Zápisnica RVR č.15/2001 zo dňa 3. a 4.9.2001

 

Zápisnica č. 15/2000

(program a uznesenia)

zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa konalo v dňoch 03.-04.09.2001


Prítomní členovia rady: 8 - podľa priloženej prezenčnej listiny
Zapisovateľ: Jarmila Grujbárová
Overovateľ: Jana Žitňanská

  Program:

  03.09.2001 - ústne pojednávania (verejné vypočutia)
 1. Otvorenie
 2. Žiadateľ: Dúha servis, s. r. o., Dubnica nad Váhom
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín ÚP: 8.00 hod.
 3. Žiadateľ: SKINAUTIQUE CLUB, s. r. o., Spišská Nová Ves
  SK: č. 434-LO/O-R10/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš SK: č. 441-LO/O-RO9/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad SK: č. 394-LO/O-RO4/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,7 MHz Stará Ľubovňa ÚP: 8.30 hod
 4. Žiadateľ: DELTA S.QB, s. r. o., Poprad
  SK: č. 434-LO/O-R10/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš SK: č. 441-LO/O-RO9/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad ÚP: 9.00 hod
 5. Žiadateľ: N-Rádio s. r . o., Nitra
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
  SK: č. 415-LO/O-RO6/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 91,6MHz Lučenec
  SK: č. 436-LO/O-R11/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,8 MHz Nové Zámky ÚP: 9.30 hod
 6. Žiadateľ: Rádio Rebeca, s. r. o., Turčianske Teplice
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín ÚP: 9.50 hod
 7. Žiadateľ: Rádio Nitra, s. r . o., Nitra
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín ÚP: 12.30 hod
 8. Žiadateľ: PKA, s. r. o., Prešov
  SK: č. 441-LO/O-RO9/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad ÚP: 13.00 hod
 9. Žiadateľ: Rádio LUMEN, s. r. o., Banská Bystrica
  SK: č. 434-LO/O-R10/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš ÚP: 13.20 hod
 10. Žiadateľ: FLASH Prešov, s. r. o., Prešov
  SK: č. 434-LO/O-R10/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš SK: č. 441-LO/O-RO9/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad ÚP: 13.40 hod
 11. Žiadateľ: FILJO, s. r. o., Košice
  SK: č. 392-LO/O-RO2/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 91,0 MHz Budulov/Moldava nad Bodvou
  ÚP:14.00 hod
 12. Žiadateľ: TWIST, a. s., Bratislava
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
  SK: č. 414-LO/O-RO5/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 88,5 MHz Snina
  SK: č. 415-LO/O-RO6/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 91,6 MHz Lučenec
  SK: č. 416-LO/O-RO8/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 96,0 MHz Lučenec ÚP: 14.20 hod.
 13. Žiadateľ: Rádio, a. s., Bratislava
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
  SK: č. 415-LO/O-RO6/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 91,6 MHz Lučenec
  SK: č. 416-LO/O-RO8/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 96,0 MHz Lučenec
  SK: č. 441-LO/O-RO9/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad
  SK: č. 434-LO/O-R10/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš ÚP: 14.40 hod
 14. Žiadateľ: D. EXPRES a. s., Bratislava
  SK: č. 390-LO/O-RO1/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
  SK: č. 392-LO/O-RO2/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 91,0 MHz Budulov/Moldava nad Bodvou
  SK: č. 393-LO/O-RO3/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 106,5 MHz Modrý Kameň
  SK: č. 394-LO/O-RO4/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 105,7 MHz Stará Ľubovňa ÚP: 15.00 hod
 15. Žiadateľ: "Ragtime", s. r. o.,Bratislava
  SK: č. 436-LO/O-R11/2001 vo veci pridelenia frekvencie č. 102,8 MHz Nové Zámky ÚP: 15.20 hod.

  Zasadnutie Rady dňa 04.09.2001
 16. Kontrola plnenia úloh
 17. Výberové konanie, č.SK: 390-LO/O-R01/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
  ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
  ÚK: Rádio Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
  ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
  ÚK: DÚHA SERVIS s.r.o., Dubnica nad Váhom
 18. Výberové konanie, č.SK: 392-LO/O-R02/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 91,0 MHz Budulov / Moldava nad Bodvou
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
  ÚK: Filjo s.r.o., Košice
 19. Výberové konanie, č.SK: 393-LO/O-R03/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 106,5 MHz Modrý Kameň
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
 20. Výberové konanie, č.SK:394-LO/O-R04/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 105,7 MHz Stará Ľubovňa
  ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
  ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
 21. Výberové konanie, č.SK: 414-LO/O-R05/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 88,5 MHz Snina - Strážske
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
 22. Výberové konanie, č.SK: 415-LO/O-R06/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 91,6 MHz Lučenec
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
  ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
 23. Výberové konanie, č.SK: 416-LO/O-R08/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 96,0 MHz Lučenec
  ÚK: Rádio TWIST a.s., Bratislava
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
 24. Výberové konanie, č. SK: 441-LO/O-R09/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 102,5 MHz Poprad
  ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
  ÚK: PKA s.r.o., Prešov
  ÚK: DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
  ÚK: Flash Prešov s.r.o., Prešov
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
 25. Výberové konanie, č. SK: 434-LO/O-R10/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 89,7 MHz Liptovský Mikuláš
  ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
  ÚK: DELTA SQ.B s.r.o., Poprad
  ÚK: Flash Prešov s.r.o., Prešov
  ÚK: Rádio LUMEN s.r.o., Banská Bystrica
  ÚK: Rádio a.s., Bratislava
 26. Výberové konanie, č. SK: 436-LO/O-R11/2001 zo dňa 13.07.2001
  vo veci pridelenia frekvencie č. 102,8 MHz Nové Zámky
  ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
  ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
 27. SK č. 462-LO/D-2054/2001 zo dňa 14.08.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/55 z dôvodu predĺženia platnosti licencie
  ÚK: Rádiomedia, s. r. o., Dubnica nad Váhom ÚP: 11. 00 hod.
 28. SK č. 11-LO/D-167/2001 zo dňa 24.01.2001
  vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny technických parametrov kmitočtu 91,1 MHz
  ÚK:RADIO TWIST a.s., Bratislava
 29. SK č.82-LO/D-797/2001 zo dňa 05.04.2001
  vo veci zmeny registrácie retrasmisie č. TKR/157 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
  ÚK:Viliam Vánovský, Veľký Krtíš
 30. SK č.96-LO/D-843/2001 zo dňa 06.04.2001
  vo veci zmeny registrácie retrasmisie č. TKR/177 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK:BYTENERG s.r.o., Medzilaborce
 31. SK č.439-LO/D-2145/2001 zo dňa 20.08.2001
  vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/93 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
  ÚK:Medigut s.r.o., Kolárovo
 32. SK č.406-LO/D-1893/2001 zo dňa 27.07.2001
  vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Šuňava
  ÚK:OTV Šuňava, s.r.o., Šuňava
 33. SK č.378-LO/D-11138/2001 zo dňa 26.06.2001
  vo veci porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na uloženie sankcie - upozornenie
  ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava
 34. SK č.458-LO/D-1654/2001 zo dňa 03.07.2001
  vo veci zmeny licencie č. T/125 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny licencie - vysielanie teletextu, vysielanie prostredníctvom satelitu v kódovanom digitálnom formáte
  ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava
 35. SK č.457-LO/D-2067/2001 zo dňa 15.08.2001
  vo veci zmeny registrácie retransmisie č. T/122 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
  ÚK:TV COM s.r.o., Bratislava
 36. SK č.418-LO/D-1886/2001 zo dňa 26.06.2001
  vo veci žiadosti o súhlas k prevodu obchodného podielu k licencii T/88
  ÚK:Kabel Media s.r.o., Bratislava
 37. SK č.38-LO/D-302/2001 zo dňa 09.02.2001
  vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
  ÚK: Správa káblových rozvodov, spol. s. r. o., Partizánske
 38. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: OTV s.r.o., Štrba, licencia č. T/106
 39. Oznam o predložení údajov a dokladov podľa § 46 v súlade s § 72 zákona č. 308/2000 Z.z
  ÚK: Rebeca, s.r.o., Turčianske Teplice, licencia č. R/72
 40. SK č. 459-LO/D-853/2001 zo dňa 09.04.2001
  vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie č. T/54 z dôvodu zmeny časového rozsahu vysielania ÚK: MARTICO, s. r. o., Martin
 41. Kontrolný monitoring
  SK č. 328-PgO/O-916/2001 zo dňa 5.6.2001
  Správa č. 36/2001/Tv o monitorovaní TV Markíza
  (monitorované dni: 23.4. -26.4. 2001 - doplnkové vysielanie West extra dávka)
  ÚK: Markíza Slovakia, s.r.o. Blatné, č. licencie: T/41
 42. Kontrolný monitoring
  SK č. 325-PgO/O-912/2001
  Správa č. 39/2001/Tv o monitorovaní programu STV
  (monitorované dni: 29.4.-2.5.2001 - Hokejový tip Niké)
  ÚK: STV, Bratislava
  ÚP: 13.00 hod
 43. Kontrolný monitoring
  SK č. 380-PgO/O-1162/2001 zo dňa 10.7.2001
  Správa č.51/2001/Tv o monitorovaní oznamov vysielateľa o vlastnom programe
  (monitorované dni: 23.4.- 29.4.2001)
  ÚK: STV, Bratislava
  ÚP: 13.00 hod
 44. Kontrolný monitoring
  SK č. 381-PgO/O-1163/2001 zo dňa 10.7.2001
  Správa č.52/2001/Tv o monitorovaní programu STV Financie 21
  (monitorované dni: 26.4.2001)
  ÚK: STV, Bratislava
  ÚP: 13.00 hod
 45. Kontrolný monitoring
  Správa č.58/2001/Tv o monitorovaní vysielania stanice Televízia Trenčianske Teplice
  (monitorované dni: 28.6.-10.7.2001)
  Držiteľ licencie: Televízia s.r.o, Trenčianske Teplice, č. licencie T/98
 46. Kontrolný monitoring
  SK č. 371-PgO/O-1055/2001 zo dňa 26.6.2001
  Správa č.47/2001/Tv o monitorovaní vysielania televíznej stanice Studio plus TV (doplnená)
  (monitorované dni: 28.4. a 29.4.2001)
  Držiteľ licencie: František Kováts - STUDIO TV PLUS, Veľký Meder, č. licencie: T/42
 47. Šetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 78/2001 zo dňa 6.8.2001
  (na vysielanie programu Pozor, zákruta! dňa 5.8.2001, Slovenského rozhlasu, Rádio Slovensko)
  Správa o šetrení sťažnosti č.78/2001 smerujúcej proti Slovenskému rozhlasu
 48. Rôzne


Zasadnutie Rady dňa 04.09.2001 - zasadnutie sa konalo v sídle Rady
x x x
Rada pri výberových konaniach, v ktorých je viac účastníkov konania, zvolila tento všeobecný postup:
1) Rada bude najprv hlasovať o výbere kandidáta v jednotlivých správnych konaniach
2) v prípade, že v prvom kole nezíska nikto z ÚK potrebný počet hlasov (najmenej 5), Rada bude hlasovať opätovne

K bodu 17)
Výberové konanie, č. SK: 390-LO/O-R01/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 105,5 MHz Trenčín
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
ÚK: RÁDIO TWIST a.s., Bratislava
ÚK: Rádio a.s., Bratislava
ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
ÚK: Rádio Rebeca s.r.o., Turčianske Teplice
ÚK: Rádio NITRA s.r.o., Nitra
ÚK: DÚHA SERVIS s.r.o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č. 0l-15/17.790: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č.390-LO/O-R01/2001 začatom dňa 13.7.2001 vo veci pridelenie frekvencie 105,5 MHz hlasovaním vybrala kandidátov na pridelenie tejto frekvencie: Rádio TWIST a.s. Bratislava, Rádio a.s. Bratislava, pričom obaja kandidáti získali rovnaký počet hlasov. Rada pozve oboch kandidátov na ústne pojednávanie - verejné vypočutie, na ktorom posúdi žiadosti týchto žiadateľov podľa kritérií určených v § 47 zákona č.308/2000 Z.z. .
Kancelária rady zabezpečí pozvánky pre ÚK na deň 18.9.2001 o 8.30 hod.

K bodu 18)

Výberové konanie, č.SK: 392-LO/O-R02/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 91,0 MHz Budulov / Moldava nad Bodvou
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
ÚK: Filjo s.r.o., Košice
Uznesenie č.01-15/18.791: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 91,0 MHz Budulov/ Moldava nad Bodvou v správnom konaní č. 392-LO/O-R02/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
D.EXPRES a.s., Bratislava
Filjo s.r.o., Košice
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách I. prideľuje frekvenciu 91,0 MHz Budulov/Moldava nad Bodvou
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES a.s. Bratislava
a mení
licenciu č. R/66/99 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
" 91,0 MHz Budulov / Moldava nad Bodvou"
2. V Čl.IV sa v bode 3 dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 91,0 MHz
Lokalita: Budulov/ Moldava nad Bodvou
Oblasť pokrytia: ...........
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti Filjo s.r.o., Košice. Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm.e) je držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 19)

Výberové konanie, č.SK: 393-LO/O-R03/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 106,5 MHz Modrý Kameň
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
Uznesenie č.01-15/19.792: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 106,5 MHz Modrý Kameň v správnom konaní č. 393-LO/O-R03/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníka konania:
D.EXPRES a.s., Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní, vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade s § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, na základe žiadosti účastníka konania prideľuje frekvenciu 106,5 MHz Modrý Kameň
držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES a.s.Bratislava
a mení
licenciu č. R/66/99 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:
"106,5 MHz Modrý Kameň"
2. V článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:
"Frekvencia: 106,5 MHz
Lokalita: Modrý Kameň
Oblasť pokrytia:.........................
Súradnice:................................
č. j.: ........................................."
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm.e) je držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 20)

Výberové konanie, č.SK:394-LO/O-R04/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 105,7 MHz Stará Ľubovňa
ÚK: D.EXPRES a.s., Bratislava
ÚK: SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
Uznesenie č.01-15/20.793: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 105,7 MHz Stará Ľubovňa v správnom konaní č. 394-LO/O-R04/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
D.EXPRES a.s., Bratislava
SKINAUTIQUE CLUB s.r.o., Spišská Nová Ves
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
I. prideľuje frekvenciu 105,7 MHz Stará Ľubovňa držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/66, spoločnosti D.EXPRES a.s., Bratislava a mení licenciu č. R/66/99 zo dňa 10.12.1998 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
" 105,7 MHz Stará Ľubovňa"
2.V Čl.IV sa v bode 3 dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 105,7 MHz
Lokalita: Stará ľubovňa
Oblasť pokrytia: ...........
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti Skinautique Club s.r.o., Spišská Nová Ves.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm.e) je držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 21)

Výberové konanie, č.SK: 414-LO/O-R05/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 88,5 MHz Snina - Strážske
ÚK: RÁDIO TWIST a.s., Bratislava
Uznesenie č.01-15/21.794: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o pridelenie frekvencie 88,5 MHz Snina-Strážske v správnom konaní č. 414-LO/O-R05/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníka konania
RÁDIO TWIST a.s., Bratislava
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách a na základe žiadosti účastníka konania prideľuje frekvenciu 88,5 MHz Snina-Strážske držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/70, spoločnosti Rádio TWIST a.s., Bratislava a mení licenciu č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1. V Článku I. v bode 6 sa dopĺňa tento text:
"88,5 MHz Snina- Strážske"
2. V Článku IV. v bode 2 sa dopĺňa tento text:
"Frekvencia: 88,5 MHz
Lokalita: Snina- Strážske
Oblasť pokrytia:.........................
Súradnice:................................
č. j.: .........................................".
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm.e) je držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodom 22) až 25)

Rada odložila rokovanie o týchto bodoch na svoje nasledujúce zasadnutie, ktoré sa bude konať 18.9.2001.

K bodu 26)
Výberové konanie, č. SK: 436-LO/O-R11/2001 zo dňa 13.07.2001
vo veci pridelenia frekvencie č. 102,8 MHz Nové Zámky
ÚK: "RAGTIME" s.r.o., Bratislava
ÚK: N-Rádio s.r.o., Nitra
Uznesenie č.01-15/26.795: Rada pre vysielanie retransmisiu ( ďalej len "Rada" ) s pôsobnosťou podľa § 5 zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách, v súlade so zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosti o pridelenie frekvencie 102,8 MHz Nové Zámky v správnom konaní č. 436-LO/O-R11/2001 začatom dňa 13.07.2001 účastníkov konania podľa § 47 zákona č. 308/2000 Z. z. doručené Rade v lehote stanovenej v základných podmienkach konania:
"RAGTIME" s.r.o, Bratislava
N-Rádio s.r.o., Nitra
a po posúdení podkladov potrebných pre rozhodnutie, podľa § 46 a nasled. zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní vydáva toto
r o z h o d n u t i e: Rada ako orgán príslušný podľa § 5 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v súlade s § 48 ods. 7 zákona č. 308/2000 Z. z. a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách
I. prideľuje frekvenciu 102,8 MHz Nové Zámky držiteľovi licencie na rozhlasové vysielanie č. R/67, spoločnosti N-Rádio s.r.o., Nitra a mení licenciu č. R/67/99 zo dňa 7.7.1999 v znení neskoršie vykonaných zmien nasledovne:
1.V Čl. I sa v bode 6 dopĺňa tento text:
" 102,8 MHz Nové Zámky"
2.V Čl.IV sa v bode 2 dopĺňa tento text:
" Frekvencia: 102,8 MHz
Lokalita: Nové Zámky
Oblasť pokrytia: ...........
Súradnice: .....................
Č.j. ................................."
II. zamieta žiadosť účastníka konania - spoločnosti "Ragtime" s.r.o., Bratislava.
Podľa ustanovenia § 55 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní sa vylučuje odkladný účinok opravného prostriedku proti tomuto rozhodnutiu z dôvodu naliehavého všeobecného záujmu, pretože odklad výkonu rozhodnutia by znemožnil realizáciu ústavného práva verejnosti v danej oblasti na informácie a z dôvodu, že odkladom výkonu tohto rozhodnutia by mohlo dôjsť k nenahraditeľnej ujme účastníka konania, ktorému bolo týmto rozhodnutím jeho žiadosti vyhovené.
Podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13 písm.e) je držiteľ licencie povinný za zmenu licencie na rozhlasové vysielanie uhradiť správny poplatok vo výške 20.000,- Sk ( slovom dvadsaťtisíc Sk) na účet č.19-10820-002/720 v Národnej banke Slovenska.
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkom konania.

K bodu 27)

SK č. 462-LO/D-2054/2001 zo dňa 14.08.2001
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/55
ÚK: Rádiomedia, s. r. o., Dubnica nad Váhom
Uznesenie č.01-15/27.796: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č.462-LO/D-2054/2001, vedenom vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. R/55 na rozhlasové vysielanie podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a zmeny licencie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. voči účastníkovi konania, spoločnosti: RÁDIOMEDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom (ďalej len "ÚK"), vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada predlžuje platnosť licencie na rozhlasové vysielanie č. R/49 podľa § 52 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. o osem rokov a m e n í licenciu č. R/55 v znení rozhodnutia č. R/55/97 zo dňa 17.03.1997 na rozhlasové vysielanie podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z. takto: "I. 1. Názov programovej služby: Rádio DÚHA
2. Doba, na ktorú bola licencia na rozhlasové vysielanie udelená: 6 rokov, platnosť licencie bola predĺžená podľa § 52 ods. 2 zák. č. 308/2000 Z. z. o ďalších osem rokov a končí dňa 20.03.2011
3. Časový rozsah vysielania: 24 hodín denne
4. Územný rozsah vysielania: regionálne rozhlasové vysielanie
5. Jazyk vysielania: slovenský
6. Pridelené frekvencie: 89,1 MHz Trenčín
II. Právne skutočnosti spoločnosti:
1. Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: podľa Výpisu z obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne, zoznam výpisov č: 2369/61-I, oddiel: Sro, vložka č. 3502/R
2. Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: podľa Výpisu z obchodného registra Okresného súdu v Trenčíne, zoznam výpisov č: 2369/61-I, oddiel: Sro, vložka č. 3502/R.
III. Podiely programových typov za týždeň, určené podľa programovej skladby platnej od 05.04.2001:
1. Podiely programových typov v bežnom týždni, určené z programovej skladby doručenej dňa 05.04.2001:
a) Charakteristika vysielania: informačno-hudobné
b) Programové typy:
1. Spravodajstvo: min. 2%
2. Publicistika: 0,2%
2.1. Politická publicistika: min. 0%
2.2. Ostatná publicistika: min. 0,2%
3. Dramaturgicky ucelené programy so stálou periodicitou:
3.1.Programy pre deti: min. 1%
3.2.Náboženské programy: min. 0%
3.3. Literárne programy: min. 0%
3.4. Zábavné programy: min. 0%
3.5. Hudobné programy: min. 5%
c) Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0%
2. Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme v bežnom mesiaci: min. 1%
IV. 1. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a) videokazety VHS, pričom záznam musí byť na kvalitnej technickej úrovni alebo
b) nosiče CD vo formáte MPEG-3 alebo
c) v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
2. Držiteľ licencie je povinný dodržiavať všetky podmienky viažuce sa k prideleniu frekvencie. Súčasťou rozhodnutia je frekvenčný list vydaný Telekomunikačným úradom SR vydaný : dňa 14.03.1997
Frekvencia: 89,1 MHz
Lokalita: Trenčín
Oblasť pokrytia: Trenčín a okolie
Súradnice: E 18 02 01 N 48 59 31
číslo frekvenčného listu: 2593/SKS-97
3. Špecifikácia RDS:
Programová identifikácia PI ( S)
Identifikácia dopravného vysielania TP (S)
Alternatívne frekvencie AF (S)
Typ programu PTY (D)
Identifikácia dopravného hlásenia TA (D)
Informácie o vysielacích sieťach EON (S)
Číslo programu PIN (D)
Identifikácia spôsobu dekódovania DI (D)
Prepínač hudba/reč M/S (D)
Meno programového okruhu PS (S)
Textový kanál RT (D)
Informácie pre prevádzkovateľa vysielacej siete IH (D)
Hodiny a dátum CT (D)
(S) - statické údaje
(D) - dynamické údaje."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa ods. I. písmena ad/ položky č. 13=750.000,- Sk (slovom sedemstopäťdesiattisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 28)

SK č. 11-LO/D-167/2001 zo dňa 24.01.2001
vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny technických parametrov kmitočtu 91,1 MHz
ÚK:RÁDIO TWIST a.s., Bratislava
Uznesenie č.01-15/28.797: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 11-LO/D-167/2001 vo veci zmeny licencie č. R/70 z dôvodu zmeny technických parametrov kmitočtu 91,1 MHz Chopok, začatom dňa 24.01.2001, a po doručení stanoviska Telekomunikačného úradu SR zo dňa 07.08.2001 rozhodla, že podľa § 51 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. mení licenciu R/70 na rozhlasové vysielanie spoločnosti RADIO TWIST a.s., Bratislava v rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení rozhodnutia č. R/70/RZL/261/2000 zo dňa 06.03.2000 a v znení rozhodnutia č. R/70/RZL/353/2001 zo dňa 24.04.2001 v časti I. bod 6) a v časti IV. bod 2) takto:
1. V Rozhodnutí o udelení licencie č. R/70/99 zo dňa 19.10.1999 v znení Rozhodnutia č. R/70/RZL/261/2000 zo dňa 06.03.2000 a v znení rozhodnutia č. R/70/RZL/353/2001 zo dňa 24.04.2001 sa v časti I. mení v bod 6) a v časti IV. sa mení bod 2):
1. v časti I. v bode 6. sa v pridelenej frekvencii : 91,1 MHz nahrádza kóta Chopok kótou Ružomberok Úložisko:
"91,1 MHz Ružomberok - Úložisko;"
2. V časti IV. v bode 2. sa vymazáva text:
"Frekvencia: 91,1 MHz Chopok
Lokalita: Chopok
Oblasť pokrytia: časti Liptovského Mikuláša a Ružomberka a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 19 E 35 28 / 48 N 56 36
Číslo frekvenčného listu: ........."
a nahrádza sa textom:
"Frekvencia: 91,1 MHz Ružomberok
Lokalita: Úložisko
Oblasť pokrytia: časti Liptovského Mikuláša a Ružomberka a okolie dané dosahom vysielača
Súradnice: 19 E 28 12 / 49 N 06 15
Číslo frekvenčného listu: ........."
Kancelária Rady vydá písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, položky č.13 písm. e) : =5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 29)

SK č.82-LO/D-797/2001 zo dňa 05.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/157 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na zastavenie konania
ÚK: Viliam Vánovský, Veľký Krtíš
Uznesenie č.01-15/29.798: Rada pre vysielanie a retrnasmisiu v správnom konaní č. 82-LO/D-797/2001 vo veci zmeny registrácie, začatom dňa 03.04.2001 na základe žiadosti účastníka konania zo dňa 14.08.2001, rozhodla, že podľa § 30 zákona č. 71/67 Zb. o správnom konaní toto správne konanie zastavuje, pretože zrušením registrácie č. TKR/157 - Viliam Vánovský, obchodné meno: Viliam Vánovský - REMONT, Veľký Krtíš, odpadol dôvod konania a účastník konania vzal návrh na jeho začatie späť.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 30)

SK č.96-LO/D-843/2001 zo dňa 06.04.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/177 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK:BYTENERG s.r.o., Medzilaborce
Uznesenie č.01-15/30.799: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. b/ zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 zákona č. 308/2000 Z. z., v správnom konaní č. 96- LO/D - 843/2001 zo dňa 06.04.2001 v znení neskorších doplnkov posúdila oznam o zmene registrácie v zmysle zmeny televíznych a rozhlasových programových služieb, doručených spoločnosťou BYTENERG spol. s r.o., Duchnovičova 530/2, Medzilaborce, podľa § 60 ods. 1 a podľa § 73 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z. a vydáva toto r o z h o d n u t i e : Rada podľa § 60 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z. m e n í registráciu retransmisie, evidovanú pod č. TKR/177 na retransmisiu programových služieb prevádzkovateľa retransmisie, spol. BYTENERG spol. s r.o., Duchnovičova 530/2, Medzilaborce, z dôvodu zmeny programových služieb retransmisie takto:
V rozhodnutí o registrácii retransmisie č. TKR/177 zo dňa 20.06.2000 sa vypúšťa časť I. až III., vkladajú sa nové časti a rozhodnutie o registrácii v úplnom znení znie:
"1. Špecifikácia telekomunikačnej siete alebo zariadenia: podľa rozhodnutia TÚ SR :
Rozhodnutie č.101/99-ŠIR-Fg zo dňa 31.05.1999, vydané OTÚ Prešovský kraj
Hlavná stanica: Medzilaborce, n.v. 324 m
Lokalita: Duchnovičova 530/2
Doprava modulácie z VIO do HS: káblom
2. Územný rozsah retransmisie: mesto Medzilaborce
3. Počet prípojok: 1233
4. Ponuka programových služieb : TKR Medzilaborce
a) televízne programové služby
základný súbor : STV 1, STV 2, Markíza, LUNA, Global, INFO, TA 3
rozšírený súbor: DW 7, ČT 1, ČT 2, RTL 2, TV 5, RT PORTUGAL, VIVA, KINDER KANAL, PRO 7, HRT 1, DUNA TV
b) rozhlasové program. služby:
SRo: Rádio Slovensko, Rádio Devín, Rádio Rock FM; FUN RADIO, Rádio Východ, Rádio OKEY, Rádio REBECA, Rádio FLASH, Rádio KIKS
5. Právne skutočnosti spoločnosti: podľa výpisu z Obchodného registra spoločnosti BYTENERG spol. s r.o., Medzilaborce, vložka číslo: 2058/P, zo dňa 26.03.2001."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa položky č. VI. písmena i/3 ) = 5.000,- Sk (slovom päťtisíc slovenských korún).

K bodu 31)

SK č.439-LO/D-2145/2001 zo dňa 20.08.2001
vo veci zrušenia registrácie retransmisie č. TKR/93 podľa § 63 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Medigut s.r.o., Kolárovo
Uznesenie č.01-15/31.800: Rada pre vysielanie a retransmisiu v správnom konaní č. 439-LO/D-2145/2001, začatom dňa 20.08.2001 vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie evidovanej pod č. TKR/93 prevádzkovateľa: MEDIGUT s.r.o., Kolárovo, rozhodla, že ruší registráciu retransmisie č. TKR/93 podľa § 63 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách z dôvodu, že o to prevádzkovateľ retransmisie listom doručeným Rade dňa 20.08.2001 ( č.p.d. 2145 ) písomne požiadal.
Kancelária Rady vydá v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia účastníkovi konania.

K bodu 32)

SK č.406-LO/D-1893/2001 zo dňa 27.07.2001
vo veci udelenia licencie na televízne vysielanie v obci Šuňava
ÚK: OTV Šuňava, s.r.o., Šuňava
Uznesenie č.01-15/32.802: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách, podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní posúdila žiadosť o licenciu na lokálne televízne vysielanie v káblových rozvodoch, doručenú dňa 27.07.2001, žiadateľa:
Šuňava OTV, s.r.o
SNP 255
059 39 Šuňava
a po zistení potrebných podkladov pre rozhodnutie podľa zák.č.71/1967 Zb. o správnom konaní č. 406-LO/D-1893/2001 vydáva toto
r o z h o d n u t i e : Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") podľa § 49 zákona č.308/2000 Z.z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z.z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č.308/2000 Z.z." ), na základe žiadosti účastníka konania u d e ľ u j e
spoločnosti Šuňava OTV, s.r.o., Šuňava
licenciu č. T/ na lokálne televízne vysielanie
v káblových rozvodoch v obci Šuňava na dobu 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia, za týchto podmienok: I. (1) Názov programovej služby: Obecné televízne vysielanie
(2) Doba, na ktorú bola licencia na televízne vysielanie udelená: dvanásť rokov
(3) Časový rozsah vysielania: jedna hodina mesačne
(4) Územný rozsah vysielania: lokálny - kataster obce Šuňava, počet prípojok 336
(5) Jazyk vysielania: slovenský
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/ Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 03.08.2001, vložka číslo: 12958/P
2/ Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Prešov zo dňa 03.08.2001, vložka číslo: 12958/P
III. (1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 27.07.2001:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie: max. 20 %
2. Programy: min. 80 %
b/ Programové typy:
1. Spravodajstvo: 100 %
2. Publicistika: 0 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 0 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy: 0 %
6. Hudobné programy: 0 %
7. vzdelávacie programy: 0 %
8. náboženské programy : 0 %
9. športové programy: 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(2) Podiel vysielacieho času vyhradeného programu vo verejnom záujme: 100 %
(3) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvoreným nezávislými producentmi: podľa § 28 zákona č. 308/2000 sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
(4) Zaradenie vysielateľa podľa § 31 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.: vysielateľ s obmedzeným prístupom verejnosti
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti: podľa § 20 ods. 8 zákona č. 308/2000 Z.z. sa nevzťahuje na lokálne vysielanie
IV. 1. Programová služba je vysielaná v káblovom rozvode v obci Šuňava
2. Prevádzkovateľom retransmisie programových služieb je na základe registrácie retransmisie č. TKR/77 obec Šuňava
3. Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS, pričom záznam musí byt na kvalitnej technickej úrovni alebo
b/ nosiče CD vo formáte MPEG-3.
V prípade použitia iného formátu zabezpečí prehratie záznamov."
Na základe splnomocnenia k položke č. 13 sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je súčasťou zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, určuje Rada pre vysielanie a retransmisiu správny poplatok podľa položky č. II. písmena da) Prílohy č. 1 k Nariadeniu Rady pre vysielanie retransmisiu č. 2/2001 vo výške 10.000,- Sk (slovom desaťtisíc slovenských korún).
Kancelária Rady vyhotoví v tejto veci písomné vyhotovenie rozhodnutia a zašle ho účastníkovi konania.

K bodu 33)

SK č.378-LO/D-1138/2001 zo dňa 26.06.2001
vo veci porušenia § 51 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. - návrh na uloženie sankcie - upozornenie
ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.01-15/33.803: Rada pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada") ako orgán príslušný podľa § 4 ods. 1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. a), g), h) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z."), postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla na svojom zasadnutí dňa 04.09.2001 takto:
účastník správneho konania č. 378 - LO/O - 1138/2001, držiteľ licencie na televízne vysielanie č. T/125, spoločnosť:
C . E. N., s. r. o.,
Župné námestie 3
Bratislava
porušil povinnosť ustanovenú § 51 ods. 1 zákona č.308/2000 Z. z. a to tým, že neoznámil v zákonom stanovenej lehote Rade zmeny týkajúce sa údajov uvedených v žiadosti o licenciu a v dokladoch priložených k tejto žiadosti podľa § 46 ods. 1 až 3 zákona č. 308/2000 Z. z. do 15 dní od vzniku týchto zmien, za čo mu ukladá sankciu podľa ustanovenia § 64 ods. 1 písm. a) cit. zákona - upozornenie na porušenie zákona.
Kancelária Rady vydá v tejto veci účastníkovi konania písomné znenie rozhodnutia.

K bodu 34)

SK č.458-LO/D-1654/2001 zo dňa 03.07.2001
vo veci zmeny licencie č. T/125 podľa § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny licencie - vysielanie teletextu, vysielanie prostredníctvom satelitu v digitálnom formáte
ÚK:C.E.N., s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.01-15/34.804: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 5 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách (ďalej len "zákon č. 308/2000 Z.z."), na základe žiadosti účastníka konania v súlade s § 51 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. mení licenciu č. T/125 na televízne vysielanie podľa § 51 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení rozhodnutí o udelení licencie č. T/125 zo dňa 19.09.2000 a v znení zmien vykonaných neskoršími rozhodnutiami nasledovne: "I. (1) Názov programovej služby: TA3
(2) Platnosť licencie: 12 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o udelení licencie
(3) Časový rozsah vysielania:
pondelok - piatok: od 07.00 do 24.00
sobota - nedeľa: od 08.00 do 24.00
(4) Spôsob vysielania:
"Distribúcia programu bude zabezpečená prostredníctvom satelitu INTELSAT 707 na orbitálnej pozícií 01 WEST, prevádzkovaného nadnárodným koncernom TELENOR SLOVAKIA s. r. o., Bratislava. Číslo transpondéra: TXP 75, frekvencia uplinku: 14.340 GHz, príjmová frekvencia: 11.540 GHz, polarizácia: vertikálna, dátový tok: 26 MS/s, FEC: 3, kompresný systém: MPEG-2/DVB, Divicom MV 20, TV formát: PAL/BG ( 625 riadkov ), teletext: 12 riadkov, EIRP v Bratislave: 49 dBW, šírka vysielaného pásma: 4,5 MHz.
(5) Územný rozsah vysielania : multiregionálne vysielanie
Územný rozsah vysielania je daný
a/ umiestnením dekódovacích kariet, určených na samostatný príjem digitálneho vysielania programovej služby TA3 alebo na príjem predmetného vysielania spolu s programovými službami iných vysielateľov, a to príjemcami, ktorými sú:
1. prevádzkovatelia káblovej retransmisie
2. v prípade iných fyzických osôb, ako sú osoby uvedené v položke 1, občania Slovenskej republiky s trvalým pobytom v Slovenskej republike , ako aj fyzické osoby s trvalým pobytom, prechodným pobytom, dlhodobým pobytom alebo krátkodobým pobytom v mieste trvalého pobytu predmetného občana Slovenskej republiky v prípade iných osôb, ako sú osoby uvedené v položke 1 alebo 2, ktorých sídlo alebo sídlo ich organizačnej zložky sa nachádza na území Slovenskej republiky ".
3.Vysielateľ v súvislosti s ustanovením § 45 ods. 6 zákona č. 308/2000 Z. z. zabezpečí vedenie evidencie predaja dekódovacích kariet a stav k 31.12. príslušného kalendárneho roka oznámi Rade vždy do 30 dní po ukončení kalendárneho roka.
(6) Jazyk vysielania: slovenský
II. Právne skutočnosti spoločnosti :
1/Údaje o osobách, ktoré majú účasť na základnom imaní vysielateľa alebo podiel na hlasovacích právach: Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 21029/B zo dňa 07.05.2001.
2/Údaje o štatutárnych orgánoch a kontrolných orgánoch vysielateľa s licenciou : Podľa výpisu z Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I., vložka číslo: 21029/B zo dňa 07.05.2001.
III. (1) Podiely programových typov za bežný mesiac, určené z programovej skladby, doručenej Rade dňa 06.06.2001:
a/ Programová služba (100 %)
1. Doplnkové vysielanie : max. 25 %
2. Programy : min. 75 %
b/ Programové typy: (100 %)
1. Spravodajstvo: 100 %
2. Publicistika: 0 %
2.1 Politická publicistika: 0 %
2.2 Ostatná publicistika: 0 %
3. Dokumentárne programy: 0 %
4. Dramatické programy : 0 %
5. Zábavno-hudobné programy : 0 %
6. Hudobné programy : 0 %
7. Vzdelávacie programy : 0 %
8. Náboženské programy : 0 %
9. Športové programy : 0 %
c/ Podiel preberaného programu od iného vysielateľa v bežnom mesiaci, určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(2) Navrhovaný podiel vysielacieho času ( bežný mesiac ) vyhradeného vysielaniu programov vo verejnom záujme: min. 75 %
(3) Podiel preberaných programov od iného vysielateľa v programovej službe ( bežný mesiac ) určený z celkového vysielacieho času: 0 %
(4) Podiel vysielacieho času vo vysielaní televíznej programovej služby, ktorý je vyhradený európskym dielam a európskym dielam vytvorených nezávislými producentmi: 0 %
(5) Podmienky označovania programov na základe ich klasifikácie podľa vekovej vhodnosti ( § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.): podľa Jednotného systému označovania programov
(6) Špecifikácia stránok verejnej telekomunikačnej služby teletextu vo vysielaní televíznej programovej služby: stránkovanie teletextu podľa podania zo dňa 03.07.2001
(7) Určenie vysielateľa ( § 31 ods. 3 ): zaradený do skupiny vysielateľov s obmedzeným prístupom verejnosti
IV. (1) Druh technického nosiča, na ktorom vysielateľ poskytne záznam vysielania Rade:
a/ videokazety VHS v zodpovedajúcej kvalite
b/ v prípade iného formátu zabezpečí prehratie záznamov.
(2) Podmienky vysielania teletextu :
a/ technické zariadenie teletextu : teletextový systém PHOEBE, firma Saturn - Toya, s.r.o.
b/ charakter vysielania : informačný
c/ rozdelenie stránok :
Hlavné menu 100
Obsah 101
Program a štruktúra spravodajstva TA3 102
Hlavná správa dňa 105
Domáce spravodajstvo 106
Zahraničné spravodajstvo 110
Slovensko a Európa 115
Zo sveta financií 120
Šport 125
Počasie 130
Televízia TA3 130
Tipy na voľný čas 140
Pripomienka dňa 147
Dopravný servis 148
Servisné informácie 155
Svet internetu 160
Zábava 162
Zvláštne projekty 175."
Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a jeho prílohy Sadzobníka správnych poplatkov, položky 13, písm. f) je 50. 000,- Sk ( slovom päťdesiattisíc slovenských korún).

K bodu 35)

SK č.457-LO/D-2067/2001 zo dňa 15.08.2001
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. T/122 podľa § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. z dôvodu zmeny ponuky programových služieb
ÚK:TV COM s.r.o., Bratislava
Uznesenie č.01-15/35.805: Rada pre vysielanie a retransmisiu ako orgán príslušný podľa § 4 ods.1 až 3 a § 5 ods. 1 písm. b) zákona č.308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách ( ďalej len "zákon č. 308/2000 Z. z." ) postupom podľa § 71 cit. zákona rozhodla na svojom zasadnutí dňa 04.09.2001 takto: v správnom konaní č. 457 - LO/D - 2067/2001, začatom dňa 15.08.2001 vo veci zmeny registrácie retransmisie žiadateľa:
TV COM, s

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak