Program zasadnutia RVR, dňa 12.01.2010

Návrh programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 12.01.2010 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu


 • 1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


 • 2/ SK č.: 410-PLO/D-5339/2009 zo dňa 14.12.2009 vo veci žiadosti o odňatie licencie na televízne vysielanie
  ÚK: SCREEN MEDIA s.r.o., Michalovce                číslo licencie : T/215


 • 3/ SK č.: 400-PLO/D-5189/2009 zo dňa 03.12.2009 vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/49
  ÚK: OKEY RÁDIO, a.s., Bratislava                    číslo licencie : R/49


 • 4/ SK č.: 294-PLO/D-4022/2009 zo dňa 30.09.2009 vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/89
  ÚK: Marián Dokupil-DOKO Media, Dubnica nad Váhom                 číslo licencie : R/89


 • 5/ SK č.: 423-PLO/D-5616/2009 zo dňa 23.12.2009 vo veci žiadosti o udelenie  licencie na digitálne vysielanie
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                           
  ÚP: 10:00 hod.


 • 6/ Sťažnosť č. 5258/280-2009 zo dňa 08.12.2009
  ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava                číslo licencie : TKR/203


 • 7/ Prešetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 4671/226-2009 zo dňa 9.11.2009                   
  (na vysielanie televízie JOJ – C.S.I. Kriminálka Las Vegas zo dňa 6.11.2009)

  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4671/226-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                          číslo licencie: T/39


 • 8/ Prešetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 4580/219-2009                   
  (na vysielanie programu Hodina s... z dňa 21.10.2009)

  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4580/219-2009 smerujúcej proti Kysuckému televíznemu vysielaniu
  Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca                        číslo licencie:  T/101


 • 9/ Prešetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 5099/260-2009                    
  (na vysielanie zo dňa 05. 10. 2009)

  Správa o prešetrení sťažnosti č. 5099/260-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41 • 10/ Prešetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 4799/239-2009  zo dňa 16.11.2009                   
  (na vysielanie programu Jeden svet nestačí z dňa 31.10.2009)
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4799/239-2009  smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
  Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava                    číslo licencie: T/39


 • 11/ Prešetrenie sťažnosti
  Sťažnosť č. 4976/251-2009                   
  (na vysielanie programu Dnes z dňa 13.11.2009)
  Správa o prešetrení sťažnosti č. 4976/251-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
  Vysielateľ: Markíza-Slovakia, spol. s r.o.                číslo licencie: T/41


 • 12/ Kontrolný monitoring
  Správa č.81/2009/TV o monitorovaní vysielania programovej služby  Infokanál VARES v Dudinciach a Hontianskych Moravciach
  (monitorovaný deň: 2.10.2009 a  5.10.2009)
  Vysielateľ: VARES, s.r.o.                                     číslo licencie: T/96


 • 13/ SK č.: 315-PLO/O-4361/2009 zo dňa 20.10.2009
  Doplnenie:  Správa č. 49/2009/TV o monitorovaní Televízie mesta Dolný Kubín

  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z. v znení platnom a účinnom do 14.12.2009)
  (monitorovaný program/deň: Pole position/11.08.2009)
  ÚK: Infoštúdio mesta Dolný Kubín spol. s r.o., Dolný Kubín                  číslo licencie: T/86


 • 14/ SK č.: 289-PLO/O-4134/2009 zo dňa 06.10.2009
  Doplnenie: Správa č. 55/09/TV o monitorovaní vysielania programovej služby Televízo
  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislého záznamu vysielania z 05.07.2009)

  ÚK: JEL s.r.o., Bratislava                                                                           číslo licencie: T/160


 • 15/ SK č.: 290-PLO/O-4140/2009 zo dňa 06.10.2009
  Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3531/142/2009
  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný program/deň: Dnes/Nehoda ochromila dopravu/25.08.2009)

  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                               číslo licencie: T/41


 • 16/ SK č.: 288-PLO/O-4133/2009 zo dňa 06.10.2009
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3531/142-2009
  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/Zrazené kamióny/25.08.2009)
  ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                 číslo licencie: T/39


 • 17/ SK č.: 314-PLO/O-4360/2009 zo dňa 20.10.2009
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 3749/150-2009, č. 3750/151-2009 a č. 3751/152-2009 smerujúcich  voči vysielaniu TV Markíza
  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 19 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný program/deň: Televízne noviny/Sexuálny škandál na fare/14..09.2009)
  ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava                                číslo licencie: T/41


 • 18/ SK č.: 344-PLO/O-4634/2009 zo dňa 03.11.2009
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3788/156-2009
  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný program/deň: Rádiožurnál/Jazykový zákon/01.09.2009)
  ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


 • 19/ SK č.: 341-PLO/O-4630/2009 zo dňa 03.11.2009
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3981/174-2009 smerujúcej voči Ta3
  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 16 ods. 3 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný program/deň: Hlavné správy/voľby do VÚC/24.09.2009)   
  ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava                                                                       číslo licencie: T/41


 • 20/ SK č.: 307-PLO/O-4353/2009 zo dňa 03.11.2009
  Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 3942/168-2009 smerujúcej voči TV JOJ
  (vo veci možného porušenia  ustanovenia § 20 ods. 3 a 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
  (monitorovaný program/deň: Webmaster/26.09.2009)
  ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava                                                                 číslo licencie: T/41


 • 21/ Rôzne


Ústne pojednávania:
10:00 hod. – MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. (k SK č.: 423-PLO/D-5616/2009 zo dňa 23.12.2009)
          Prof. Miloš Mistrík
          predseda Rady
          pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak