielanie televíznej programovej služby s názvom Dúbravská televízia spoločnosti Dúbravská televízia, spol. s r.o.;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Návod na vraždu dňa 23.7.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ľudská dôstojnosť) a § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Známa firma v rámci programu KRIMI NOVINY  z dňa 20.7.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Čo pomôže justícii v rámci programu Správy z dňa 21.6.2010;
  • uložila sankciu – pokutu vo výške 5 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním glosy Protokolárna ľútosť v rámci programu Prvé noviny a.s. z dňa 12.4.2010;
  • uložila sankcie – pokuty v súhrnnej výške 3 990 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 3 a 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Webmaster dňa 26.9.2009 (opätovné rozhodnutie po vrátení veci z NS SR).

Ostatné uznesenia prijaté dňa 14.9.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak