Zápisnica RVR č.16/2001 zo dňa 17. a 18.9.2001

 

Zápisnica č. 16/2001

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa
konalo v dňoch 17.-18.09.2001

Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Anton Kubisch

  Program:
  17.09.2001
 1. Žiadateľ: TV SERVIS, s. r. o.,
  SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave
  SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline
  ÚP: 12,30 hod.
 2. Žiadateľ: TV GALAXIA s.r.o.,
  SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave
  ÚP: 13,00 hod.
 3. Žiadateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
  SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline
  ÚP: 13,30 hod.
 4. Žiadateľ: MAC TV s.r.o., Košice
  SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave
  SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline
  SK č. 444-LO/O-T13/2001 vo veci pridelenia 51. kanálu v Hlohovci
  ÚP: 13,50 hod.
 5. Žiadateľ: Kabel Media s.r.o., Bratislava
  SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave
  SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline
  ÚP: 14,10 hod.
 6. Žiadateľ: TELERÁDIO ŽILINA s.r.o., Žilina
  SK č. 454-LO/O-T11/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu v Žiline
  ÚP: 14,30 hod.
 7. Žiadateľ: TV LUNA s.r.o., Bratislava
  SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave
  SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline
  SK: č. 452-LO/O-T03/2001 vo veci pridelenia 56. kanálu v Detve
  SK: č. 451-LO/O-T04/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu v Prešove
  SK: č. 450-LO/O-T05/2001 vo veci pridelenia 45. kanálu v Turčianskych Tepliciach
  SK: č. 449-LO/O-T06/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Novej Bani
  SK: č. 448-LO/O-T07/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu vo Zvolene
  SK: č. 446-LO/O-T08/2001 vo veci pridelenia 59. kanálu v Prievidzi - Bojniciach
  SK: č. 445-LO/O-T09/2001 vo veci pridelenia 59. kanálu v Banskej Bystrici
  SK: č. 447-LO/O-T10/2001 vo veci pridelenia 55. kanálu v Žiari nad Hronom
  SK: č. 453-LO/O-T12/2001 vo veci pridelenia 40. kanálu v Žiline
  ÚP: 14,50 hod.
 8. Žiadateľ: Televízia Petržalka s.r.o., Bratislava
  SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave
  ÚP: 15,10 hod.
 9. Žiadateľ: C.E.N., s.r.o., Bratislava
  SK: č. 442-LO/O-T01/2001 vo veci pridelenia 50. kanálu v Bratislave
  SK č. 443-LO/O-T02/2001 vo veci pridelenia 52. kanálu v Žiline
  ÚP: 15,30 hod.
  18.09.2001 o 8,15 hod.
 10. Kontrola plnenia úloh
 11. Žiadateľ: Rádio, a. s., Bratislava- ústne pojednávanie
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
  SK: č. 415-LO/O-RO6/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 91,6 MHz Lučenec
  SK: č. 416-LO/O-RO8/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 96,0 MHz Lučenec
  SK: č. 441-LO/O-RO9/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad
  SK: č. 434-LO/O-R10/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš
  ÚP: 8,30 hod
 12. Žiadateľ: TWIST, a. s., Bratislava - ústne pojednávanie
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
  SK: č. 415-LO/O-RO6/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 91,6 MHz Lučenec
  SK: č. 416-LO/O-RO8/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 96,0 MHz Lučenec
  ÚP: 8,30 hod.
 13. Výberové konanie, č. SK: 390-LO/O-R01/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie 105,5 MHz Trenčín
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
  ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
  ÚK: Rádio Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
  ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
  ÚK: DÚHA SERVIS s.r.o., Dubnica nad Váhom
 14. Výberové konanie, č. SK: 415-LO/O-R06/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie 91,6 MHz Lučenec
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
  ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
 15. Výberové konanie, č. SK: 416-LO/O-R08/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie 96,0 MHz Lučenec
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
 16. Výberové konanie, č. SK: 441-LO/O-R09/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie 102,5 MHz Poprad
  ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
  ÚK: PKA s.r.o., Poprad
  ÚK: DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
  ÚK: Flash Prešov s.r.o., Prešov
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
 17. Výberové konanie, č. SK: 434-LO/O-R10/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie 89,7 MHz Liptovský Mikuláš
  ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
  ÚK: DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
  ÚK: Flash Prešov s.r.o., Prešov
  ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
 18. Výberové konanie, č. SK: 475-LO/O-R07/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Stará Ľubovňa
  ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
 19. Výberové konanie, č. SK 442-LO/O-T01/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia kanálu 50. Bratislava
  ÚK: TV SERVIS s.r.o.
  ÚK: MAC TV s.r.o.
  ÚK: Kabel Media s.r.o.
  ÚK: Televízia Petržalka s.r.o.
  ÚK: TV LUNA s.r.o.
  ÚK: C.E.N., s.r.o.
  ÚK: RTV GALAXIA s.r.o.
 20. Výberové konanie, č. SK: 443-LO/O-T02/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia kanálu 52. Žilina
  ÚK: TV SERVIS s.r.o.
  ÚK: MAC TV s.r.o.
  ÚK: Kabel Media s.r.o.
  ÚK: TV LUNA s.r.o.
  ÚK: C.E.N., s.r.o.
  ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA s.r.o., Blatné
 21. Výberové konanie, č. SK: 452 -LO/O-T03/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 56. kanálu Detva
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 22. Výberové konanie, č. SK: 451 -LO/O-T04/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Prešov
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 23. Výberové konanie, č. SK: 450 -LO/O-T05/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 45. kanálu Turčianske Teplice
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 24. Výberové konanie, č. SK: 449 -LO/O-T06/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Nová Baňa
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 25. Výberové konanie, č. SK: 448 -LO/O-T07/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Zvolen
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 26. Výberové konanie, č. SK: 446 -LO/O-T08/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 59. kanálu Prievidza - Bojnice
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 27. Výberové konanie, č. SK: 445 -LO/O-T09/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 59. kanálu Banská Bystrica
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 28. Výberové konanie, č. SK: 447 -LO/O-T10/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Žiar nad Hronom
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 29. Výberové konanie, č. SK: 453-LO/O-T12/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 40. kanálu Žilina
  ÚK: TV LUNA s.r.o., Bratislava
 30. Výberové konanie, č. SK: 454-LO/O-T11/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 55. kanálu Žilina
  ÚK: TELERÁDIO s.r.o., Žilina
 31. Výberové konanie, č. SK: 444-LO/O-T13/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia 51. kanálu Hlohovec
  ÚK: MAC TV s.r.o., Košice
 32. SK č.458-LO/D-1654/2001 zo dňa 03.07.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/125 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny - vysielanie teletextu, vysielanie prostredníctvom satelitu v digitálnom formáte - oprava uznesenia z dôvodu formálnej chyby
  ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava
 33. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce, licencia č. T/118
 34. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: Obec Šuňava, licencia č. TKR/77
 35. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: BD Bánovce nad Bebravou, licencia č. TKR/92
 36. SK č.87-LO/D-679/2001 zo dňa 03.04.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/113 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK:BYTHERM s.r.o., Poltár
 37. SK č.27-LO/D-92/2001 zo dňa 15.01.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/133 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK:ÚBD Kuzmányho, Košice
 38. SK č.473-LO/D-902/2000 zo dňa 18.07.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/114 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK: Televízne káblové rozvody s.r.o., Humenné
 39. SK č.474-LO/D-901/2000 zo dňa 23.07.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/180 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK:TERMOBYT R spol. s r.o., Rohožník
 40. SK č.53-LO/D-563/2000 zo dňa 22.03.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/103 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny programových služieb a zmeny právnych skutočností
  ÚK:SBD II. Košice
 41. SK č.30-LO/D-2963b/2000 zo dňa 27.12.2000
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/143 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK:TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
 42. SK č.29-LO/D-2963a/2000 zo dňa 27.12.2000
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/144 (MVDS) podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK:TFM s.r.o., Nové Mesto nad Váhom
 43. SK č.37-LO/D-397/2001 zo dňa 28.02.2001
  vo veci žiadosti registráciu retransmisie v obci Sološnica
  ÚK: Miroslav Vanek, Sološnica
 44. SK č.455-LO/D-854/2001 zo dňa 09.04.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/27 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb, právnych skutočností spoločnosti a zmeny územného rozsahu
  ÚK: MARTICO s.r.o., Martin
 45. SK č.472-LO/D-771/2001 zo dňa 04.04.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/111 podľa § 51 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny právnych skutočností spoločnosti
  ÚK: Seperdeo vita TV, spol. s.r.o., Handlová
 46. Kontrolný monitoring
  Správa o monitorovaní hlavných spravodajských programov SRo, Rádia Twist, Rádia Expres, Rádia Hviezda FM, Rádia OKEY v období od 1.6. do 30.6.2001.
 47. Kontrolný monitoring
  Správa č.59/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Kysucké televízne vysielanie (monitorované dni: 9., 11. a 15.7.2001)
  Držiteľ licencie: OTS s.r.o., Podvysoká, číslo licencie: T/101
 48. Kontrolný monitoring
  Správa č.61/2001/TV o monitorovaní TV Luna
  (monitorované dni: 14.8.,18.8. a 20.8.2001)
  Držiteľ licencie: TV Luna s.r.o., Bratislava, číslo licencie: T/15
 49. Kontrolný monitoring
  Správa č.62/01/Tv o monitorovaní vysielania TV Markíza
  (monitorované dni: 31.8.2001 sponzorovanie počasia)
  Držiteľ licencie: Markíza Slovakia s.r.o., číslo licencie: T/ 41
 50. Kontrolný monitoring
  Správa č.63/01/Tv o monitorovaní programu STV
  (monitorovaný deň: 19.8.2001 odvysielanie programu Život v divočine)
  Slovenská televízia
 51. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 2090/81-2001 z 13.8.2001
  (na odvysielanie správy "Hare Krišna pre Harrisona" v teletexte TV Markíza a STV)
  Správa o šetrení sťažnosti č. 2090/81-2001 smerujúcej proti vysielaniu teletextu v TV Markíza a STV
 52. Šetrenie sťažností
  Sťažnosť č. 1850/76-2001
 53. Čerpanie rozpočtu k 31.08.2001
 54. Návrh na ZSC - 13. Európske TV a filmové fórum v Dubline a pracovná návšteva ITC v Londýne (06.-11.11.2001)
 55. Návrh na ZSC - Medzinárodná konferencia ohľadom postupu prijatia a implementácie nových zákonov o vysielaní (Bukurešť, Rumunsko, 22.-23.11.2001)
 56. Rôzne

Zasadnutie Rady dňa 18.09.2001 v sídle Rady
Rada pri výberových konaniach, v ktorých je viac účastníkov konania, zvolila tento všeobecný postup:
1) Rada bude najprv hlasovať o výbere kandidáta v jednotlivých správnych konaniach
2) v prípade, že v prvom kole nezíska nikto z ÚK potrebný počet hlasov (najmenej 5), Rada bude hlasovať opätovne

K bodu 13)

Výberové konanie, č. SK: 390-LO/O-R01/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín - užší výber.
Na ústnom pojednávaní vzal účastník konania Rádio a.s. Bratislava svoju žiadosť o pridelenie frekvencie 105,5 MHz v Trenčíne späť.
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
ÚK: Rádio a.s., Bratislava
ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
ÚK: Rádio Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
ÚK: DÚHA SERVIS s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č. 01-16/13.819: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 105,5 MHz Trenčín v správnom konaní č. 390-LO/O-R01/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
D.EXPRES a.s., Bratislava
Rádio TWIST a.s., Bratislava
Rádio a.s., Bratislava
N-Rádio s.r.o., Nitra
Rádio Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
Rádio NITRA s.r.o., Nitra
DÚHA SERVIS s.r.o., Dubnica nad Váhom
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
I. prideľuje frekvenciu 105,5 MHz Trenčín držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 spoločnosti Rádio TWIST a.s. Bratislava a mení licenciu č. R/70 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V Čl. I. sa v bode 6. dopĺňa tento text:
" 105,5 MHz Trenčín"
2. V Čl. IV. sa v bode 2. dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 105,5 MHz
Lokalita: Trenčín
Oblasť pokrytia: Trenčín a okolie
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť ostatných účastníkov konania - spoločností D.EXPRES a.s. Bratislava, N-Rádio s.r.o. Nitra, Rádio Rebeca s.r.o. Turčianske Teplice, Rádio Nitra s.r.o. Nitra, DÚHA SERVIS s.r.o. Dubnica nad Váhom
III. zastavuje konanie podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka konania Rádio a.s. Bratislava z dôvodu, že odpadol dôvod konania, pretože účastník konania na verejnom vypočutí konanom dňa 18.9.2001 zrušil svoju účasť na výberovom konaní o pridelenie frekvencie 105,5 MHz Trenčín.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie, a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je ÚK - Rádio TWIST a.s. Bratislava povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 14)

Výberové konanie, č. SK: 415-LO/O-R06/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 91,6 MHz Lučenec
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
ÚK: Rádio a.s., Bratislava
ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
Na ústnom pojednávaní dňa 18.9.2001 účastník konania Rádio TWIST a.s. zobral svoju žiadosť späť, čím sa zúžil počet účastníkov konania na dvoch: Rádio a.s. Bratislava a N-Rádio Nitra.
Uznesenie č. 01-16/14.820: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 91,6 MHz Lučenec v správnom konaní č. 415-LO/O-R06/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
Rádio TWIST a.s., Bratislava
Rádio a.s., Bratislava
N-Rádio s.r.o., Nitra
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
I. prideľuje frekvenciu 91,6 MHz Lučenec držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/ 71, spoločnosti Rádio a.s. Bratislava a mení licenciu č. R/71 zo dňa 26.11.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V Čl. I. sa v bode 5. dopĺňa tento text:
" 91,6 MHz Lučenec"
2. V Čl. II. sa dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 91,6 MHz
Lokalita: Lučenec
Oblasť pokrytia:Lučenec a okolie
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti N Rádio s.r.o. Nitra
III. zastavuje konanie podľa § 30 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní v časti týkajúcej sa žiadosti účastníka konania Rádio TWIST a.s. Bratislava z dôvodu, že odpadol dôvod konania, pretože účastník konania na verejnom vypočutí konanom dňa 18.9.2001 zrušil svoju účasť na výberovom konaní o pridelenie frekvencie 91,6 MHz Lučenec.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je účastník konania Rádio a.s. Bratislava povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 15)

Výberové konanie, č. SK: 416-LO/O-R08/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 96,0 MHz Lučenec
ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
ÚK: Rádio a.s., Bratislava.
Podľa žiadosti ÚK - Rádio a.s. Bratislava v prípade, že získa frekvenciu 91,6 MHz Lučenec, berie späť svoju žiadosť o pridelenie frekvencie 96,0 MHz. Vzhľadom na to, že spoločnosť Rádio a.s. Bratislava získala rozhodnutím Rady frekvenciu 91,6 MHz, zostala v tomto konaní ako reálny žiadateľ iba spoločnosť Rádio TWIST a.s. Bratislava.
Uznesenie č. 01-16/15.821: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 96,0 MHz Lučenec v správnom konaní č. 416-LO/O-R08/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
Rádio TWIST a.s., Bratislava
Rádio a.s., Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
I. prideľuje frekvenciu 96,0 MHz Lučenec držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70 spoločnosti Rádio TWIST a.s. Bratislava a mení licenciu č. R/70 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V Čl. I. sa v bode 6. dopĺňa tento text:
" 96,0 MHz Lučenec"
2. V Čl. IV. sa v bode 2. dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 96,0 MHz
Lokalita: Lučenec
Oblasť pokrytia: Lučenec a okolie
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti Rádio a.s. Bratislava.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 16)

Výberové konanie, č. SK: 441-LO/O-R09/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad
ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
ÚK: PKA s.r.o., Poprad
ÚK: DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
ÚK: Flash Prešov s.r.o., Prešov
ÚK: Rádio a.s., Bratislava
Uznesenie č. 01-16/16.822: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 102,5 MHz Poprad v správnom konaní č. 441-LO/O-R09/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
PKA s.r.o., Prešov
DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
Flash Prešov s.r.o., Prešov
Rádio a.s., Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z a v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
I. prideľuje frekvenciu 102,5 MHz Poprad držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/71 spoločnosti Rádio a.s. Bratislava a mení licenciu č. R/71 zo dňa 26.11.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V Čl. I. sa v bode 5. dopĺňa tento text:
" 102,5 MHz Poprad"
2. V Čl. II. sa dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 102,5 MHz
Lokalita: Poprad
Oblasť pokrytia: Poprad a okolie
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť ostatných účastníka konania - spoločností SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves, PKA s.r.o., Prešov, DELTA SQ.B s.r.o., Poprad a Flash Prešov s.r.o., Prešov.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je účastník konania Rádio a.s. Bratislava povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 17)

Výberové konanie, č. SK: 434-LO/O-R10/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš
ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
ÚK: DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
ÚK: Flash Prešov s.r.o., Prešov
ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
ÚK: Rádio a.s., Bratislava
Uznesenie č. 01-16/17.823: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 89,7 MHz Liptovský Mikuláš v správnom konaní č. 434-LO/O-R10/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
Flash Prešov s.r.o., Prešov
Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
Rádio a.s., Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z.
I. prideľuje frekvenciu 89,7 MHz Liptovský Mikuláš držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/75, spoločnosti Rádio Lumen s.r.o. Banská Bystrica a mení licenciu č. R/75 zo dňa 23.5.2000 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V Čl. I. sa v bode 5. dopĺňa tento text:
" 89,7 MHz Liptovský Mikuláš"
2. V Čl. II. sa dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 89,7 MHz
Lokalita: Liptovský Mikuláš
Oblasť pokrytia: Liptov
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť ostatných účastníkov konania - spoločností SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves, DELTA SQ.B s.r.o., Poprad, Flash Prešov s.r.o., Prešov a Rádio a.s., Bratislava.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm. e) je účastník konania Rádio LUMEN s.r.o. Banská Bystrica povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 18)

Výberové konanie, č. SK: 475-LO/O-R07/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 107,7 MHz Stará Ľubovňa
ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
Uznesenie č. 01-16/18.824: Rada pre vysielanie a retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom v súlade s § 71 zákona č. 308/2000 Z.z. zamieta podľa § 48 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z. žiadosť o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie na frekvencii 107,7 MHz - Stará Ľubovňa z dôvodu, že žiadateľ požiadal Radu o licenciu na vysielanie na frekvencii 107,7 MHz - Stará Ľubovňa po uplynutí určenej lehoty v základných podmienkach.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

Body 19) až 29) vrátane a bod 31) Rada prerokuje na svojom mimoriadnom zasadnutí, ktoré sa bude konať v dňoch 8. a 9. 10. 2001. Rada rozhodovanie o týchto bodoch preložila z dôvodu, že na ústnych pojednávaniach boli v prípade dvoch účastníkov konania - Mac tv s.r.o. Košice a Luna s.r.o. Bratislava - predložené nové skutočnosti, ktoré je potrebné preukázať a zo strany správneho orgánu došetriť všetky skutočnosti, dôležité pre rozhodnutie vo veci.

K bodu 30)

Výberové konanie, č. SK: 454-LO/O-T11/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia 55. kanálu Žilina, kóta Dubeň
ÚK: Telerádio s.r.o., Žilina
Uznesenie č. 01-16/30.825: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 51 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách na základe žiadosti účastníka konania mení licenciu na televízne vysielanie č. T/87 nasledovne :
V rozhodnutí o udelení licencie č. T/87/97 zo dňa 04.08.1991 v znení zmien vykonaných rozhodnutiami č. T/87/RZL/147/98 zo dňa 24.09.1998, T/87/RZL/160/98 zo dňa 28.10.1998 a T/87/RZL/192/99 zo dňa 23.07.1999 v ods. III. sa vymazáva:
"Televízny kanál: 44
Maximálne vyžiarený výkon: 200 W
Lokalita: Žilina
Oblasť pokrytia: Žilina a okolie
Súradnice: 18 E 44 23 49 N 13 33"
a nahrádza sa textom:
" Televízny kanál : 55
Maximálne vyžiarený výkon : ...............
Obmedzenie :
Polarizácia :
Lokalita : Žilina - Dubeň
Oblasť pokrytia : Žilina a okolie
Súradnice :
Nadmorská výška :
Výška stredu antény nad terénom :
Č.j. frekvenčného listu:
Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k pridelenej frekvencii."
Podľa § 68 ods.6 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č.195/2000 Z.z. o telekomunikáciách je vysielateľ zodpovedný za využitie parametrov frekvencie a za pokrytie územia signálom na základe pridelenej frekvencie. Vysielateľ je povinný zabezpečiť osobitné meranie pokrytia územia signálom z pridelenej frekvencie v spolupráci s príslušnými orgánmi štátnej správny telekomunikácií a výsledky tohto merania oznámiť Rade.
V deň nadobudnutia právoplatnosti a vykonateľnosti tohto rozhodnutia je držiteľ licencie povinný vrátiť kmitočtový list č.j. 10842/SKS-98 zo dňa 19.10.1998.
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa časti IV. písmena f/5 položky č. 13=15.000,- Sk (slovom pätnásťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania (žiadateľovi o zmenu licencie).

K bodu 32)

SK č.458-LO/D-1654/2001 zo dňa 03.07.2001
vo veci zmeny licencie č. T/125 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny - vysielanie teletextu, vysielanie prostredníctvom satelitu v digitálnej forme - oprava uznesenia z dôvodu formálnej chyby
ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č. 01-16/32.826: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní mení uznesenie č. 01 -15/34.804 zo dňa 04.09.2001 z dôvodu formálnej chyby (§ 47 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb.) v článku I. bod 5, v ktorom sa vypúšťa slovné spojenie "dekódovacích kariet" a nahrádza sa slovným spojením "digitálnych prijímačov".

K bodu 33)

Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce, licencia č. T/118
Uznesenie č. 01-16/33.827: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 72 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách držiteľa licencie č. T/118, spol. TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce, Mestský úrad, Námestie osloboditeľov 30, Michalovce.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k licencii č. T/118.

K bodu 34)

Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z
ÚK: Obec Šuňava, licencia č. TKR/77
Uznesenie č. 01-16/34.828: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/77 Obec Šuňava, 059 39 Šuňava.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie TKR/77.

K bodu 35)

Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 57 v súlade s § 73 zákona č. 308/2000 Z.z
ÚK: BD Bánovce nad Bebravou, licencia č. TKR/92
Uznesenie č. 01-16/35.829: Rada pre vysielanie a retransmisiu berie na vedomie oznámené údaje a predložené doklady v zmysle § 73 zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách prevádzkovateľa retransmisie č. TKR/92 Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Svätoplukova 1601, Bánovce nad Bebravou.
Kancelária Rady zašle účastníkovi konania písomný oznam o stave údajov a dokladov k registrácii retransmisie TKR/92.

K bodu 36)

SK č.87-LO/D-679/2001 zo dňa 03.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/113 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK:BYTHERM s.r.o., Poltár
Uznesenie č. 01-16/36.830: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon e. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 87-LO/D-679/2001 zo dňa 03.04.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila oznámenie v zmysle zmeny televíznych a rozhlasových programových služieb, doručených spoločnosťou BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/113 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie, BYTHERM, s.r.o., Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár , z dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/113 zo dňa 23.01.1998 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR :
Rozhodnutie č.S-564/00-4P/00 zo dňa 23.06.2000, vydané OTÚ Banskobystrický kraj
Hlavná stanica: Sklárske sídlisko blok J 1
Lokalita: Poltár - Sklárske sídlisko
Doprava modulácie z VIO do HS: káblom
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Poltár
3. Počet prípojok: 1263
4. Ponuka programových služieb : TKR Poltár
a) televízne programové služby
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, MTV 1
rozšírený súbor: STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TA 3, MTV 1, EUROSPORT, TV 5, VIVA 1, RTL 2, RTL, PRO 7, SAT 1, DW , RAI UNO, HALMARK, SPEKTRUM, SUPER MAX, ČT 1, ČT 2
b) rozhlasové program. služby: Rádio Slovensko
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti BYTHERM, s.r.o.,Mestský bytový podnik, Sklárska 593/43, Poltár, vložka číslo:1752/S, zo dňa 28.03.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 5.000,- Sk (päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 37)

SK č.27-LO/D-92/2001 zo dňa 15.01.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/133 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK:ÚBD Kuzmányho, Košice
Uznesenie č. 01-16/37.831: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 27-LO/D-92/2001 zo dňa 15.01.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 3 v zmysle zmeny televíznych a rozhlasových programových služieb účastníka konania - ÚBD-Kuzmányho, Vojenská 14, Košice a oznámenie podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto rozhodnutie:
Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.
m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/133 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie, Územné bytové družstvo - Kuzmányho, Vojenská 14, Košice, z dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/133 zo dňa 16.12.1998 v znení zmien vykonaných rozhodnutím č. TKR/133/RZL/278/2000 zo dňa 06.06.2000 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v plnom znení znie:
" 1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutí TÚ SR :
Rozhodnutie č.2386/99-ŠIR zo dňa 13.10.1999 s hlavnou stanicou TKR na ul. Helsinská, sídl. Ťahanovce, vydané OTÚ Košický kraj
Rozhodnutie o predbežných podmienkach č.8288/REG/2000 zo dňa 02.11.2000 s hlavnou stanicou TKR na ul. Magurská, sídl. Kuzmányho, vydané TÚ SR, Jarošova 1, Bratislava
2. Územný rozsah retransmisie: Košice: sídl. Ťahanovce a sídl. Kuzmányho
3. Počet prípojok:
hl. stanica - Magurská - 3701
hl. stanica - Helsinská - 216
Spolu: - 3917
4. Ponuka programových služieb : TKR Magurská, TKR Helsinská
televízne program. služby:
základný súbor: STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, TV NAŠA/Global, TA 3, RTL, SAT 1, PRO 7 , VOX, RTL 2, VIVA, ZDF, TV 5, MTV 1, MTV 2, DUNA TV, RAI UNO, MAX 1, ČT 1, ČT 2,
rozhlasové program. služby: SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; Rádio TWIST
4. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti Územné bytové družstvo - Kuzmányho, Vojenská 14, Košice, vložka číslo: 1014/V, zo dňa 03.01.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 5.000,- Sk (päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 38)

SK č.473-LO/D-902/2000 zo dňa 18.07.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/114 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK:Televízne káblové rozvody s.r.o., Humenné
Uznesenie č. 01-16/38.832: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. zákona posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/114 z dôvodu zmeny kanálového rastra, doručené Rade dňa 18.07.2001, účastníka konania:
Televízne káblové rozvody, s.r.o.,
Osloboditeľov 3
066 01 Humenné
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe oznámenia účastníka konania, doručeného Rade dňa 18.07.2001, m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/114
nasledovne :
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/114/98 zo dňa 23.01.1998 sa menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : podľa "Rozhodnutia o predbežných podmienkach", vydaného Telekomunikačným úradom SR, Bratislava zo dňa 06.12.2000.
1. hlavná stanica :
lokalita TKR : mesto Humenné
hlavná stanica: Ul. Osloboditeľov č. 9
- lokalita a VIO :- ul. Gorkého č. 1 štúdio
- doprava modulácie z VIO : koaxiálnym káblom
2. Územný rozsah vysielania: mesto Humenné
3. Predpokladaný počet prípojok: : 9385
Skutočný počet prípojok : 9360
4. Ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, NOVA, PRIMA , TV NAŠA, Humenská televízia, LUNA, MTV 1, HRTV 1, EURONEWS, TV 5, Rai UNO, RTVE International, VIVA, ONYX, RTL, SAT 1, PRO 7
rozšírený súbor : HALLMARK, SUPERMAX, SPECTRUM
b) rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Rock FM, Fun Radio, Rádio Východ, Rádio Kiks, Rádio Lumen
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 06.09.2001, zoznam výpisov 1194/01, Oddiel : Sro, vložka č. 10651/P."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky č. 13 ods. VI. písm. i) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 39)

SK č.474-LO/D-901/2000 zo dňa 23.07.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/180 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK:TERMOBYT R spol. s r.o., Rohožník
Uznesenie č. 01-16/39.833: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z.") postupom podľa § 71 cit. zákona posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie č. TKR/180 z dôvodu zmeny kanálového rastra, doručené Rade dňa 23.07.2001, účastníka konania:
TERMOBYT R, spol. s r.o.,
906 38 Rohožník
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. na základe oznámenia účastníka konania, doručeného Rade dňa 23.07.2001, m e n í
registráciu retransmisie č. TKR/180
nasledovne :
Údaje v rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/180/200 zo dňa 19.09.2000 sa menia a dopĺňajú a v úplnom znení znejú takto:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia : podľa Rozhodnutia, vydaného Telekomunikačným úradom SR, Bratislava dňa 25.05.2000.
lokalita TKR : obec Rohožník
hlavná stanica: Rohožník č. 385
- lokalita a VIO :
- doprava modulácie z VIO :
2. Územný rozsah vysielania: obec Rohožník
3. Predpokladaný počet prípojok: : 500
Skutočný počet prípojok : 420
4.Ponuka programových služieb:
a) televízne programové služby:
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, ČT 1, ČT 2, LUNA, SAT 1 VIVA 1, RTL, PRO 7, RTL 2, ORF 1
b) rozhlasové programové služby: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM, Rádio Regina, Fun Radio, Rádio Twist, Rádio Okey, BBC World Service, City rádio B 1,Rádio Hviezda FM, Rádio Forte
5. Právne skutočnosti spoločnosti : podľa Výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava 1 zo dňa 13.02.2001, zoznam výpisov III/1401/01, Oddiel : Sro, vložka č. 17640/B."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č. 13 ods. VI. písm. i) je 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví písomné vyhotovenie rozhodnutia o zmene registrácie retransmisie a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 40)

SK č.53-LO/D-563/2000 zo dňa 22.03.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/103 podľa § 60 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny programových služieb a zmeny právnych skutočností
ÚK:SBD II. Košice
Uznesenie č. 01-16/40.834: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 53-LO/D-563/2001 zo dňa 22.03.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila oznámenie o zmene registrácie retransmisie podľa § 60 ods. 3 v zmysle zmeny televíznych a rozhlasových programových služieb a zmeny právnych skutočností z dôvodu zmien štatutárneho orgánu a zmien v konaní účastníka konania - SBD II., Bardejovská 3, Košice a oznámenie podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/103 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie Stavebné bytové družstvo II. Košice, Bardejovská 3, Košice, z dôvodu zmeny programových služieb retransmisie a zmien právnych skutočností, uvedených v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., držiteľa oprávnenia na retransmisiu takto: V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/103 zo dňa 12.11.1997 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v plnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia podľa rozhodnutí TÚ SR :
Potvrdenie o registrácii telekomunikačnej činnosti:
1) č. 696/2001-KE/1 zo dňa 16.07.2001 s hlavnou stanicou TKR na ul. Wurmova 17, vydané OŠD Košice
2) č. 697/2001-KE/2 zo dňa 16.07.2001 s hlavnou stanicou TKR na ul. Hemerkova 35, vydané OŠD Košice
3) č. 698/2001-KE/3 zo dňa 16.07.2001 s hlavnou stanicou TKR na ul. Starozagorská 4, vydané OŠD Košice
4) č. 699/2001-KE/4 zo dňa 16.07.2001 s hlavnou stanicou TKR na ul. Čordáková 22, vydané OŠD Košice
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Košice: sídl. KVP, Wurmova, Dénešova, Drábova, Stierova, Hemerkova, Janigova, Zombova, Húskova Starozagorská, Titogradská, Cottbuská, Wupertálska, Čordáková, Klimkovičová, Bauerová a Jasuschova
3. Počet prípojok:
hlavná stanica: Wurmová ul. - 515
hlavná stanica: Čordáková ul. - 699
hlavná stanica: Hemerková ul. - 740
hlavná stanica: Starozagorská ul. - 464
Spolu: - 2418
4. Ponuka prog

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak