Program zasadnutia RVR, dňa 21.04.2009

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 21.04.2009 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Sťažnosť č. 792/47-2009 zo dňa 24.02.2009
Predmet: nekvalitný signál televíznych programových služieb v meste Tornaľa
Sťažovateľ: fyzická osoba

3/ Sťažnosť č. 780/45-2009 zo dňa 23.02.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/153, Stavebné bytové družstvo, Šaľa

4/ Sťažnosť č. 1201/59-2009 zo dňa 27.03.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči prevádzkovateľovi retransmisie č. TKR/101, Jana Revická – INŠTAL, Prievidza

5/ SK: 30-LO/D-253/2009 zo dňa 19.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. T/39
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava

6/ Dohľad nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
Vysielateľ: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, licencia č. R/70

7/ SK: 40-LO/D-481/2009 zo dňa 05.02.2009
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

8/ Oznámenie o zmene využívania terestriálnych frekvencií Slovenského rozhlasu

9/ Oznámenie Slovenského rozhlasu o vysielaní rozhlasovej programovej služby Radio Slovakia International – leto 2009 do zahraničia

10/ Sťažnosť č. 306/20-2009 zo dňa 22.01.2009
Sťažovateľ: fyzická osoba
Sťažnosť smeruje voči Slovenskému rozhlasu

11/ SK: 61-LO/D-1026/2009 zo dňa 13.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA s.r.o., Nitra

12/ SK: 21-LO/D-285/2009 zo dňa 21.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s., Poprad

13/ SK: 103-LO/D-1199/2009 zo dňa 27.03.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/90
ÚK: T.W.Rádio s.r.o., Bratislava

14/ SK: 1171-LO/D-5081/2008 zo dňa 29.12.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/70
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

15/ SK: 1173-LO/D-4999/2008 zo dňa 19.12.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/89
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

16/ SK: 1172-LO/D-509/2008 zo dňa 31.12.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/237
ÚK: MANAGER SYSTEMS, s.r.o., Trenčín

17/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č.776/42-2009 a 825/46.2009
(na vysielanie Rádia YES z dní 26.1.,30.01., 4.02., 06.2.,09.2.,10.2.,11.2.,13.2. a 14.2.2009)
Správa o šetrení sťažností č. 776/42-2009 a 825/46-2009 smerujúcich proti vysielaniu Rádia YES
Vysielateľ: BP Média s.r.o., Ludanice číslo licencie: R/102

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 412/30-2009
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 12. 12. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 412/30-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

19/ Sťažnosť č.360/26-2009
(na vysielanie programu Lampáreň z dňa 11.01.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č.360/26-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: Markíza Slovakia, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 857/49-2009
(na vysielanie programu Noviny z dňa 26.2.2009, príspevok Chce prehovoriť na omši)
Správa o šetrení sťažnosti č. 857/49-2009 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 411/29-2009 a 410/28-2009
(na vysielanie programu Umenie vraždy z dňa 26.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 411/29-2009 a 410/28-2009 smerujúcej proti vysielaniu JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1006/52-2009
(na vysielanie programu OTO 2008 z dňa 11.3.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1006/52-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 675/39-2009
(na vysielanie z dní 27.1.2009, 31.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 675/39-2009 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov
Vysielateľ: TV LIPTOV s.r.o., Liptovský Mikuláš číslo licencie: T/162

24/ Kontrolný monitoring
Správa č. 03/09/Ro o monitorovaní vysielania Slovenského rozhlasu
(monitorovaný deň: 21. 3. 2009)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/2009/TV o monitorovaní vysielania televízie Bytenerg Info
(monitorované dni: 16.1. a 19.1.2009)
Vysielateľ: Bytenerg, spol. s r.o., Medzilaborce číslo licencie: T/124

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.12/09/TV o monitorovaní vysielania SKV 1
(monitorované dni: 4.3. a 11.3.2009)
Vysielateľ: Matús Marián, ALS-MM, Snina číslo licencie: T/30

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.14/09/TV o monitorovaní vysielania televízie TA3
(monitorovaný deň: 21.3.2009)
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o. číslo licencie: T/125

28/ SK č.: 251-PgO/O-4984/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Slovensko-Maďarské vzťahy/ 06.10.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

29/ SK č.: 250-PgO/O-4983/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Naši „ mierumilovní“ politici / 27.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 248-PgO/O-4981/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV 1, TV Markíza, JOJ a TA 3.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ „Pravá tvár politiky“/ 18.09.2008 o cca. 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 32-PgO/O-622/2009 zo dňa 10.02.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4573/208-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny /Pospolitosť v Bratislave / 17.11.2008 o cca 19:30 hod.)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

32/ SK č.: 11-PgO/O-218/2009 zo dňa 13.01.2009
Doplnenie: Správa č. 59/08/TV o monitorovaní TV Nové Zámky
(dodržiavanie § 35 ods. 5 a § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Pole Position/ 08.09.2008)
ÚK: Novocentrum Nové Zámky a.s. číslo licencie: T/116

33/ SK č.: 252-PgO/O-4985/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3626/176-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ.
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Autosalón/ 21.09.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 57-PgO/O-1010/2009 zo dňa 10.03.2009
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 379/27-2009 smerujúcej voči vysielaniu Slovenskej televízie.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: O 5 minút 12 / 18.01.2009 o cca. 11:55 hod.)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona.
ÚP: 10:40 hod.

35/ Rôzne:
1/ Analýza majetkového a personálneho prepojenia ADUT PLUS, s.r.o., Skalica
2/ SK: 42-LO/O-571/2009 zo dňa 13.02.2009 vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona
č. 308/2000 Z. z.
ÚK: PROFI – NET, s.r.o., Liptovský Mikuláš


Ústne pojednávania:
10.00 hod. - Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava
10.20 hod. – TVR a RE, s.r.o., Bratislava
10:40 hod. – Slovenská televízia, Bratislava


Prof. Miloš Mistrík
Predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak