Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 13.04.2010

Tlačová informácia zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa konalo dňa 13.4.2010 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu

  • udelila predchádzajúci súhlas s prevodom časti obchodných podielov spoločnosti INTERACTIVE TV, a.s.  na nadobúdateľov, spoločníkov spoločnosti CREA TV s.r.o. Košice, Marcela Děkanovského a  Evu Děkanovskú;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 ods. 3 písm. b) ZVR (objektívnosť politickopublicistických programov) v súvislosti s odvysielaním programu O päť minút 12 z dňa 7.2.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA-SLOVAKIA spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 34 ods. 3 ZVR (hlasitosť reklám) v súvislosti s odvysielaním reklamných blokov počas programu Pearl Harbor dňa 18.2.2010;
  • začala správne konanie voči vysielateľovi na základe zákona Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia zákona § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých – uplatňovanie JSO) v súvislosti s odvysielaním prehľadu programov z dňa 17.2.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) ZVR (ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku  Tragická smrť sánkara v programe Šport dňa  13.2.2010;
  • začala správne konanie voči spoločnosti T-Mobile Slovensko, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s povinnosťou „must carry“;
  • začala správne konanie voči spoločnosti Orange Slovensko, a.s. vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. a) ZVR v súvislosti s povinnosťou „must carry“;
  • uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu porušenia § 16 ods. 3 písm. i) ZVR v súvislosti s nepovolením prerušením programu Prvé oddelenie z dňa 4.11.2009.
  • posúdila podania 16 subjektov v rámci splnenia si informačnej povinnosti audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie (§ 63a ZVR), pričom za takéto služby akceptovala: sekcie videozóna a tvnoviny.sk internetovej stránky  www.markiza.sk, sekciu videoarchív internetovej stránky www.stv.sk, sekciu archív internetovej stránky www.ta3.com, službu video na želanie ako časť služby Orange World, službu Video na požiadanie ako časť služby Fiber TV, sekciu video rozprávky internetovej stránky www.rexik.sk,  službu Domáca videopožičovňa ako časť služby Magio a službu www.tvbulvar.sk.  Ostatné uznesenia prijaté dňa 13.4.2010 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

Na stránke bude zverejnený aj komentár k zákonnej úprave vysielania pred a počas volieb do NR SR.  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak