Program zasadnutia RVR, dňa 02.12.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 02.12.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 1137-LO/D-4489/2008 zo dňa 12.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/247
ÚK: e - Net, s.r.o., Senec

3/ Sťažnosť: 1284/61-2007 zo dňa 17.09.2008
Predmet: Poskytovanie retransmisie so zvukom v monofónnej kvalite a neoznámenie zmeny ponuky programových služieb – opakovaná sťažnosť
Sťažnosť smeruje proti: Ján Homola Cabel-televizion Homayer, Banská Bystrica

4/ SK: 1111-LO/D-4029/2008 zo dňa 16.10.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

5/ Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie: Rádio Bojnice s.r.o., Bojnice, R/92

6/ SK: 1108-LO/D-3957/2008 zo dňa 10.10.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Tom Horn Entertainment družstvo, Bratislava

7/ SK: 1039-LO/O-3426/2008 zo dňa 05.09.2008
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, držiteľ licencie č. R/70

8/ Sťažnosť: 4626/210-2008 zo dňa 10.11.2008
Predmet: nezaradenie programovej služby Trojka do základnej programovej ponuky
Sťažnosť smeruje proti: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

9/ SK: 1146-LO/D-4612/2008 zo dňa 20.11.2008
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/160
ÚK: JEL s.r.o., Bratislava

10/ SK: 1127-LO/D-4363/2008 zo dňa 04.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu v registrácii retransmisie č. TKR/92/97
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou

11/ SK: 1070-LO/D-3828/2008 zo dňa 02.10.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/102
ÚK: Holkatel, spol. s r.o., Holíč

12/ SK: 1143-LO/D-4588/2008 zo dňa 18.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/148
ÚK: AGENTURA S s.r.o., Žilina

13/ SK: 1144-LO/D-4638/2008 zo dňa 21.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/212
ÚK: TV AGENCY s.r.o., Bratislava

14/ SK: 1079-LO/D-3950/2008 zo dňa 10.10.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: COM – MÉDIA, spol. s r.o., Komárno
ÚP: 10:15 hod.

15/ SK: 1042-LO/D-3340/2008 zo dňa 20.08.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou
ÚP: 10:30 hod.

16/ SK: 1034-LO/D-2661/2008 zo dňa 30.06.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: ATELIER TV s.r.o.

17/ SK: 1046-LO/D-3456/2008 zo dňa 08.09.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti frekvencie – 53.kanál Trnava
ÚK: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava

18/ SK: 1102-LO/O-R22/2008 zo dňa 29.09.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie / pridelenie frekvencie 104,2 MHz Žilina
ÚK: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom; Slovenský rozhlas; Metalurg_Immo, s.r.o., Bratislava; INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava; Spinoza s.r.o., Partizánske; Best FM Media spol. s r.o., Bratislava; SVVH, s.r.o., Bratislava; ČH HORNETS s.r.o., Košice

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3446/172-2008
(na vysielanie TV Markíza a TA3 z dní 9.8.-25.8.2008 – LOH v Pekingu)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3446/172-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza a TA3.
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
Vysielateľ: C.E.N. spol. s r.o. číslo licencie: T/125

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4103/191-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 24.9.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4103/191-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 4066/190-2008
(na vysielanie programu Lampáreň zo dňa 02.03.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 4066/190-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 63/08/TV o monitorovaní vysielania MsTV Moldava – Szepsi VTV, STUDIO 7S
(monitorované dni: 6. a 13. 10.2008)
Vysielateľ: BodvaTel, s.r.o., Moldava nad Bodvou číslo licencie: T/131

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.64/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál mesta Partizánske
(monitorovaný deň: 23.9.2008)
Vysielateľ: Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o. číslo licencie: T/179

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.68/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Prešov
(monitorované dni: 16. a 17.10.2008)
Vysielateľ: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov číslo licencie: T/193

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.70/08/TV o monitorovaní vysielania TV Senica, TV Skalica, TV Myjava, TV Brezová pod Bradlom
(monitorované dni: 9.10.2008, 10.10.2008, 16.10.2008 a 17.10.2008)
Vysielateľ: Videoštúdio RIS, spol. s r.o. číslo licencie: T/33

26/ Kontrolný monitoring
Správa č. 51/08/TV o monitorovaní vysielania televízie TA3
(monitorovaný deň: 8.9.2008)
Vysielateľ: C.E.N., s.r.o. Bratislava číslo licencie: T/125

27/ Kontrolný monitoring
Správa o komparatívnom monitoringu hlavných spravodajských relácií televíznych staníc STV1, TV Markíza, JOJ a TA3
(monitorované obdobie: 15.9.2008-15.10.2008)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
C.E.N., s.r.o. Bratislava číslo licencie: T/125

28/ SK č.: 1030-PgO/O-3394/2008 zo dňa 26.08.2008
Doplnenie: Správa č. 47/08/TV o monitorovaní RING TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania zo dňa 05.05.2008)
ÚK: RING TV, s.r.o. číslo licencie: T/190

29/ SK č.: 1040-PgO/O-3513/2008 zo dňa 09.09.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2591/139-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Šport/ TERAZ SA TO HODÍ: „KONČÍŠ!!!“/ 24.06.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 369-PgO/O-1886/2005 zo dňa 25.10.2005
Doplnenie: Správa č. 76/2005/TV o monitorovaní televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Vyvolení/05.10.2005 v repríze 06.10.2005)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 227-PgO/O-3976/2008 zo dňa 07.10.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/152-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Banán radí/ 18.06.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

32/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislava
10:15 hod. - COM – MÉDIA, spol. s r.o., Komárno
10:30 hod. - Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou


Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak