Program zasadnutia RVR, dňa 26.01.2010

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 26.01.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


2/ SK č.: 395-PLO/D-5067/2009 zo dňa 30.11.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo
ÚP: 10:20 hod.


3/ SK č.: 345-PLO/O-4636/2009 zo dňa 03.11.2009
vo veci možného porušenia § 15a ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.
(monitorovaný program/deň: vysielanie bez oprávnenia/21.08. a 22.08.2009)
ÚK: Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo


4/ SK č.: 283-PLO/O-4115/2009 zo dňa 06.10.2009
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: TRNAVATEL, spol. s r.o., Trnava číslo registrácie: TKR/161


5/ SK č.: 380-PLO/O-5049/2009 zo dňa 14.12.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: T.F.M., spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom číslo registrácie: TKR/141


6/ SK č.: 381-PLO/O-5050/2009 zo dňa 14.12.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: KATES, s.r.o., Považská Bystrica číslo registrácie: TKR/41


7/ SK č.: 284-PLO/O-4116/2009 zo dňa 06.10.2009
dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava číslo registrácie: TKR/9, TKR/121


8/ SK č.: 497-LO/O-5187/2007 zo dňa 17.12.2007
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: SATRO s.r.o., Bratislava číslo registrácie: TKR/9, TKR/121


9/ SK č.: 281-PLO/D-4056/2009 zo dňa 02.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie
(podnet na prerušenie konania z dôvodu predbežnej otázky)
ÚK: SLOVCABLE, s.r.o., Bratislava


10/ SK č.: 14-PLO/D-222/2010 zo dňa 12.01.2010
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/217
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T /217


11/ SK č.: 120-LO/O-1180/2009 zo dňa 30.03.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: Ján Gregor, Dubnica nad Váhom číslo registrácie: TKR/134


12/ SK č.: 121-LO/O-1181/2009 zo dňa 27.03.2009
(dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.)
ÚK: 3C s.r.o., Mojmírovce číslo registrácie: TKR/206


13/ Konanie o proteste prokurátora voči rozhodnutiu Rady č. R/91/RZL/151/2008
(zrušenie rozhodnutia č. R/91/RZL/151/2008 v napadnutj časti)
Vysielateľ: RADIO ONE, s.r.o. číslo licencie: R/91


14/ Sťažnosť č. 5317/278-2009
(vo veci možného porušenia § 16 ods. 3 písm. d) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Radio ON s.r.o., Bratislava číslo licencie: R/99


15/ Sťažnosti č. 4515/211-2009 a 5251/281-2009
(neoprávnené šírenie programov)
Prevádzkovatelia retransmisie: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš
číslo registrácie: TKR/262 a GAYA, s.r.o., Martin číslo registrácie: TKR/298


16/ Sťažnosť č. 4692/233-2009
(neoprávnená retransmisia programových služieb)
Vysielateľ: ANTIK computers and communications s.r.o., Košice       číslo registrácie: TKR/239


17/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z.z.
(§ 17 ods. 1 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Slovak Telekom, a.s., Bratislava číslo registrácie: TKR/255


18/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5048/261-2009
(na vysielanie programu Hodina s... z dňa 25. a 26.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5048/261-2009 smerujúcej proti Kysuckému televíznemu vysielaniu
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca číslo licencie: T/101


19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4800/241-2009
(na vysielanie programu Slovensko Dnes z dňa 12.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4800/241-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.5083/265-2009
(na vysielanie programu Lampa z dňa 16.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5083/265-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ Plus
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/219


21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4964/249-2009 zo dňa 24.11.2009
(na vysielanie programu Núraddín Ali a Anisaldžalísa z dňa 8.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4964/249-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5009/253-2009 zo dňa 26.11.2009
(na vysielanie programu Dámsky magazín z dňa 12.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4605/222-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5001/252-2009
(na vysielanie upútavky na seriál V mene zákona z dňa 22.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5001/252-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5172/263-2009 zo dňa 1.12.2009
(na vysielanie reklamného spotu Operačný program Doprava z dňa 2.12.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5172/263-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV, s.ro. Bratislava číslo licencie: T/39


25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4676/232-2009 zo dňa 9.11.2009
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dňa 9.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4676/232-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskému rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5221/268-2009 zo dňa 7.12.2009
(na vysielanie programu Hlavné správy TA3 z dní 9. a 10.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5221/268-2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o. číslo licencie: T/125


27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5098/259-2009 z 1. 12. 2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 26. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5098/259-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4898/247-2009
(na vysielanie programu Paľba z dňa 27.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4898/247-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5265/273-2009 z 8. 12. 2009
(na vysielanie programu Panelák z dňa 7. 12. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5265/273-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4844/246-2009 z 18. 11. 2009
(na vysielanie TV POPRAD z dňa 12. 11. a 13. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/246-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV POPRAD
Vysielateľ: TV Poprad s. r. o. číslo licencie: T/123


31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5137/264-2009 z 2. 12. 2009
(na vysielanie TV POPRAD z dňa 26. 11. a 27. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 5137/264-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV POPRAD
Vysielateľ: TV Poprad s. r. o. číslo licencie: T/123


32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4796/237-2009 z dňa 16.11.2009 a 4979/250-2009 zo dňa 25.11.2009
(na vysielanie programu Večer na tému z dňa 12.11.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 4796/237-2009 a 4979/250-2009 smerujúcich voči vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


33/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4674/230-2009, 5022/254-2009, 5096/257-2009, 5097/258-2009 z dní 9.11.,27.11.,1.12.2009
(na vysielanie reklamy na parfum Davidoff z dní 8.11.,27.11.,1.12.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 4674/230-2009, 5022/254-2009, 5096/257-2009, 5097/258-2009 smerujúcich
proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


34/ SK č.: 289-PLO/O-4134/2009 zo dňa 06.10.2009
Doplnenie: Správa č. 55/09/TV o monitorovaní vysielania programovej služby Televízo
(vo veci možného porušenia § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania/05.07.2009)
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/160


35/ SK č.: 309-PLO/O-4355/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods. 1 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/06.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.


36/ SK č.: 308-PLO/O-4354/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3851/162-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/21.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.


37/ SK č.: 310-PLO/O-4356/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3738/147-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/07.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.


38/ SK č.: 313-PLO/O-4359/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3752/153-2009, 3849/160-2009, 3915/164-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/14.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.


39/ SK č.: 312-PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3740/149-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) a § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/13.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.


40/ SK č.: 311-PLO/O-4357/2009 zo dňa 20.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3839/158-2009, 3850/161-2009, 3918/165-2009
(vo veci možného porušenia § 19 ods.1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Česko Slovenská SuperStar/20.09.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.  číslo licencie: T/41
ÚP: 10:00 hod.


41/ SK č.: 342-PLO/O-4631/2009 zo dňa 03.11.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3894/166-2009
(vo veci možného porušenia § 38 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Lampa/17.09.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o.  číslo licencie: T/39
ÚP: 11:00 hod.


42/ SK č.: 286-PLO/O-4118/2009 zo dňa 06.10.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3476/138-2009
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Trhni si!/28.08.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


43/ SK č.: 241-PgO/O-4817/2009 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3446/172-2008
(vo veci možného porušenia ustanovenia § 30 ods. 3 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z. /§ 30 ods. 2 písm. a)
zákona č. 308/2000 Z.z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009/)
(monitorovaný program/deň: Šport/18.08., 19.08., 20.08., 21.08., 22.08., 23.08. a 24.8.2008)
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125


44/ Rôzne
Ústne pojednávania:
10:00 hod. - MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava;
             SK č. 309-PLO/O-4355/2009 zo dňa 20.10.2009, 308-PLO/O-4354/2009 zo dňa 20.10.2009,
             310-PLO/O-4356/2009 zo dňa 20.10.2009, 313-PLO/O-4359/2009 zo dňa 20.10.2009, 312-
             PLO/O-4358/2009 zo dňa 20.10.2009, 311-PLO/O-4357/2009 zo dňa 20.10.2009
10:20 hod. - Július Pereszlényi – Servis TV – Video, Štúrovo;
              SK č. 395-PLO/D-5067/2009 zo dňa 30.11.2009
11:00 hod. – MAC TV s.r.o.;
             SK č.: 342-PLO/O-4631/2009 zo dňa 03.11.2009


Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak