Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 22.6.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  22.6.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • predlžila platnosť licencie na rozhlasové vysielanie programovej služby Jemné melódie spoločnosti TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o. o 8 rokov;

 • udelila licenciu na celoplošné digitálne televízne vysielanie programovej služby empatia spoločnosti empat s.r.o., Vráble;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zvláštni svedkovia v rámci programu Noviny z dňa 11.4.2010;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b)  a § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (objektívnosť spravodajstva a ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Pomáhajú im aj kňazi v rámci programu Krimi  noviny z dňa 10.4.2010;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR ( hlasitosť reklám) v súvislosti s odvysielaním reklamných blokov počas programu Ako uloviť družičku z dňa 15.5.2010;

 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Z útulku vraj miznú psy v rámci programu Krimi noviny z dňa 25.4.2010;

 • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenská televízia z dôvodu možného porušenia § 35 ods. 2 písm. b) ZVR (zaradenie reklamy) v súvislosti so zaradením reklamného šotu Škoda počas prenosu športového podujatia Slovensko – Dánsko z dňa 14.5.2010;

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 1000 eur vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých - uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním oznámení o vlastných programoch Kameňák 2, Zákon a poriadok: Špeciálna jednotka a Miesto činu: Požiarnici dňa 17.2.2010 bez uplatnenia JSO;

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4000 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá mediálna komerčná komunikácia) v súvislosti s odvysielaním príspevku Zlepšenie podnikania v rámci programu Správy z dňa 18.1.2010;

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 4000 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá mediálna komerčná komunikácia) v súvislosti s odvysielaním príspevku TA3 v nových autách v rámci programu Správy z dňa 20.1.2010;

 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5000 eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Veľmi nebezpečné známosti dňa 11.1.2010;

 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá mediálna komerčná komunikácia) v súvislosti s odvysielaním príspevku Prezidentské voľby 2009 (volebné štúdio) v rámci programu Televízne noviny dňa 21.3.2009 (konanie vrátené NS SR);

 • opätovne uložila sankciu – pokutu vo výške 10.000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu porušenia § 31a ods. 4 ZVR (skrytá mediálna komerčná komunikácia) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o pripravovanom programe Paľba v rámci programu Dnes dňa 23.3.2009 (konanie vrátené NS SR);

 • posúdila podanie TV Karpaty, s.r.o v rámci splnenia si informačnej povinnosti audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (§ 63a ZVR), pričom za takúto službu akceptovala: sekcie Video správy, Archív relácie, Najnovšie správy a Rýchle správy internetovej stránky www.tvkarptaty.sk.


Ostatné uznesenia prijaté dňa 22.6.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak