Program zasadnutia RVR, dňa 06.10.2009

Návrh  programu zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať dňa 06.10.2009 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 263-PLO/D-3707/2009 zo dňa 11.09.2009
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o licenciu
ÚK: D.EXPRES, a.s., Lamačská cesta 3, 841 04 Bratislava

3/ SK: 99-LO/D-1198/2009 zo dňa 27.03.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

4/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Prevádzkovatelia retransmisie: SATRO, s.r.o., TRNAVATEL, spol. s r.o., DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

5/ SK: 235-PLO/O-3511/2009 zo dňa 19.09.2009
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

6/ SK: 204-PLO/D-2704/2009 zo dňa 30.06.2009
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
ÚK: Radio ON s.r.o., Hraničná 18, 821 05 Bratislava

7/ SK: 261-PLO/D-3697/2009 zo dňa 11.09.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: JURKOVIČ – ELEKTRO, Ing. Michal Jurkovič

8/ SK: 233-PLO/D-3432/2009 zo dňa 24.08.2009
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava
ÚP: 10.00 hod

9/ SK: 269-PLO/D-3790/2009 zo dňa 16.09.2009
vo veci oznámenia o zmene licencie na televízne vysielanie č. T/216
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava

10/ SK: 266-PLO/D-3797/2009 zo dňa 17.09.2009
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo

11/ SK: 227-PLO/D-3339/2009 zo dňa 12.08.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/221
ÚK: ATELIÉR, s.r.o., Krupina

12/ SK: 225-PLO/D-2850/2009 zo dňa 10.07.2009
vo veci zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/203/2003
ÚK : DIGI SLOVAKIA s.r.o., Eisteinova 21/3692, Bratislava

13/ SK: 271-PLO/D-3764/2009 zo dňa 16.09.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. TKR/183/2001
ÚK: PO – MA s.r.o., Antolská 33, Banská Štiavnica

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3530/141-2009
(na vysielanie programu V mene kráľa zo dňa 31.8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3530/141-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3597/143-2009
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 21.6.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3597/143-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3531/142-2009
(na vysielanie programu KRIMI Noviny z dňa 25.8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3531/142-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3476/138-2009
(na vysielanie programu Trhni si! z dňa 28.8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3476/138-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3503/139-2009
(na vysielanie programu Chladnokrvne z dňa 29. 8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3503/139-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

19/ Kontrolný monitoring
Správa č. 44/09/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR
(monitorované dni: 9.6. a 12.6.2009)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o., Holíč číslo licencie: T/108

20/ Kontrolný monitoring
Správa č. 55/09/TV o monitorovaní vysielania televízie Televízo
(monitorovaný deň: 04.07.2009 a 05.07.2009)
Vysielateľ: JEL s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/160

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 57/09/TV o monitorovaní vysielania Svätojurskej televízie
(monitorovaný deň: 6.9.2009)
Vysielateľ: TV COM, s.r.o., Svätý Jur číslo licencie: T/119

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.54/09/TV o monitorovaní vysielania RING TV
(monitorovaný deň: 9.9.2009)
Vysielateľ: RING TV, s.r.o. číslo licencie: T/190

23/ Vyhlásenie výberového konania na udelenie licencie / zmenu licencie na rozhlasové terestriálne vysielanie.

24/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10.00 hod. - Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava


 

Prof. Miloš Mistrík
Predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak