Program zasadnutia RVR, dňa 22.09.2009

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 22.09.2009 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 231-PLO/D-3344/2009 z dňa 12.08.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/89
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

3/ SK: 232-PLO/D-3396/2009 z dňa 18.08.2009
vo veci udelenia licencie na digitálne televízne vysielanie
ÚK: HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica
ÚP : 10:00 h

4/ SK: 219-PLO/D-2849/2009 z dňa 10.07.2009
vo veci zmeny licencie č. T/215
ÚK: SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce

5/ SK: 249-PLO/D-3563/2009 z dňa 02.09.2009
vo veci zmeny licencie č. T/207
ÚK: TV LUX, s.r.o., Bratislava

6/ SK: 228-PLO/D-3350/2009 z dňa 13.08.2009
vo veci zmeny licencie č. R/91
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra

7/ SK: 248-PLO/D-3497/2009 z dňa 31.08.2009
vo veci zmeny licencie č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o. Bratislava

8/ SK: 251-PLO/D-3449/2009 z dňa 25.08.2009
vo veci zmeny licencie č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

9/ SK: 234-PLO/D-3482/2009 z dňa 28.08.2009
vo veci žiadosti o odňatie licencie č. T/220/2008
ÚK: Zdenko Šmondrk – REGNO, Nová Baňa

10/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3429/135-2009
(na vysielanie programov Prvé Noviny, Krimi Noviny a Noviny TV JOJ zo dňa 21.8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3429/135-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ.
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava číslo licencie: T/39

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3322/130-2009
(na vysielanie piesne RMB Soul z dňa 10.8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3322/130-2009 smerujúcej proti vysielaniu Fun Radio
Vysielateľ: Radio, a.s. číslo licencie: R/71

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3384/133-2009
(na vysielanie piesne Je T´aime, Moi Non Plus z dňa 18. 8. 2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3384/133-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3335/131-2009
(na vysielanie upútavky na film Pulp Fiction z dňa 8.8.a 9.8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3335/131-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3458/136-2009
(na vysielanie programu Zápisník jednej lásky z dňa 26.8.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3458/136-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

15/ Kontrolný monitoring
Správa č.37/2009/TV o monitorovaní vysielania TV B52
(monitorované dni: 5.6., 12.6.2009)
Vysielateľ: Telecom TKR, s.r.o číslo licencie: T/149

16/ Kontrolný monitoring
Správa č.50/2009/TV o monitorovaní vysielania Televízie AVT Prievidza
(monitorované dni: 7. a 14. 8. 2009)
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza číslo licencie: T/52

17/ Kontrolný monitoring
Správa č.51/09/TV o monitorovaní vysielania Bardejovskej televízie
(monitorovaný deň: 15.4. a 21.4.2009)
Vysielateľ: BTV Bardejov, s.r.o. číslo licencie: T/132

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.08/09/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Košice
(monitorovaný deň: 8.8.2009)
Vysielateľ: Marek Petráš číslo licencie: R/93

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.52/09/TV o monitorovaní vysielania Krupinskej televízie
(monitorovaný deň: 13.8.2009)
Vysielateľ: ATELIER TV s r.o. číslo licencie: T/228

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.53/09/TV o monitorovaní Bánovského televízneho vysielania
(monitorovaný deň: 13. a 14.8.2009)
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce n/ Bebr. číslo licencie: T/227

21/ SK: 213-PgO/O-2921/2009 z dňa 07.07.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažnosti č. 1890/81-2009 smerujúcej proti Slovenskej televízii, vysielateľovi na základe zákona
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12/ 10.05.2009)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

22/ SK: 214-PgO/O-2923/2009 z dňa 07.07.2009
Doplnenie: Správa o prešetrení sťažností č. 2284/99-2009 a č. 2512/108/2009 smerujúcich voči televízii JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: KRIMI Noviny/ 18.05.2009)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava, lic. č. T/39

23/ SK: 216-PgO/O-2925/2009 z dňa 07.07.2009
Doplnenie: Správa č. 36/2009/TV o monitorovaní televízie Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ 06.04.2009)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava, lic. č. T/41

SK: 55-PgO/O-645/2008 z dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa č. 01/08/RO o monitorovaní SRO
(dodržiavanie § 32 ods. 12) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dobrý deň, Slovensko/ 22.11.2007)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona, Bratislava

25/ Rôzne


Ústne pojednávania:
10:00 h - HRONKA PRODUCTION s.r.o., Banská Bystrica

 

 

Prof. Miloš Mistrík
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak