Program zasadnutia RVR, dňa 09.03.2010

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 09.03.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 424-PLO/D-5562/2009 zo dňa 22.12.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/293
ÚK: 3o media, s.r.o., Habovka číslo registrácie: TKR/293


3/ SK č.: 44-PLO/D-838/2010 zo dňa 04.02.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/142
ÚK: TV Štrba, s.r.o., Štrba číslo licencie: T/142


4/ SK č.: 41-PLO/D-911/2010 zo dňa 08.02.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/130
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov číslo registrácie: TKR/130


5/ SK č.: 69-PLO/D-740/2010 zo dňa 29.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava číslo registrácie: TKR/161


6/ SK č.: 297-PLO/D-4285/2009 zo dňa 19.10.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava číslo registrácie: TKR/254


7/ SK č.: 57-PLO/D-597/2010 zo dňa 20.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/257


8/ SK č.: 67-PLO/D-1134/2010 zo dňa 22.02.2010
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/185
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo, Čadca číslo registrácie: TKR/185


9/ SK č.: 349-PLO/D-4738/2009 zo dňa 11.11.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/272
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/272


10/ SK č.: 64-PLO/D-1088/2010 zo dňa 18.02.2010
vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie č. T/231
ÚK: CARGO Production, s.r.o., Handlová číslo licencie: T/231


11/ SK č.: 24-PLO/D-712/2010 zo dňa 27.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/113
ÚK: BYTHERM, s.r.o. Mestský bytový podnik, Poltár číslo registrácie: TKR/113


12/ Oznámenie o zániku licencie č. T/211
ÚK: XENTAURI, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/211


13/ Sťažnosť č. 1010/147-2010 zo dňa 15.02.2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z - vysielanie reklamy a upútavky v maďarskom jazyku vo vysielaní televíznej programovej služby Discovery Channel - smerujúca voči prevádzkovateľovi retransmisie UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava)
 

14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 223/91-2010
(na vysielanie programu Polčas rozpadu dňa 1.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/91-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 617/129-2010
(na vysielanie programov Bez servítky z dní 11. až 15.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 617/129-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 542/120-2010
(na vysielanie programu Správy z dňa 13.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 542/120-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125


17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 280/104-2010
(na vysielanie programu Téma dňa z dní 7.1., 8.1., 11.1. a 12.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 280/104-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125


18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 542/121-2010
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 12.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 542/121-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 269/93-2010
(na vysielanie programu Nevesty pre milionára z dňa 11.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 269/93-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39


20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 269/92-2010 a 284/107-2010
(na vysielanie programu Sexi klon z dňa 12. 1. a 13. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 269/92-2010 a 284/107-2010 smerujúcich proti vysielaniu
televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39


21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 701/137-2010
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 19. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 701/137-2010 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66


22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5397/284-2009
(na vysielanie programu Hemendex z dní 15.12.2009 a 16.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5397/284-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D-EXPRES a. s. číslo licencie: R/66


23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 49/2-2010
(na vysielanie upútavky Tango s komármi z dňa 1. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 49/2-2010 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5393/285-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dní 11. a 14. 12. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5393/285-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5492/288-2009 z 18. 12. 2009
(na vysielanie programu CSI: Kriminálka Miami a CSI: Kriminálka Las Vegas (dve časti)
z dňa 17.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5492/288-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39


26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 5538/290-2009, č. 5539/291-2009, č. 5540/292-2009, č. 5541/293-2009,
č. 5542/294-2009, č. 5543/295-2009, č. 5544/296-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 18.12.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 5538/290-2009, č. 5539/291-2009, č. 5540/292-2009,
č. 5541/293-2009, č. 5542/294-2009, č. 5543/295-2009, č. 5544/296-2009 smerujúcich
proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5389/283-2009
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 4.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5389/283-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 223/88-2010
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 28. 12. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/88-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 223/89-2010
(na vysielanie Vznik Slovenskej republiky z dňa 1. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 223/89-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 10.1.2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 111/11-2010 – 227/86-2010, 270/94-2010 – 279/103-2010, 282/105-2010, 283/106-2010 a 285/108-2010 – 383/114-2010 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 231/87-2010
(na vysielanie programu Rádiožurnál z dňa 11.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 231/87-2010 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 48/5-2010 z 5.1.2010
(na vysielanie programu KRIMI Noviny z 2. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 48/5-2010 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39


33/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 4. štvrťrok 2009
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


34/ SK č.: 386-PLO/O-5056/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4303/195-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Rýchlocesta R7 vyvoláva rozpory/16.10.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


35/ SK č.: 416-PLO/O-5378/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4673/229-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 34 ods. 3 zákona
č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Winnetou I./08.11.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41
ÚP:10.20 hod.


36/ SK č.: 70-PgO/O-1267/2009 zo dňa 24.03.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 159/11-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Hľadá sa Nemo/24.12.2008)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


37/ SK č.: 11-PLO/O-24/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie: Správa č. 79/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: SEDEM/16.10.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10.00 hod


38/ SK č.: 414-PLO/O-5376/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4538/213-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Na streche/01.11.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


39/ SK č.: 385-PLO/O-5054/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4017/175-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Reportéri/Združstevnení vlastníci/28.09.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


40/ SK č.: 413-PLO/O-5375/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4342/198-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. e) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 19 ods. 2 písm. e) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/17.10.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


41/ SK č.: 5-PLO/O-18/2010 zo dňa 22.12.2009
Doplnenie: Správa č. 4604/221-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Prvé oddelenie/04.11.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


42/ Rôzne


Ústne pojednávania:


10.00 hod. MAC TV s.r.o., Bratislava
10.20 hod. MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava


 

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak