Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 06.07.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  6.7.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


 • udelila licenciu na regionálne digitálne televízne vysielanie programovej služby RTV KREA spoločnosti KREATIV GA spol. s r.o., Galanta;
 • udelila licenciu na lokálne vysielanie televíznej programovej služby Televízia Močenok spoločnosti Kabel TV Močenok, s.r.o.;
 • udelila licenciu na regionálne televízne vysielanie programovej služby INFOKANÁL VARES spoločnosti VARES, s.r.o.;
 • udelila licenciu na regionálne digitálne televízne vysielanie programovej služby 3V spoločnosti NFC, s.r.o.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti Towercom, a.s., Bratislava z dôvodu prevádzkovania retransmisie bez oprávnenia;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Správa káblových rozvodov s.r.o. z dôvodu možného neoprávneného šírenia programovej služby PRIMA bez jej súhlasu;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MEDIA PLANET, s.r.o., z dôvodu možného prevádzkovania retransmisie na internete bez registrácie;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Sopka v New Yorku z dňa 14.5.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu NCSI:Námorný vyšetrovací úrad z dňa 14.5.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti D.EXPRES, a.s. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Hitová klasika z dňa 3.5.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti D.EXPRES, a.s. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Hitová klasika z dňa 4.5.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť politickopublicistického programu) v súvislosti s odvysielaním programu Lampa z dňa 29.4.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním oznámení o vlastných programoch Mýtus, Miesto činu: Hlad po láske a Jolly Joker dňa 3.3.2010 bez uplatnenia JSO;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur spoločnosti Rádio VIVA, a.s. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním programu Coffe time dňa 29.3.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona – Slovenská televízia z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b ) ZVR  (objektívnosť politickopublicistického programu) v súvislosti s odvysielaním programu O 5 minút 12 dňa 7.2.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Tragická smrť sánkara v rámci programu Šport dňa 13.2.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 3 ZVR (hlasitosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Terminátor 3:Vzbura strojov dňa 19.3.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 3 ZVR (hlasitosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Pearl Harbor dňa 18.2.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 3 ZVR (hlasitosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Gejša dňa 27.1.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 34 ods. 3 ZVR (hlasitosť reklamy) v súvislosti s odvysielaním programu Monk dňa 17.3.2010;
 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá mediálna komerčná komunikácia) v súvislosti s odvysielaním príspevku Mimoriadna relácia na telo v rámci programu Televízne noviny dňa 17.3.2009 (konanie vrátené NS SR);
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 10 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá mediálna komerčná komunikácia) v súvislosti s odvysielaním príspevku Miss Slovensko 2010 dňa 22.1.2010.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 6.7.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak