Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 08.06.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  08.06.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu


 • udelila licenciu na regionálne digitálne televízne vysielanie programovej služby Televízia Trenčín spoločnosti „SLOVAKIA okolo sveta s.r.o.“;
 • začala správne konanie voči spoločnosti DSI DATA s.r.o., Námestovo v súvislosti s možným neprevádzkovaním retransmisie v súlade s jej registráciou;
 • začala správne konanie voči spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 17 písm. c) ZVR  v súvislosti s možným šírením programovej služby PRIMA bez súhlasu vysielateľa;
 • začala správne konanie voči spoločnosti TELECOM TKR, s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 17 písm. c) ZVR  v súvislosti s možným šírením programovej služby PRIMA bez súhlasu vysielateľa;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatnenie JSO) v súvislosti s odvysielaním programu Chlapci to chcú tiež...a stále z dní 13.4.2010 a 10.5.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Neplatné posudky psychológa? v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 21.3.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR  (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Rozporuplné psychotesty v rámci programu KRIMI Noviny z dňa 23.3.2010;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona vysielateľovi na základe zákona, Slovenský rozhlas z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o petičnej akcii v Košiciach, ktorú zorganizoval primátor a poslanec mestskej časti Krásne v Košiciach na podporu protestujúcich kamionistov, príspevku informujúcom o dopadoch zavedenia mýta na obyvateľov, nemocnice, sociálne domovy a pod., príspevku informujúcom o tom, že českí dopravcovia sa snažia obchádzať Slovensko pre problémy pri zavádzaní mýta, pre ktoré uviazli na česko-slovenských hraniciach a príspevku sprostredkujúcom názory politológov na kauzu zabudnutej výbušniny a na kauzu zavedenia elektronického mýta v rámci programu Rádiožurnál dňa 11.1.2010 o cca 12.00 hod.;
 • uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona vysielateľovi na základe zákona, Slovenský rozhlas z dôvodu  porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku sprostredkúvajúcom názory politológov ku kauze výbušniny  a k situácii okolo zavedenia elektronického mýta v rámci programu Rádiožurnál dňa 11.1.2010 o cca 18.00 hod.;
 • uložila sankciu – upozornenie na porušenia zákona vysielateľovi na základe zákona, Slovenský rozhlas z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť politickej publicistiky) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky dňa 28.12.2009;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 5000, eur spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia 20 ods. 4 ZVR v súvislosti s odvysielaním programu Panenstvo na obtiaž dňa 10.1.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 300 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Správy z dňa 18.1.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 300 eur spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. l) v súvislosti s nedodaním súvislého záznamu vysielania programu Správy z dňa 20.1.2010;
 • uložila sankciu – odvysielanie oznamu o porušení zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR v súvislosti s odvysielaním príspevku Kauza sociálne podniky, Odvolávanie R. Kaliňáka a Odvolávanie Ľ. Vážneho v rámci programu Správy dňa 13.1.2010;
 • posúdila podania 6 subjektov v rámci splnenia si informačnej povinnosti audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (§ 63a ZVR), pričom za takéto služby akceptovala: sekcie „Spravodajstvo, Aktuality a TV Archív“ internetovej stránky  www.cetv.sk, sekciu „video rozprávky“  internetovej stránky www.rexik.sk a službu www.tvraca.sk.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 8.6.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.


Luboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak