Program zasadnutia RVR, dňa 24.02.2009

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 24.02.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 59-LO/D-784/2008 zo dňa 18.02.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov spoločníkov držiteľa licencie č. T/203
ÚK: AZTV Group s.r.o., Banská Bystrica, Ing. Igor Klátik, Mokrá Lúka, Ing. Miroslav Toman, Banská Bystrica, Ján Medvecký, Čeľadice, Milan Beňo, Banská Bystrica.

3/ SK: 3-LO/D-115/2009 zo dňa 12.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/161
ÚK: Trnavatel, s.r.o., Trnava

4/ SK: 1017-LO/D-3270/2008 zo dňa 15.08.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/272
ÚK: Slovanet, a.s., Bratislava

5/ SK: 17-LO/D-142/2009 zo dňa 13.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/254
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

6/ SK: 1157-LO/D-4754/2008 zo dňa 14.11.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/75
ÚK: Rádio LUMEN, spol. s r.o., Banská Bystrica

7/ SK: 1156-LO/D-4699/2008 zo dňa 26.11.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
držiteľa licencií č. RD/7- RD/12
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
Radoslav Šimuni
JUDr. Ivan Ikrényi

8/ SK: 29-LO/D-140/2009 zo dňa 13.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/42
ÚK: Jurkovič - Elektro, Ing. Michal Jurkovič, Nová Dubnica

9/ SK: 1125-LO/D-4287/2008 zo dňa 30.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/275
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava

10/ SK: 1176-LO/D-4900/2008 zo dňa 11.12.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Home TV, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4886/223-2008 a 162/16-2009
(na vysielanie reklamy z dňa 10.12.2008 a 10.1.2009.)
Správa o šetrení sťažností č. 4886/223-2008 a 162/16-2009 smerujúcich proti vysielaniu rádia VIVA
Vysielateľ: Rádio VIVA číslo licencie: R/70

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4884/221-2008
(na vysielanie ROMing z dňa 4.12.2008.)
Správa o šetrení sťažnosti č.2 smerujúcej proti vysielaniu ROMing
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4885/222-2008
(na vysielanie filmu Súkromné očko z dňa 7.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4885/222-2008 smerujúcej proti vysielaniu STV1
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4957/220-2008
(na vysielanie programu Piatok s Rádiom Regina z dňa 12.12.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4957/220-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4707/218-2008
(na vysielanie programu Paľba z dňa 3.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4707/218-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA–SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 4726/217-2008 a č. 4725/216-2008
(na vysielanie programu Aha, dvaja v tom z dňa 24.11.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 4726/217-2008 a č. 4725/216-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 191/17-2009
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 26.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 191/17-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 158/7-2009
(na vysielanie upútavky na program Chodili sme spolu z dňa 6.1.2009)
Správa o šetrení sťažnosti č. 158/7-2009 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.01/09/Ro o monitorovaní Slovenského rozhlasu
(monitorovaný program: Z prvej ruky zo dňa 10.10.2008)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.4/09/TV o monitorovaní vysielania STV, TV Markíza JOJ, TA3
(monitorované dni: 2.11., 12.11., 23.11., 26.11., 29.11.2008)
Vysielateľ: C.E.N.,s.r.o., Bratislava; číslo licencie: T/125
MAC TV s.r.o., Bratislava; číslo licencie: T/39
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o.; číslo licencie: T/41
Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.2/09/TV o monitorovaní vysielania SBD III Košice.
(monitorovaný deň: 9.1., 16.1.2009)
Vysielateľ: Informačný mesačník SBD III Košice číslo licencie: T/36

22/ SK č.: 244-PgO/O-4820/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa č. 64/08/TVo monitorovaní Infokanálu mesta Partizánske
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie súvislých záznamov vysielania zo dňa
23.09.2008)
ÚK: VYDAVATEĽSTVO TEMPO, s. r.o. číslo licencie: T/179

23/ SK č.: 246-PgO/O-4822/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa č. 51/08/TVo monitorovaní vysielania TA3
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Firmy/ 08.09.2008)
ÚK: C.E.N. s. r.o. číslo licencie: T/125

24/ SK č.: 147-PgO/O-2193/2007 zo dňa 09.05.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1337/65-2007 smerujúcej voči vysielaniu Slovenskej televízie.
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Uli Biaho/ 14.03.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona.

25/ SK č.: 461-PgO/O-5334/2007 zo dňa 04.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ Nehoda opitého vodiča/ 06.09.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

26/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Home TV, s.r.o., Bratislava

Prof. Miloš Mistrík
Predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak