Program zasadnutia RVR, dňa 23.02.2010

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 23.02.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


2/ SK č.: 23-PLO/D-500/2010 zo dňa 15.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo číslo registrácie: TKR/131


3/ SK č.: 403-PLO/D-5281/2009 zo dňa 09.12.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne celoplošné vysielanie
ÚK: i-COMMERCE, s.r.o., Bratislava


4/ SK č.: 404-PLO/D-5261/2009 zo dňa 08.12.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: TERMOSAT s.r.o., Rožňava


5/ SK č.: 351-PLO/D-4780/2009 zo dňa 13.11.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: NFC, s.r.o., Veľká Lomnica


6/ SK č.: 20-PLO/D-514/2010 zo dňa 18.01.2010
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/41
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie : T/41


7/ SK č.: 378-PLO/D-5018/2009 zo dňa 27.11.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie č. TKR/134
ÚK: Ján Gregor – TV SAT, Dubnica nad Váhom číslo registrácie: TKR/134


8/ SK č.: 399-PLO/D-5177/2009 zo dňa 03.12.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/207
ÚK: TV LUX, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/207


9/ SK č.: 42-PLO/D-779/2010 zo dňa 01.02.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/88


10/ SK č.: 40-PLO/D-765/2010 zo dňa 29.01.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/184
ÚK: PROGRES-TS s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/184


11/ SK č.: 39-PLO/D-766/2010 zo dňa 29.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256
ÚK: PROGRES-TS s.r.o., Bratislava číslo registrácie: TKR/256


12/ Sťažnosť č. 570/124-2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním § 17 ods. 1 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z, smerujúca voči spoločnosti BENET s.r.o., Nováky) číslo registrácie: TKR/176


13/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5622/298-2009
(na vysielanie programu Terminál z dňa 23.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5622/298-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


14/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 608/126-2010, č. 609/127-2010 a č. 706/134-2010
(na vysielanie programu Mentalista z dňa 18. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 608/126-2010, 609/127-2010 a 706/134-2010 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza.
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


15/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 694/133-2010 a č. 706/134-2010
(na vysielanie programu Mentalista z dňa 25. 1. 2010)
Správa o prešetrení sťažností č. 694/133-2010 a 706/134-2010 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza.
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.529/119-2010
(na vysielanie Hlavné správy z dňa 18.1.2010)
Správa o prešetrení sťažnosti č.529/119-2010 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125


17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009
(na vysielanie Prci, prci, prcičky – Nahá míľa z dňa 27.12. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5623/299-2009, 5624/300-2009, 5625/301-2009, 5626/302-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ.
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5621/297-2009
(na vysielanie programu Ak sa nahneváme, budeme zlí z dňa 26.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5621/297-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o číslo licencie: T/39


19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5233/270-2009
(na vysielanie reklamného šotu na film Líštičky z dňa 6.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5233/270-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia – vysielateľ na základe zákona


20/ Kontrolný monitoring
Správa č.80/2009/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Trnava
(monitorovaný deň: 13., 19. a 20. 11. 2009)
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o. číslo licencie: T/78


21/ Kontrolný monitoring
Správa č.2/10/TV o monitorovaní vysielania TV Rača
(monitorované dni: 11. a 12.1.2010)
Vysielateľ: Televízia Rača, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/167


22/ Kontrolný monitoring
Správa č.83/2009/TV o monitorovaní vysielania TV MARKÍZA – Česko Slovenská Superstar
(monitorovaný program a deň: Česko Slovenská Superstar z dňa 20. 12. 2009)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


23/ SK č.: 415-PLO/O-5377/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4107/182-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009))
(monitorovaný program/deň: Správy/Nespokojní sudcovia hovoria o neslobode a šikane/01.10.2009)
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125


24/ SK č.: 418-PLO/O-5381/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa č. 77/09/TV o monitorovaní vysielania Televízie ZEMPLÍN
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 32 ods. 12 zákona
č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009))
(monitorovaný program/deň: Všade dobre doma naj!/ 24.09.2009)
ÚK: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ číslo licencie: T/170


25/ SK č.: 383-PLO/O-5052/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 4152/188-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 19 ods. 2 písm. f/ zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009))
(monitorovaný program/deň: Modré z neba/07.10.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


26/ SK č.: 382-PLO/O-5051/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 4152/188-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 19 ods. 1 písm. f/ zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 19 ods. 2 písm. f/ zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) (monitorovaný program/deň: Modré z neba/16.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


27/ SK č.: 417-PLO/O-5379/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4347/202-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Popoludnie na Slovensku/22.10.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


28/ SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3626/176-2008 smerujúcej proti vysielaniu MAC TV s.r.o.
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 32 ods. 12 zákona  č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) (monitorovaný program/deň: Autosalón/21.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


29/ SK č.: 390-PLO/O-5060/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4150/186-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV POPRAD
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l/ zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania z 06.10.2009)
ÚK: TV Poprad, s.r.o., Poprad číslo licencie: T/123


30/ SK č.: 419-PLO/O-5382/2009 zo dňa 08.12.2009
Doplnenie: Správa č. 65/2009/TV z monitorovania televízneho vysielania RTV Prievidza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l/ zákona č. 308/2000 Z.z. (§ 16 písm. e/ zákona č. 308/2000 Z.z v znení platnom a účinnom do 14.12.2009))
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania z 07.09.2009 a 09.09.2009)
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o. číslo licencie: T/43


31/ SK č.: 340-PLO/O-4629/2009 zo dňa 03.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3811/154-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dlhý víkend/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41


32/ Rôzne:
1. SK č.: 344-PLO/O-4634/2009 zo dňa 03.11.2009
 Schválenie znenia rozhodnutia č. RL/02/2010 z 12.01.2010
(vo veci porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona
č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/Jazykový zákon/01.09.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak