Program zasadnutia RVR, dňa 22.12.2009

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 22.12.2009 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


2/ SK č.: 371-PLO/D-4851/2009 zo dňa 18.11.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany

3/ SK č.: 402-PLO/D-5231/2009 zo dňa 07.12.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne digitálne celoplošné vysielanie
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava                     
ÚP: 10.20 hod.                           


4/ SK č: 397-PLO/D-5078/2009 zo dňa 30.11.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (JOJ)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
ÚP: 10.00 hod.


5/ SK: 396-PLO/D-5080/2009 zo dňa 30.11.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie (JOJ PLUS)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.


6/ SK č.: 331-PLO/O-R09/2009 zo dňa 15.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie
ÚK: GROUND 4,  s.r.o., Bratislava

7/ SK č: 405-PLO/D-5278/2009 zo dňa 09.12.2009
vo veci žiadosti o zmeny registrácie retransmisie TKR/92
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou
číslo licencie : TKR/92


8/ SK č.: 318-PLO/D-4345/2009 zo dňa 26.10.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/111
ÚK: Július Pereszlényi-Servis TV-Video, Štúrovo
číslo licencie: TKR/111


9/ Sťažnosť č. 4546/217-2009
(možné nevyužívanie frekvencie 95,9 Snina-Sčobík)
Vysielateľ: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce
číslo licencie: R/77


10/ Sťažnosť č. 4971/256-2009
(možné porušenie § 16 písm. f) zákona č. 308/2000 Z.z.)
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava
číslo licencie: R/70          


11/ SK č: 398-PLO/D-5125/2009 zo dňa 02.12.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/84
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: R/84


12/ SK č.: 250-PLO/D-3501/2009 zo dňa 31.08.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/166
ÚK: TELECOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou
číslo licencie : TKR/166


13/ SK č.: 262-PLO/D-3667/2009 zo dňa 10.09.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/187
ÚK: Káblová televízia Komjatice s.r.o.
číslo licencie: TKR/187


14/ SK č.: 295-PLO/D-4185/2009 zo dňa 09.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (Muzsika TV)
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, BA


15/ SK č.: 296-PLO/D-4186/2009 zo dňa 09.10.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (The Fishing and Hunting Channel)
ÚK: IKO Cable s.r.o. – organizačná zložka SR, BA                                                                           


16/ SK č.: 405-PLO/D-5298/2009 zo dňa 10.12.2009
vo veci žiadosti o zmenu  registrácie retransmisie č. TKR/91
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov
číslo licencie: TKR/91

17/ SK č.: 260-PLO/D-3736/2009 zo dňa 14.09.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava
číslo licencie: TKR/257

18/ SK č.: 285-PLO/O-4117/2009 zo dňa 06.10.2009
vo veci možného porušenia § 60 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: DIGI SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava
číslo licencie: TKR/203

19/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4582/218-2009 a 4625/224-2009                    
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 30.10.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 4582/218-2009 a 4625/224-2009 smerujúcich proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

20/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4605/222-2009                      
(na vysielanie programu Ranný magazín zo dňa 6.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4605/222-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

21/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4840/243-2009                    
(na vysielanie programu Správy STV z dňa 3.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4840/243-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4348/204-2009 z 23.10.2009                     
(na vysielanie TA3 z dňa 18.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4348/204-2009 z 23.10.2009 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o.
číslo licencie: T/125

23/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4131/185-2009                    
(na vysielanie pesničky Fuck you  odvysielanej vo FUN RADIU dňa 5.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4131/185-2009 smerujúcej proti vysielaniu FUN RADIA
Vysielateľ: RADIO, a.s.
číslo licencie: R/71

24/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3992/173-2009 z 29.9.2009                     
(na vysielanie TV Považie z dňa 28.9.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č.3992/173-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Považie.
Vysielateľ: ELEKTRO CENTRUM TV, spol. s r.o.
číslo licencie: T/156

25/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť  č. 4604/221-2009                    
(na vysielanie  programu Prvé oddelenie z dňa 4. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4604/221-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

26/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4904/248-2009
(na vysielanie Rádia Regina z dňa 23. 10. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4904/248-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona

27/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4671/227-2009                    
(na vysielanie programu Kosti  z dňa  6.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4671/227-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

28/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť  č. 4799/240-2009                    
(na vysielanie  programu Lovec policajtov z dňa 7. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4799/240-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV MARKÍZA
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

29/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4600/223-2009 zo dňa 5.11.2009 a č. 4387/208-2009 zo dňa 26.10.2009    
(na vysielanie programu Paľba zo dňa 13.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4600/223-2009 a č. 4387/208-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

30/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4675/231-2009    
(na vysielanie programu reklama Fa z dňa 8.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4675/231-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

31/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4557/215-2009    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 19.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. č. 4557/215-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV Markíza.
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

32/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4761/235-2009    
(na vysielanie programu Správy Piešťany z dní 10. a 12.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. č. 4761/235-2009 smerujúcej proti vysielaniu TELEVÍZIE KARPATY.
Vysielateľ: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany
číslo licencie: T/181

33/ Sťažnosť č. 4797/236-2009    
(na vysielanie programu Infoexpres plus správy a komentáre z dňa 12.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4797/236-2009 proti vysielaniu Rádia Expres
Vysielateľ: D. EXPRES, a.s., Bratislava
číslo licencie: R/66

34/ Sťažnosť č. 4468/209-2009    
(na vysielanie programu Česko Slovenská SuperStar z dňa 25.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti 4468/209-2009 proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

35 / Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4739/234-2009    
(na vysielanie programu Česko-Slovenská SuperStar z dňa 8. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti 4739/234-2009 proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

36/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4844/244-2009
(na vysielanie programu Z prvej ruky Portréty z dňa 14. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4844/244-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona

37/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4647/225-2009
(na vysielanie programu Správy TV TURIEC z dňa 16. 10. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4647/225-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV TURIEC
Vysielateľ: Televízia Turiec, s. r. o.
číslo licencie: T/73

38/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4344/200-2009    
(na vysielanie programu Dnes z dňa 20. 10. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti 4344/200-2009 proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

39/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4501/210-2009    
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 12. 10. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti 4501/210-2009 proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava
číslo licencie: T/41

40/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4821/242-2009    
(na vysielanie programu Noviny z dňa 14. 11. 2009)
Správa o prešetrení sťažnosti 4821/242-2009 proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s. r.o.
číslo licencie: T/39

41/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosti  č. 4383/206-2009 a 4384/207-2009                    
(na vysielanie  príspevku „Protidrogová akcia“ v programe Televízne noviny z dňa 21.9.2009)
Správa o prešetrení sťažností č. 4383/206-2009 a 4384/207-2009 smerujúcich proti vysielaniu televízie TV MARKÍZA
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

42/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť  č. 4588/220-2009                    
(na vysielanie  príspevku „Medvede v Tatrách rabujú“ v programe Televízne noviny z dňa 29.10.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti č. 4588/220-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie TV MARKÍZA
Vysielateľ: MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

43/ Prešetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 5028/255-2009    
(na vysielanie programu Dnes  z dňa 26.11.2009)
Správa o prešetrení sťažnosti 5028/255-2009 proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
číslo licencie: T/41

44/ Kontrolný monitoring
Správa č.79/09/TV o monitorovaní vysielania televízie JOJ
monitorovaný  program: SEDEM  zo dňa 16.10.2009
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

45/ Kontrolný monitoring
Správa č.11/09/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
(monitorovaný program: Z prvej ruky zo dňa 16. 10. 2009)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

46/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3.štvrťrok 2009

47/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - MAC TV s.r.o.
10:20 hod. - C.E.N. s.r.o.

Prof. Miloš Mistrík
Predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak