Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 24 a 25.5.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa  24 a 25.5.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

 • pridelila frekvenciu č. 94,7 MHz Banská Bystrica spoločnosti ZED-COMMERCIAL, s.r.o. Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 97,2 MHz Bratislava spoločnosti  Radio ON, s.r.o. Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 92,1 MHz Galanta spoločnosti SITY MEDIA,, s.r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 99,8 MHz Levoča spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica;
 • pridelila frekvenciu č. 99,6 MHz Lučenec spoločnosti TAM ART PRODUCTION, s.r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 89.7 MHz Námestovo spoločnosti TAM ART PRODUCTION, s.r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 92,5 MHz Nová Baňa spoločnosti TAM ART PRODUCTION, s.r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 88,3 MHz Púchov Mariánovi Dokupilovi - Doko Media, Dubnica nad Váhom;
 • pridelila frekvenciu č. 93,8 MHz Rimavská Sobota spoločnosti TAM ART PRODUCTION, s.r.o., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 105,2 MHz Skalica spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica;
 • pridelila frekvenciu č. 106,9 MHz Skalica spoločnosti D.EXPRES, a.s., Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 93,5 MHz Štúrovo spoločnosti Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica;
 • pridelila frekvenciu č. 94,7 MHz Topoľčany spoločnosti ZED-COMMERCIAL, s.r.o. Bratislava;
 • pridelila frekvenciu č. 92,4 MHz Trstená spoločnosti TAM ART PRODUCTION, s.r.o., Bratislava;
  nepridelila frekvenciu 105,9 MHz Nitra žiadnemu uchádzačovi;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby TV Nové Zámky spoločnosti Novocentrum Nové Zámky, a.s.;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 100 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti BP Media, s.r.o. Petra Bosáčka na nadobúdateľa spoločnosť WP Production a.s., Topoľčany;
 • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom 5 % obchodného podielu spoločníka spoločnosti MEGA MAX MEDIA, s.r.o. VINTON Kft., Budapešť na nadobúdateľa Srankó Balász Imre;
 • udelila licenciu na lokálne digitálne televízne vysielanie programovej služby Levočský televízny magazín (LTM) spoločnosti L&L média, s.r.o., Spišská Nová Ves;
 • začala správne konanie voči spoločnosti Televízna spoločnosť BBSK, a.s., Banská Bystrica z dôvodu možného prevodu podielu na základnom imaní vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby alebo podielu na hlasovacích právach vysielateľa s licenciou na vysielanie televíznej programovej služby v čase do 24 mesiacov od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia rady o udelení licencie bez predchádzajúceho súhlasu Rady;
 • začala správne konanie voči Marekovi Petrášovi z dôvodu možného nevyužívania frekvencie 106,9 MHz Košice na účely, na ktoré mu bola pridelená;
  začala správne konanie voči spoločnosti RÁDIO KISS s.r.o. z dôvodu možného neoprávneného vysielania programovej služby Rádio KISS na frekvenciách  90,4 MHz a 91, 2 MHz z vysielača Prešov – Stráž;
 • pridelila alternatívnu frekvenciu - kanál 47 na účely analógového vysielania v období prechodu z analógového na digitálne vysielanie spoločnosti TV Karpaty, s.r.o.;
  začala správne konanie voči vysielateľovi MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Protokolárna ľútosť v rámci programu Prvé noviny a.s. dňa 12.4.2010;
 • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. l) ZVR v súvislosti s nedodaním súvislých záznamov vysielania programu Aféry dňa 15.3.2010;
 • uložila sankciu – pokutu vo výške 20 000 eur spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o.  z dôvodu porušenia § 19ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Znásilnili dcéru sudcov v rámci programu Televízne noviny z dňa 18.12.2009.

Ostatné uznesenia prijaté dňa 25.5.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

Ľuboš Kukliš
Riaditeľ Kancelárie
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak