Program zasadnutia RVR, dňa 04.11.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 04.11.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


2/ SK: 1114-LO/D-4094/2008 zo dňa 21.10.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo


3/ SK: 1112-LO/D-3940/2008 zo dňa 10.10.2008
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/263
ÚK: MICRONET a.s., Bratislava


4/ SK: 1119-LO/D-4180/2008 zo dňa 22.10.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/161
ÚK: Trnavatel, spol. s r.o., Trnava


5/ SK: 1107-LO/D-4065/2008 zo dňa 17.10.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/97
ÚK: Stavebné bytové družstvo, Žilina


6/ SK: 1116-LO/D-4118/2008 zo dňa 20.10.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava


7/ SK: 1113-LO/D-4135/2008 zo dňa 21.10.2008
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/77
ÚK: RÁDIO KISS s.r.o., Michalovce


8/ SK: 1071-LO/D-3862/2008 zo dňa 02.10.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. T/152
ÚK: CREATV spol. s r.o., Košice
Marcel Děkanovský
Eva Děkanovská
INTERACTIVE TV, a.s., Praha


9/ Dohľad nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie: i-COMMERCE, s.r.o., Bratislava, T/164


10/ SK: 1074-LO/D-3914/2008 zo dňa 08.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č.TKR/233
ÚK: DRUŽSTVO BELSAT, Belá nad Cirochou


11/ SK: 1075-LO/D-3902/2008 zo dňa 07.10.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. R/97
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice


12/ SK: 129-LO/D-1674/2008 zo dňa 21.04.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/238
ÚK: AVC spol. s r.o., Bratislava


13/SK: 1055-LO/D-3310/2008 zo dňa 21.08.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
ÚK: mojeradio, a.s., Bratislava
Martin Lengyel, Bratislava
JUDr. Ivan Ikrényi, Štúrovo
ÚP: 10:00 hod.


14/Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3300/167-2008
(na vysielanie programov Paľba z dní od 7.1.2008 do 30.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3300/167-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3662/177-2008
(na vysielanie Rádiožurnál zo dňa 6.9.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3662/177-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3322/166-2008
(na vysielanie Teleráno z dňa 22.8.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3322 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Markíza – Slovakia, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


17/Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3211/165-2008
(na vysielanie programu DNES zo dňa 05.08.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3211/165-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41


18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3194/162-2008, 3195/163-2008
(na vysielanie programu Sobotné dialógy z dní 26.1.2008, 23.2.2008, 29.3.2008, 26.4.2008, 7.6.2008, 28.6.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 3194/162-2008, 3195/163-2008 smerujúcich proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona


19/ Kontrolný monitoring
Správa č.56/08/TV o monitorovaní vysielania Carisma TV
(monitorovaný deň: 7.9.2008)
Vysielateľ: CARISMA, spol. s r.o., Dvory nad Žitavou číslo licencie: T/115


20/ Kontrolný monitoring
Správa č.61/08/TV o monitorovaní vysielania eM TV
(monitorovaný deň: 19.9. a 22.9.2008)
Vysielateľ: Progres Malacky s.r.o. číslo licencie: T/120


21/SK č.: 1026-PgO/O-3390/2008 zo dňa 26.08.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/129-2008 smerujúcej voči vysielaniu televízie Markíza
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Paľba/Vznešený cieľ?/ 05.05.2008)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


22/SK č.: 1029-PgO/O-3393/2008 zo dňa 26.08.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2331/126-2008 smerujúcej proti vysielaniu iTV
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/Čo nebolo povedané/ 21.05.2008)
ÚK: Manin PB s.r.o. číslo licencie: T/165


23/SK č.: 34-PgO/O-654/2007 zo dňa 23.01.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 2020/184-2006, č. 2033/186-2006, č. 2035/187-2006, č. 2034/188-2006, č. 2052/189-2006, č. 2062/191-2006, č. 2112/192-2006 smerujúcich voči vysielaniu televízie Markíza.
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Reflex/Príspevok o radách slovenských farárov v oblasti sexu/ 19.10.2008)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41


24/ Rôzne
Ústne pojednávania:
10:00 hod. – mojeradio a.s., Bratislava


 

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak