Program zasadnutia RVR, dňa 13.11.2008 a 18.11.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 13.11.2008 o 10:00 hod. a 18.11.2008 o 11:00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

13. novembra 2008 začiatok o 10:00 hod. v sídle Rady

1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

1.1. Žiadateľ: BEST FM MEDIA s.r.o., Bratislava
SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín, 104,2 MHz Žilina
ÚP: 10.00 hod.

1.2. Žiadateľ: SVVH, s.r.o., Bratislava
SK: 1102-LO/O-R22/2008, 1085-LO/O-R05/2008, 1086-LO/O-R06/2008, 1090-LO/O-R10/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 95,2 MHz Námestovo, 96,3 MHz Považská Bystrica
ÚP: 10.15 hod.

1.3. Žiadateľ: RADIO a.s., Bratislava
SK: 1101-LO/O-R21/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín
ÚP: 10.30 hod.

1.4. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava
SK: 1101-LO/O-R21/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín
ÚP: 10.45 hod.

1.5.Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
SK: 1081-LO/O-R01/2008, 1082-LO/O-R02/2008, 1083-LO/O-R03/2008, 1084-LO/O-R04/2008, 1085-LO/O-R05/2008, 1086-LO/O-R06/2008, 1087-LO/O-R07/2008, 1088-LO/O-R08/2008, 1089-LO/O-R09/2008, 1090-LO/O-R10/2008, 1091-LO/O-R11/2008, 1092-LO/O-R12/2008, 1093-LO/O-R13/2008, 1094-LO/O-R14/2008, 1095-LO/O-R15/2008, 1096-LO/O-R16/2008, 1097-LO/O-R17/2008, 1098-LO/O-R18/2008, 1099-LO/O-R19/2008, 1100-LO/O-R20/2008, 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008, 1103-LO/O-R23/2008, 1105-LO/O-R25/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 106,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Bardejov, 104,8 MHz Bratislava, 102,0 MHz Košice, 93,5 MHz Martin, 95,2 MHz Námestovo, 95,2 Nitra, 98,5 Nové Mesto nad Váhom, 100,9 MHz Poprad, 96,3 MHz Považská Bystrica, 103,7 MHz Prešov, 93,6 MHz Ružomberok, 102,8 MHz Žilina, 91,3 MHz Banská Bystrica, 107,2 MHz Martin, 105,4 MHz Nitra, 96,4 MHz Partizánske, 104,5 MHz Prievidza, 97,4 MHz Topoľčany, 91,8 MHz Trenčín, 89,1 MHz Trenčín, 104,2 MHz Žilina, 91,7 MHz Dolný Kubín, 98,4 MHz Žiar nad Hronom
ÚP: 11.00 hod.

1.6.Žiadateľ: Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava
SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín
ÚP: 11.15 hod.

1.7.Žiadateľ: Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom
SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín
ÚP: 11.30 hod.

1.8. Žiadateľ: Radio ONE s.r.o., Nitra
SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1106-LO/O-R26/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín, 99,6 MHz Žarnovica
ÚP: 11.45 hod.

1.9. Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 1087-LO/O-R07/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 95,2 MHz Nitra
ÚP: 13.15 hod.

1.10. Žiadateľ: Spinoza, s.r.o., Partizánske
SK: 1094-LO/O-R14/2008, 1095-LO/O-R15/2008, 1096-LO/O-R16/2008, 1097-LO/O-R17/2008, 1098-LO/O-R18/2008, 1099-LO/O-R19/2008, 1100-LO/O-R20/2008, 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 91,3 MHz Banská Bystrica, 107,2 MHz Martin, 105,4 MHz Nitra, 96,4 MHz Partizánske, 104,5 MHz Prievidza, 97,4 MHz Topoľčany, 91,8 MHz Trenčín, 89,1 MHz Trenčín, 104,2 MHz Žilina
ÚP: 13.30 hod.

1.11. Žiadateľ: OKEY RADIO a.s., Bratislava
SK: 1081-LO/O-R01/2008, 1082-LO/O-R02/2008, 1083-LO/O-R03/2008, 1084-LO/O-R04/2008, 1085-LO/O-R05/2008, 1086-LO/O-R06/2008, 1087-LO/O-R07/2008, 1088-LO/O-R08/2008, 1089-LO/O-R09/2008, 1090-LO/O-R10/2008, 1091-LO/O-R11/2008, 1092-LO/O-R12/2008, 1093-LO/O-R13/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 106,0 MHz Banská Bystrica, 107,1 MHz Bardejov, 104,8 MHz Bratislava, 102,0 MHz Košice, 93,5 MHz Martin, 95,2 MHz Námestovo, 95,2 Nitra, 98,5 Nové Mesto nad Váhom, 100,9 MHz Poprad, 96,3 MHz Považská Bystrica, 103,7 MHz Prešov, 93,6 MHz Ružomberok, 102,8 MHz Žilina
ÚP: 13.45 hod.

1.12. Žiadateľ: INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava
SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín
ÚP: 14.00 hod.

1.13. Žiadateľ: BP Media s.r.o., Ludanice
SK: 1101-LO/O-R21/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,1 MHz Trenčín
ÚP: 14.15 hod.

1.14. Žiadateľ: ČH HORNETS s.r.o., Košice
SK: 1101-LO/O-R21/2008, 1102-LO/O-R22/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 104,2 MHz Žilina, 89,1 MHz Trenčín
ÚP: 14.30 hod.

1.14. Žiadateľ: Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica
SK: 1104-LO/O-R24/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 90,6 MHz Skalité
ÚP: 14.45 hod.


18. novembra 2008, začiatok o 11:00 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 1081-LO/O-R01/2008
vo veci pridelenia frekvencie 106,0 MHz Banská Bystrica
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

3/ Výberové konanie
SK: 1082-LO/O-R02/2008
vo veci pridelenia frekvencie 107,1 MHz Bardejov
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

4/ Výberové konanie
SK: 1083-LO/O-R03/2008
vo veci pridelenia frekvencie 104,8 MHz Bratislava
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

5/ Výberové konanie
SK: 1084-LO/O-R04/2008
vo veci pridelenia frekvencie 102,0 MHz Košice
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

6/ Výberové konanie
SK: 1085-LO/O-R05/2008
vo veci pridelenia frekvencie 93,5 MHz Martin
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava

7/ Výberové konanie
SK: 1086-LO/O-R06/2008
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Námestovo
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava

8/ Výberové konanie
SK: 1087-LO/O-R07/2008
vo veci pridelenia frekvencie 95,2 MHz Nitra
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

9/ Výberové konanie
SK: 1088-LO/O-R08/2008
vo veci pridelenia frekvencie 98,5 MHz Nové Mesto nad Váhom
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

10/ Výberové konanie
SK: 1089-LO/O-R09/2008
vo veci pridelenia frekvencie 100,9 MHz Poprad
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

11/ Výberové konanie
SK: 1090-LO/O-R10/2008
vo veci pridelenia frekvencie 96,3 MHz Považská Bystrica
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava

12/ Výberové konanie
SK: 1091-LO/O-R11/2008
vo veci pridelenia frekvencie 103,7 MHz Prešov
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

13/ Výberové konanie
SK: 1092-LO/O-R12/2008
vo veci pridelenia frekvencie 93,6 MHz Ružomberok
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava, SVVH, s.r.o., Bratislava

14/ Výberové konanie
SK: 1093-LO/O-R13/2008
vo veci pridelenia frekvencie 102,8 MHz Žilina
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, OKEY RADIO a.s., Bratislava

15/ Výberové konanie
SK: 1094-LO/O-R14/2008
vo veci pridelenia frekvencie 91,3 MHz Banská Bystrica
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske

16/ Výberové konanie
SK: 1095-LO/O-R15/2008
vo veci pridelenia frekvencie 107,2 MHz Martin
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske

17/ Výberové konanie
SK: 1096-LO/O-R16/2008
vo veci pridelenia frekvencie 105,4 MHz Nitra
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske

18/ Výberové konanie
SK: 1097-LO/O-R17/2008
vo veci pridelenia frekvencie 96,4 MHz Partizánske
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske

19/ Výberové konanie
SK: 1098-LO/O-R18/2008
vo veci pridelenia frekvencie 104,5 MHz Prievidza
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske

20/ Výberové konanie
SK: 1099-LO/O-R19/2008
vo veci pridelenia frekvencie 97,4 MHz Topoľčany
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske

21/ Výberové konanie
SK: 1100-LO/O-R20/2008
vo veci pridelenia frekvencie 91,8 MHz Trenčín
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske

22/ Výberové konanie
SK: 1101-LO/O-R21/2008
vo veci pridelenia frekvencie 89,1 MHz Trenčín
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske, Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom, Radio ONE s.r.o., Nitra, Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava, RADIO, a.s., Bratislava, INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, D.EXPRES, a.s., Bratislava, BP Media s.r.o., Ludanice, BEST FM MEDIA s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice

23/ Výberové konanie
SK: 1102-LO/O-R22/2008
vo veci pridelenia frekvencie 104,2 MHz Žilina
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Spinoza, s.r.o., Partizánske, Marián Dokupil, Dubnica nad Váhom, Metalurg – Immo, s.r.o., Bratislava, INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava, BEST FM MEDIA s.r.o., Bratislava, ČH HORNETS s.r.o., Košice, SVVH, s.r.o., Bratislava

24/ Výberové konanie
SK: 1103-LO/O-R23/2008
vo veci pridelenia frekvencie 91,7 MHz Dolný Kubín
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

25/ Výberové konanie
SK: 1104-LO/O-R24/2008
vo veci pridelenia frekvencie 90,6 MHz Skalité
ÚK: Rádio Lumen s.r.o., Banská Bystrica

26/ Výberové konanie
SK: 1105-LO/O-R25/2008
vo veci pridelenia frekvencie 98,4 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava

27/ Výberové konanie
SK: 1106-LO/O-R26/2008
vo veci pridelenia frekvencie 99,6 MHz Žarnovica
ÚK: Radio ONE s.r.o., Nitra

28/ SK: 1068-LO/D-3544/2008 zo dňa 16.09.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie
ÚK: RING TV s.r.o., Bratislava

29/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/266
Prevádzkovateľ retransmisie: PEEM Slovakia, spol. s r.o., Trnava

30/ SK: 1020-LO/D-3269/2008 zo dňa 15.08.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/262
ÚK: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš

31/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/262
Prevádzkovateľ retransmisie: IMAFEX, spol. s r.o., Liptovský Mikuláš

32/ SK: 1069-LO/D-3800/2008 zo dňa 30.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/282
ÚK: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

33/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/285
Prevádzkovateľ retransmisie: Prvá Bánovská Informačná spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou

34/ SK: 1120-LO/D-4148/2008 zo dňa 22.10.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/152
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice

35/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/192
Prevádzkovateľ retransmisie: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske

36/ Oznámenie o zániku registrácie retransmisie č. TKR/248
Prevádzkovateľ retransmisie: SPRÁVA KÁBLOVÝCH ROZVODOV s.r.o., Partizánske

37/ SK: 1124-LO/D-4202/2008 zo dňa 24.10.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167
ÚK: Progres Malacky, spol. s r.o. Malacky

38/ SK: 1128-LO/D-4336/2008 zo dňa 03.11.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167
ÚK: Stavebné bytové družstvo I, Košice

39/ SK: 1130-LO/D-4264/2008 zo dňa 29.10.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/167
ÚK: PS Kábel, spol. s r.o., Plavecký Štvrtok

40/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť: 3550/173-2008 zo dňa 16.09.2008
Predmet: Nezaradenie programu Music Box / TV NAŠA do ponuky prevádzkovateľa retransmisie
Sťažnosť smeruje proti: SBD II. Košice, Košice

41/ SK: 1038-LO/D-3457/2008 zo dňa 08.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/86
ÚK: Poprad Reality Invest, a.s. Poprad

42/ SK: 1123-LO/D-4199/2008 zo dňa 24.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie
ÚK: RADIO ONE, s.r.o. Nitra.

43/ SK: 1109-LO/D-4075/2008 zo dňa 17.10.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP: 11:30 hod.

44/ SK: 1110-LO/D-4076/2008 zo dňa 17.10.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: Slovenský rozhlas
ÚP:11:30 hod.

45/ SK: 1133-LO/D-4414/2008 zo dňa 07.11.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/33
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o., Senica

46/ SK: 1053-LO/D-3327/2008 zo dňa 22.08.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/155
ÚK: K T R, s.r.o., Imeľ

47/ SK: 1132-LO/D-4096/2008 zo dňa 20.10.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/100
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Rimavská Sobota, Rimavská Sobota

48/ SK: 1058-LO/D-3592/2008 zo dňa 19.09.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin
ÚP: 11:45 hod.

49/ Sťažnosť č. 3357/182-2008 zo dňa 26.08.2008
Predmet: Sťažnosť na prevádzkovateľa retransmisie
Sťažnosť smeruje proti: Ing. Ján Heššo, TKR/36

50/Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3829/181-2008
(na vysielanie programu Súkromné pasce : Iná láska z 01.10.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3829/181-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

51/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3746/180-2008
(na vysielanie programu Rádiožurnál zo dňa 17.9.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3746/180-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

52/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3572/174-2008
(na vysielanie Poludňajší žurnál z dňa 15.8.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3572/174-2008 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie: T/125

53/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3743/179-2008
(na vysielanie programu Z prvej ruky zo dňa 22.9.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3743/179-2008 smerujúcej proti Slovenskému rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas

54/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3300/169-2008
(na vysielanie reklamy v mesiacoch apríl, máj, jún, júl 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3300/169-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

55/ Kontrolný monitoring
Správa č. 60/08/TV o monitorovaní vysielania...
(monitorované dni: 29.9. a 3.10.2008)
Vysielateľ: AUDIO VIDEO TRANSFER, v.o.s., Prievidza číslo licencie: T/52

56/ Kontrolný monitoring
Správa č.58/08/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR
(monitorovaný deň: 2.9., 5.9.2008)
Vysielateľ: Quartex group, spol. s r.o. číslo licencie: T/108

57/ Kontrolný monitoring
Správa č.62/08/TV o monitorovaní vysielania 3.TV
(monitorovaný deň: 25.8., 29.8.2008)
Vysielateľ: Seperdeo vita TV, spol. s r.o., Handlová číslo licencie: T/111

58/ Kontrolný monitoring
Správa č. 67/08/TV o monitorovaní vysielania Ižanská káblová televízia
(monitorované dni: 21.9. a 28.9.2008)
Vysielateľ: 3C s.r.o., Podbrezová číslo licencie: T/144

59/ Kontrolný monitoring
Správa č. 66/08/TV o monitorovaní vysielania INFO kanál Komjatice
(monitorované dni: 28.9. a 5.10.2008)
Vysielateľ: Káblová televízia Kojmatice s.r.o., Komjatice číslo licencie: T/134

60/ Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb za 3. štvrťrok 2008

61/ SK č.: 215-PgO/O-2761/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/110-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Teleráno/ informácie o tanečnej škole Jagermaister/ 24.04.2008)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

62/ SK č.: 214-PgO/O-2760/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1776/112-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ V škole chcú viac rómskych asistentov/ 23.04.2008)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

63/ SK č.: 43-PgO/O-764/2007 zo dňa 06.02.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2471/213-2006 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/ príspevok informujúci o ublížení na zdraví nesúcom znaky rituálnej výstrahy v podsvetí/ 17.12.2006 )
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

64/ SK č.: 1063-PgO/O-3753/2008 zo dňa 23.09.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2641/142-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy a komentáre/ Oslavy s otáznikmi/ 23.06.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

Ústne pojednávania:
11:30 hod. – Slovenský rozhlas
11:45 hod. – MARTICO, s.r.o., Martin

65/ Rôzne


Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak