Program zasadnutia RVR, dňa10.02.2009

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 10.02.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 1126-LO/D-4338/2008 zo dňa 03.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/101
ÚK: Jana Revická – INŠTAL, Prievidza

3/ SK: 13-LO/D-172/2009 zo dňa 15.01.2009
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/168
ÚK: Ing. Jozef Herceg – HERC elektronic, Ratkovce

4/ Sťažnosť č. 306/20-2009 zo dňa 22.01.2009
Predmet: rušenie signálu
Sťažnosť smeruje voči Slovenskému rozhlasu

5/ SK: 1-LO/D-7/2009 zo dňa 05.01.2009
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148
ÚK: AGENTURA S, s.r.o., Žilina

6/ SK: 15-LO/D-188/2009 zo dňa 16.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č.TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo

7/ SK: 1170-LO/O-5010/2008 zo dňa 23.12.2008
vo veci dohľadu nad dodržiavaním zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Ján Homola Cabel - televizion Homayer, Banská Bystrica
ÚP: 10:00 hod

8/ SK: 1018-LO/D-4116/2008 zo dňa 20.10.2008
vo veci žiadosti o zmenu údajov v registrácii retransmisie č.TKR/9
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

9/ SK: 1037-LO/D-3453/2008 zo dňa 08.09.2008
vo veci žiadosti o zmene údajov v registrácii retransmisie č.TKR/121
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

10/ SK: 1175 -LO/D-5052/2008 zo dňa 22.12.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: IMAFEX spol. s r.o., Liptovský Mikuláš

11/ SK: 1174-LO/D-5099/2008 zo dňa 31.12.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/172
ÚK: KABEL SAT-1 s.r.o., Trenčín

12/ SK: 25-LO/D-8/2009 zo dňa 05.01.2009
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/178
ÚK: Nitranet, s.r.o., Nitra

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4573/208-2008
(na vysielanie príspevku POSPOLITOSŤ V BRATISLAVE v programe Noviny z dňa 17.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4573/208-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4617/213-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 13.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4617/213-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4724/215-2008
(na vysielanie Z prvej ruky z dňa 21.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4724/215-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.4642/212-2008
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 2.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4642/212-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, vysielateľ na základe zákona

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4641/211-2008
(na vysielanie programu O 5 minút 12 z dňa 16.11.2008 z dňa)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4641/211-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, vysielateľ na základe zákona

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4723/214-2008
(na vysielanie programu Večer na tému z dňa 21.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4723/214-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, vysielateľ na základe zákona

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4570/207-2008
(na vysielanie programu Panelák z dňa 17.11.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4570/207-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.3/09/TV o monitorovaní vysielania televízie Markíza
(monitorovaný deň: 6.10.2008 – program Paľba)
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

21/ Štatistika o odvysielanom programe za IV. štvrťrok 2008
Vysielateľ: SLOVENSKÁ TELEVÍZIA, vysielateľ na základe zákona
MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

22/ SK č.: 232-PgO/O-4340/2008 zo dňa 21.10.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3061/156-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne Noviny/ Pozor na úradníkov/ 16.07.2008)
ÚK: MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

23/ SK č.: 242-PgO/O-4818/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4103/191-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza.
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne Noviny/ Ceny má strážiť bývalý agent ŠtB./ 24.09.2008)
ÚK: MARKÍZA- SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

24/ SK č.: 254-PgO/O-4987/2008 zo dňa 16.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 3986/184-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie TV Poprad.
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamov vysielania/ 25.09.2008 a 26.09.2008)
ÚK: TV Poprad, s.r.o. číslo licencie: T/123

25/ SK č.: 247-PgO/O-4840/2008 zo dňa 02.12.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/152-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ.
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Banán radí/18.06.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

26/ SK č.: 461-PgO/O-5334/2007 zo dňa 04.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4007/159-2007 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ.
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ Nehoda opitého vodiča/ 06.09.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

Rôzne:
1. Oznámenie Slovenského rozhlasu o reorganizácií frekvencií

Ústne pojednávanie:
10:00 hod. - Ján Homola Cabel - televizion Homayer, Banská Bystrica


 

 

Prof. PhDr. Miloš Mistrík, DrSc.
predseda Rady
pre vysielanie a retransmisiu


 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak