Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 31.08.2010

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  31.8. 2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • predlžila platnosť licencie na televízne vysielanie spoločnosti KABELOVKA, spol. s r.o. o 12 rokov;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 200 eur spoločnosti Rádio KISS s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. d) ZVR v súvislosti s tým, že v dňoch 07.-09.04.2010 neoprávnene na frekvenciách 90,4 MHz Prešov – Stráž a 91,2 MHz Prešov – Stráž vysielal rozhlasovú programovú službu RÁDIO KISS;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Rádio KISS s.r.o. vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 97,8 MHz Medzilaborce, 97,8 MHz Stropkov a 89,0 MHz Rožňava nie sú vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • začala správne konanie voči spoločnosti RÁDIO VIVA, a.s., vo veci možného naplnenia skutkovej podstaty § 68 ods. 7 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. z dôvodu, že frekvencie 92,9 MHz Prievidza, 90,0 MHz Medzilaborce a 92,4 MHz Stropkov nie sú vysielateľom využívané na účely, na ktoré mu boli pridelené;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Orange Slovensko, a.s. z dôvodu porušenia § 17 písm. a) ZVR („must carry“) v súvislosti s nezaradením televíznej programovej služby MUSICBOX, ktorá je šírená v meste Košice terestriálne na kanáli 50 do základnej programovej ponuky a nevyhovela žiadosti o odpustenie od tejto povinnosti;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Media Vision s.r.o., Praha z dôvodu možného prevádzkovania retransmisie bez jej registrácie;
 • začala správne konanie voči spoločnosti DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava z dôvodu možného prevádzkovania satelitnej retransmisie v rozpore s platnou registráciou;
 • začala správne konanie voči spoločnosti ANTIK Telecom s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 17 ods. 1 písm. c) v súvislosti s možným poskytovaním retransmisie programových služieb bez súhlasu ich pôvodných vysielateľov;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona – Slovenská televízia z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu Maďarský magazín z dňa 26.5.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku „gymnázium vs. obyvatelia“, ktorý informoval o súkromnom gymnáziu Mercury v Bratislavskej Petržalke v rámci programu Poludňajší žurnál a programu Správy z dňa 21.5.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku „Preteky áut na jedinej prístupovej ceste“, v rámci programu Televízne noviny z dňa 5.6.2010;
 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákone Slovenská televízia z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Maradona podľa Kusturicu dňa 13. a 14.3.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu C.S.I. – Kriminálka New York z dňa 14.05.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b ) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Z útulku vraj miznú psy v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 25.4.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ľudská dôstojnosť) v súvislosti s odvysielaním príspevku Dôchodcov pribúda aj vďaka medicíne v rámci programu Televízne noviny z dňa 2.3.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 700 eur vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním upútavky na program Bathory pred Večerníčkom dňa 3.3.2010;
 • uložila sankciu – odvysielať oznam o porušení zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b ) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Rozporuplné psychotesty v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 23.3.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 2000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s tým, že neposkytol Rade na jej vyžiadanie súvislý záznam vysielania programu Aféry z dňa 15.03.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 39 ods. 5 písm. d) ZVR (product placement) v súvislosti s nezabezpečením povinnosti zreteľne informovať verejnosť o existencii umiestňovania produktov – informácia o programe Showdance, označením na začiatku a na konci programu Panelák, ako aj pri pokračovaní programu po prerušení mediálnou komerčnou komunikáciou z dňa 31.3.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 3320 eur vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia z dôvodu porušenia § 35 ods. 2 ZVR v súvislosti s prerušením priameho prenosu z hokejového stretnutia Slovensko – Dánsko z dňa 14.5.2010 reklamou, ktorá zasahovala do stretnutia.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 31.8.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak