Program zasadnutia RVR, dňa 09.02.2010

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 09.02.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK č.: 379-PLO/D-4493/2009 zo dňa 26.11.2009
vo veci oznámenia  o zmene registrácie retransmisie č. TKR/185
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Čadca číslo registrácie: TKR/185

3/ SK č.: 375-PLO/D-4908/2009 zo dňa 20.11.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/9
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava  číslo registrácie: TKR/9

4/ SK č.: 374-PLO/D-4909/2009 zo dňa 20.11.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/121
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava  číslo registrácie: TKR/121

5/ SK č.: 21-PLO/D-527/2010 zo dňa 18.01.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava  číslo licencie : T/39

6/ SK č.: 411-PLO/D-5342/2009 zo dňa 14.12.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie
ÚK: Regionálna televízia Prievidza, s.r.o., Prievidza  

7/ SK č.: 15-PLO/D-219/2010 zo dňa 12.01.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/49
ÚK: EUROPA 2, a.s., Bratislava  číslo licencie : R/49

8/ SK č.: 294-PLO/D-4022/2009 zo dňa 30.09.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/89
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom číslo licencie : R/89

9/ SK č.: 421-PLO/D-5418/2009 zo dňa 17.12.2009
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/156
ÚK: Dušan Sika – STELAR, Čachtice  číslo registrácie: TKR/156

10/SK č.: 422-PLO/D-5330/2009 zo dňa 21.12.2009
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/188
ÚK: Jozef Mičíni – KÁBLOVÁ TELEVÍZIA, Lučenec číslo registrácie: TKR/188

11/ SK č.: 420-PLO/O-5383/2009 zo dňa 29.12.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava  číslo licencie : R/70

12/ SK č.: 401-PLO/D-5191/2009 zo dňa 04.12.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica  

13/ SK č.: 22-PLO/D-592/2010 zo dňa 20.01.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie na rozhlasové vysielanie č. R/99
ÚK: Radio ON s.r.o.  číslo licencie : R/99

14/ SK č.: 16-PLO/D-07/2010 zo dňa 04.01.2010
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/166
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o.  číslo registrácie: TKR/166

15/ Sťažnosť č. 88/125-2010
(vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z., smerujúca voči spoločnosti Towercom, a.s)
 
16/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5268/274-2009  
(na vysielanie programu Bez servítky z dňa 30.11., 1.12.-4.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č.5268/274-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

17/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5537/289-2009  
(na vysielanie programu Echorádio z dňa 20. 12. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5537/289-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Slovensko.
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona číslo licencie:

18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4798/238-2009  
(na vysielanie programu Exclusiv z dňa 15.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4798/238-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.ro. Bratislava  číslo licencie: T/39

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5304/277-2009  
(na vysielanie programu Hírek - Správy z dňa 18.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5304/277-2009 zo dňa 10.12.2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie.
Vysielateľ: Slovenská televízia číslo licencie: na základe zákona

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5426/286-2009 z 17.12.2009  
(na vysielanie dvoch dielov seriálu Dr. House z dňa 15.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5426/286-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia číslo licencie: na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5249/275-2009  
(na vysielanie programu Krimi noviny, príspevok Lovili ho ako rybu, z dňa 30. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5249/275-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5130/262-2009  
(na vysielanie Televízie Zemplín z dní 12.11.2009 a 13.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5130/262-2009 smerujúcej proti vysielaniu Televízie Zemplín
Vysielateľ: Martin Vaľko ZEMPLÍNSKA PRODUKČNÁ SPOLOČNOSŤ
Číslo licencie: T/170
23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5254/271-2009 a 5301/276-2009  
(na vysielanie Česko Slovenská SuperStar Televízie Markíza zo dňa 6.12.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. č.5254/271-2009 a 5301/276-2009 smerujúcich proti vysielaniu Televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Číslo licencie: T/41

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5365/279-2009  
(na vysielanie príspevku Vydáme bieloruského Žida? v programe Noviny z dňa 14. 12. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5365/279-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5083/266-2009  
(na vysielanie programu Nežná – 20 rokov manželstva so slobodou z dňa 17.11.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 5083/266-2009 smerujúcich proti vysielaniu Televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
Číslo licencie: T/41

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5232/269-2009 z 7.12.2009  
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 5.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5232/269-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5659/303-2009  
(na vysielanie programu Kosti z dňa 9. 12. a 16. 12. 200009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5659/303-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ.
Vysielateľ: MAC TV s. r. o.  číslo licencie: T/39

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5670/304-2009 z 31. 12. 2009  
(na vysielanie programu Dobré ráno, Slovensko z dňa 21. 12. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5670/304-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5255/272-2009  
(na vysielanie programu Dnes z dňa 7.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5255/272-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5083/267-2009  
(na vysielanie programu Infoexpres z dňa 27.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/267-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia Expres
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava  číslo licencie: R/66

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5427/287-2009
(na vysielanie reklamného šotu Clavin Strong z dňa 17.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5427/287-2009 smerujúcej proti vysielaniu Rádia VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s. číslo licencie: R/70

32/ Kontrolný monitoring
Správa č.83/2009/TV o monitorovaní vysielania TV MARKÍZA – Česko Slovenská Superstar
(monitorovaný deň: 20. 12. 2009)
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

33/ Kontrolný monitoring
Správa č.1/10/TV o monitorovaní vysielania Informačný mesačník SBD III Košice.
(monitorovaný deň: 8.1., 15.1.2010)
Vysielateľ: SBD III Košice číslo licencie: T/36

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.82/09/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Raslavice
(monitorované dni: 23. a 30.11.2009)
Vysielateľ: Obecný podnik Raslavice, spol. s r.o., Raslavice číslo licencie: T/213

35/ SK č.: 394-PLO/O-5064/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa č.75/09/TV o monitorovaní vysielania televízie TeleNET tv
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu vysielania /05.10.2009)
ÚK: QUESTHOUSE, a.s., Piešťany číslo licencie: T/200

36/ SK č.: 384-PLO/O-5053/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4121/181-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 35 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Ja robot/03.10.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

37/ SK č.: 340-PLO/O-4629/2009 zo dňa 03.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3811/154-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dlhý víkend/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava číslo licencie: T/41

38/ SK č.: 393-PLO/O-5063/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Ranná šou s Adelou a Sajfom/ info o bytovom dome FIVE STAR RESIDENCE/21.08.,24.až 28.08.,31.08.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

39/ SK č.: 392-PLO/O-5062/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3617/144-2009 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 39 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Ranná šou s Adelou a Sajfom/17.08. až 21.08.2009, 24.až 28.08.2009, 31.08.2009, 01.09. až 04.09.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

40/ SK č.: 387-PLO/O-5057/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/171-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Dvojité narodeniny/14.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

41/ SK č.: 388-PLO/O-5058/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/169-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Futbal a politika/12.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

42/ SK č.: 389-PLO/O-5059/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4150/186-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV POPRAD
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Aktuality regiónu/Danko,Abrahám a Chudík chcú v Poprade pracovisko Prešovského samosprávneho kraja/05. a 06.10.2009)
ÚK: TV POPRAD, s.r.o.  číslo licencie: T/123

43/ SK č.: 391-PLO/O-5061/2009 zo dňa 24.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 4150/186-2009 smerujúcej voči vysielaniu TV POPRAD
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 32 ods. 9 zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 32 ods. 10 zákona
č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: reklamný blok/ príspevok z tlačovej konferencie primátora mesta Prešov /05.10.2009 až 07.10.2009)
ÚK: TV POPRAD, s.r.o.  číslo licencie: T/123

44/ SK č.: 343-PLO/O-4632/2009 zo dňa 03.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenského rozhlasu
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 31a ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.) (§ 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Z Terchovej naživo/Jánošík/09.09.2009)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona  

45/ SK č.: 308-PLO/O-4354/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3851/162-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§19 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/21.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

46/ SK č.: 309-PLO/O-4355/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) (§19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/06.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

47/ SK č.: 310-PLO/O-4356/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) (§19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/07.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

48/ SK č.: 311-PLO/O-4357/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3839/158-2009, 3850/161-2009, 3918/165-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.) (§19 ods. 1 zákona
č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/20.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

49/ SK č.: 312-PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3740/149-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) (§19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

50/ SK č.: 313-PLO/O-4359/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3752/153-2009, 3849/160-2009, 3915/164-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) (§19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/14.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

51/ Rôzne:


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak