Program zasadnutia RVR, dňa 23.03.2010

N á v r h   p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa  23.03.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 61-PLO/D-1064/2010 zo dňa 16.02.2010
vo veci žiadosti  o udelenie licencie na rozhlasové digitálne vysielanie
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava                   

3/ SK č.: 63-PLO/D-1666/2010 zo dňa 16.02.2010
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Nitrička media s.r.o., Nitra           

4/ SK č.: 70-PLO/D-1180/2010 zo dňa 24.02.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/210
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava                    číslo licencie: T/210

5/ SK č.: 56-PLO/D-953/2010 zo dňa 11.02.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/188
ÚK:  CE MEDIA s.r.o., Nitra                        číslo licencie: T/188

6/ SK č.: 46-PLO/D-1376/2010 zo dňa 08.03.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava                        číslo registrácie: TKR/121

7/ SK č.: 58-PLO/D-931/2010 zo dňa 09.02.2010
vo veci oznámenia  o zmene  registrácie retransmisie č. TKR/281
ÚK: Izidor Heizer - MINI SERVIS, Horné Mýto               číslo registrácie: TKR/281

8/ SK č.: 71-PLO/D-741/2010 zo dňa 29.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava        číslo registrácie: TKR/254

9/ SK č.: 78-PLO/D-1219/2010 zo dňa 26.02.2010
vo veci žiadosti o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder                                          číslo registrácie: TKR/189

10/ SK č.: 372-PLO/D-4807/2009 zo dňa 16.11.2009
vo veci žiadosti o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/239
ÚK: ANTIK computers & communications s.r.o., Košice                   číslo registrácie: TKR/239

11/ SK č.: 68-PLO/D-1130/2010 zo dňa 22.02.2010
vo veci žiadosti o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/298
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš                              číslo registrácie: TKR/298

12/ SK č.: 77-PLO/D-975/2010 zo dňa 12.02.2010
vo veci žiadosti o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/196
ÚK: ATS Slovakia, s.r.o., Banská Bystrica                            číslo registrácie: TKR/196

13/ SK č.: 26-PLO/O-752/2010 zo dňa 26.01.2010
vo veci možného porušenia § 17 ods. 1 písm. h) zákona  č. 308/2000 Z.z 
(neposkytovanie retransmisie programových služieb uvedených v rozhodnutí o registrácii retransmisie
č. TKR/292/2008 z 17.06.2008)
ÚK: GAYA, s.r.o., Martin                                 číslo registrácie: TKR/292

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 541/118-2010                    
(na vysielanie programu Kaviareň Slávia z dňa 18.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 541/118-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona               

15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 509/116-2010                   
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 16. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 509/116-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona           

16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 504/115-2010                   
(na vysielanie programu Kontakty  z dňa 13. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 504/115-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona           

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 223/90-2010 z 12. 1. 2010                   
(na vysielanie filmu Desperado z dňa 29.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/90-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 693/132-2010                   
(na vysielanie programu Norbit z dňa 25. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 693/132-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 110/10-2010                   
(na vysielanie upútavky Zberateľ kostí z dňa 9. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 110/10-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                   číslo licencie: T/39

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 876/141-2010 z dňa 5.2.2010                   
(na vysielanie TA3 z dňa 18.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 876/141-2010 z dňa 5.2.2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.                               číslo licencie: T/125

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 877/142-2010 z dňa 5.2.2010                   
(na vysielanie TA3 z dňa 20.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 877/142-2010 z dňa 5.2.2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N.  s.r.o.                               číslo licencie: T/125

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 859/143-2010 z 5.2.2010                   
(na vysielanie počasia Najlepšie počasie z dňa 4.2.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 859/143-2010 z 5.2.2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 929/144-2010 z 9. 2. 2010 a č. 1097/149-2010 z 18. 2. 2010           
(na vysielanie filmu Oni sa vrátia z dňa 8. 2. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 929/144-2010 a č. 1097/149-2010 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 47/3-2010 z 5.1.2010                   
(na vysielanie programu KRIMI  Noviny z 18.5.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 47/3-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 875/140-2010                    
(na vysielanie reklamy Erotic Nation z dňa 31. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 875/140-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 554/122-2010                    
(na vysielanie programu Týždenník z dňa 24., 27. 12. 2009 a 14., 18. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 554/122-2010 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Trenčín
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta s. r. o.                číslo licencie: T/126

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 555/123-2010                   
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 19.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 555/123-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 375/117-2010                   
(na vysielanie programu Mozaika regiónu z dňa 13.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 375/117-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskému rozhlasu – Rádio Regina
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona         

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 727/136-2010                   
(na vysielanie programu Gejša – hlasitosť reklamy  z dňa 27.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 727/136-2010smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 107/7-2010; 108/8-2010                   
(na vysielanie programu Panenstvo na obtiaž  z dňa 10.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 107/7-2010; 108/8-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ:  MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 776/139-2010                   
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 776/139-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 46/4-2010 a 54/6-2010                   
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 31.12.2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 46/3-2010 a 54/62010 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 713/135-2010 z 27. 1. 2010                   
(na vysielanie programu Noviny z dňa 26. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 713/135-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

34/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 109/9-2010                   
(na vysielanie programu Veľmi nebezpečné známosti z dňa 11. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 109/9-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o                          číslo licencie: T/39

35/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 542/121-2010                   
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 12.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 542/121-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o.              číslo licencie: T/41

36/ Kontrolný monitoring
Správa č.5/2010/TV o monitorovaní vysielania Vaša TV
(monitorované dni: 18. a 19.1.2010)
Vysielateľ: Decora, s.r.o., Čadca                              číslo licencie: T/229

37/ Kontrolný monitoring
Správa č.1/10/Ro o monitorovaní vysielania Rádio HEY
(monitorovaný deň:15.1.2010)
Vysielateľ: GES Slovakia, s.r.o., Levice                                         číslo licencie: R/88

38/ Kontrolný monitoring
Správa č. 9/10/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ PLUS
(monitorovaný program a deň: Lampa z 17. 12. 2009)
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                                        číslo licencie: T/219

39/ SK č.: 6-PLO/O-19/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažností č. 4600/223-2009 a č. 4387/208-2009 smerujúcich
voči vysielaniu televízie TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(§ 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Paľba/ Záchranky/ 13.10.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41

40/ SK č.: 8-PLO/O-21/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4501/210-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom
do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Pohryzená dôchodkyňa/ 12.10.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                              číslo licencie: T/41

41/ SK č.: 19-PLO/O-463/2010 zo dňa 12.01.2010
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4976/251-2009  smerujúcej  voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 2 písm. c) zákona č. 308/2000 Z. z. s odkazom na § 27 ods. 3 zákona č. 303/2001 Z.z. o voľbách do orgánov samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení neskorších predpisov)
(monitorovaný program/deň: Dnes/ Ružinovský mrakodrap/ 13.11.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/41

42/ SK č.: 10-PLO/O-23/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 4383/206-2009  a 4384/207-2009 smerujúcich 
voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom
do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Protidrogová akcia/ 21.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                              číslo licencie: T/41

43/ SK č.: 2-PLO/O-15/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4348/204-2009  smerujúcej  voči vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) a § 19 ods. 1 písm. a) zákona
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom
do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/ NBÚ chce nové pravidlá pre previerky/ 18.10.2009)
ÚK: C.E.N.  s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/125

44/ SK č.: 34-PLO/O-760/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5221/268-2009 smerujúcej voči TA3
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
 (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/ Voderady kritizujú rekonštrukciu
miestnej cesty/ 09.11.2009)
ÚK: C.E.N.  s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/125

45/ SK č.: 35-PLO/O-761/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5221/268-2009 smerujúcej voči TA3
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy/ Voderadčania žiadajú odškodnenie/ 10.11.2009)
ÚK: C.E.N.  s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/125

46/ SK č.: 9-PLO/O-22/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4821/242-2009 smerujúcej voči TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(§ 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ Chrípka alebo cukrovka?/ 14.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/39

47/ SK č.: 36-PLO/O-762/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5265/273-2009 smerujúcej voči TV JOJ
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Panelák/ 26.11.2009)
ÚK: MAC TV  s.r.o., Bratislava                        číslo licencie: T/39

48/ SK č.: 1-PLO/O-13/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4605/222-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(§ 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Ranný magazín/ príspevok informujúci o waldorfskej škole
v Bratislave/  06.10.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava               

49/ SK č.: 12-PLO/O-25/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie:  Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb
za 3. štvrťrok 2009
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 25 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: druhý programový okruh/ nevyhradenie 20% celkového
času vysielania na vysielanie diel nezávislej európskej produkcie/september 2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona, Bratislava               

50/ SK č.: 17-PLO/O-461/2010 zo dňa 12.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4580/219-2009 smerujúcej voči Kysuckému televíznemu vysielaniu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) a § 16 ods. 3 písm. g) zákona
č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. a) a § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Hodina s.../ 21.10.2009)
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca                            číslo licencie: T/101

51/ SK č.: 30-PLO/O-756/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5048/261-2009 smerujúcej voči Kysuckému televíznemu vysielaniu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania z 25.11.2009 v čase od 17:00 hod. do 20:00 hod. a 26.11.2009 v čase od 06:00 hod. do 12:00 hod.)
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca                            číslo licencie: T/101

52/ SK č.: 31-PLO/O-757/2010 zo dňa 26.01.2010
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5048/261-2009 smerujúcej voči Kysuckému televíznemu vysielaniu
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Hodina s.../25.11.2009, SPRÁVY – Regionálne info a informácie o filmových predstaveniach Oblačno , miestami fašírky a Coco Chanel/ 26.11.2009)
ÚK: OTS, s.r.o., Čadca                            číslo licencie: T/101

53/ SK č.: 7-PLO/O-20/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4647/225-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Turiec
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Správy TV Turiec/ rozhovor s Jurajom Blanárom/ 16.10.2009)
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o., Martin                    číslo licencie: T/73

54/ SK č.: 4-PLO/O-17/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie:  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4131/185-2009 smerujúcej voči vysielaniu FUN RADIA
(vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania z dňa 05.10.2009 od 13:00 hod. do 14:00 hod.)
ÚK: RADIO, a.s., Bratislava                        číslo licencie: R/71

55/ Rôzne       Prof. Miloš Mistrík
       predseda Rady
       pre vysielanie a retransmisiu             


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak