Program zasadnutia RVR, dňa 21.10.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 21.10.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 1067-LO/D-3738/2008 zo dňa 26.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/9
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

3/ 1066-LO/D-3706/2008 zo dňa 26.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/156
ÚK: Dušan Sika – STELAR, Čachtice

4/ SK: 1012-LO/D-3297/2008 zo dňa 20.08.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov v registrácii retransmisie č.TKR/189
ÚK: Káblová televízia Komjatice, s.r.o.

5/ SK: 1010-LO/D-3427/2008 zo dňa 04.09.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov v licencii č. T/39
ÚK: MAC TV, s.r.o., Bratislava

6/ SK: 1059-LO/D-3614/2008 zo dňa 19.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/207
ÚK: TV LUX s.r.o., Bratislava

7/ SK: 1060-LO/D-3613/2008 zo dňa 21.08.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. T/207
ÚK: TV LUX s.r.o., Bratislava
Konferencia biskupov Slovenska, Bratislava
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia, Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

8/ SK: 1021-LO/D-3304/2008 zo dňa 20.08.2008
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/89
ÚK: TVR a RE, s.r.o., Bratislava

9/ Vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č.308/2000 Z.z
Držiteľ licencie: TVR a RE, s.r.o., Bratislava

10/ SK: 1041-LO/D-3084/2008 zo dňa 23.07.2008
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/62
ÚK: SPINOZA s.r.o., Partizánske

11/ Oznámenie o zániku licencie č. T/209
Držiteľ licencie: MARTICO, s.r.o., Martin

12/ SK: 1033-LO/D-2344/2008 zo dňa 09.06.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Ateliér s.r.o., Krupina
ÚP: 11:00 hod.

13/ SK: 1034-LO/D-2661/2008 zo dňa 30.06.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: ATELIER TV s.r.o., Krupina
ÚP: 10:40 hod.

14/ SK: 1055-LO/D-3310/2008 zo dňa 21.08.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov držiteľa licencie č. RD/7
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
Martin Lengyel, Bratislava
JUDr. Ivan Ikrényi, Nové Zámky
ÚP: 10:20 hod.

15/ SK: 1078-LO/D-3358/2008 zo dňa 26.08.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/253
ÚK: STASTEL, s.r.o., Považská Bystrica

16/ SK: 1072-LO/D-3888/2008 zo dňa 06.10.2008
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/274
ÚK: KRYHA, spol. s r.o., Prešov

17/ SK: 64-LO/D-1095/2007 zo dňa 02.03.2007
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
ÚK: N-RADIO spol. s r.o., Nitra
Ing. Jaroslav Dóczy, Nitra
RENTHOUSE PLUS s.r.o., Bratislava

18/ SK: 1032-LO/D-3082/2008 zo dňa 23.07.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MV Média, s.r.o., Košice
ÚP: 11:20 hod.

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3434/171-2008
(na vysielanie programov Pieseň o sivom holubovi, Vlčie diery z dňa 4.9.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3434/171-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3061/156-2008
(na vysielanie Televízne noviny/Pozor na úradníkov z dňa 16.07.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3061/156-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3300/168-2008
(na vysielanie programov Lampáreň z dní od 13.1. do 29.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3300/168-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.3126/160-2008
(na vysielanie film KONGO zo dňa 27.07.2008...)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3126/160-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie:T/41

23/ Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 3173/161-2008 a č. 3054/157-2008
(na vysielanie programu Paľba z dňa 30.06.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 3173/161-2008 a č. 3054/157-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.55/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nové Mesto Bratislava
(monitorované dni:3. a 4.9.2008)
Vysielateľ: OMEGA PLUS, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/74

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.11/08/Ro o monitorovaní vysielania Jemné Melódie
(monitorovaný deň: 30.9.2008)
Vysielateľ: TAM ART PRODUCTIONS s.r.o. číslo licencie:R/84

26/ SK č.: 195-PgO/O-2526/2008 zo dňa 17.06.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1801/115-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program S.W.A.T.: Jednotka rýchleho nasadenia/ 24.04.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

27/ SK č.: 209-PgO/O-2752/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1775/111-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy - Hírek / 24.04.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

28/ SK č.: 208-PgO/O-2750/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1887/117-2008 smerujúcej voči vysielaniu STV 2
(dodržiavanie § 35 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Slovensko - Nórsko/ 04.05.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

29/ SK č.: 212-PgO/O-2757/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1883/119-2008 smerujúcej voči TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: DNES Slovensko/Svorka vlkov roztrhala 23 oviec/ 05 .05.2008)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

30/ SK č.: 210-PgO/O-2754/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1997/122-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Pani Muncková / 30.04.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

31/ SK č.: 213-PgO/O-2758/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1511/105-2008 smerujúcej voči TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Reflex/ Arpád Pál už 6 rokov bojuje o svoje dieťa / 11.03.2008)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 216-PgO/O-2762/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2054/124-2008 smerujúcej voči TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Paľba/Sudcovia a poľovačky / 21.04.2008)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

33/ SK č.: 217-PgO/O-2764/2008 zo dňa 01.07.2008
Doplnenie: Správa č. 21/2008/TV o monitorovaní Infokanál
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný vysilenia zo dňa 28.3.2008)
ÚK: TES Slovakia s.r.o. číslo licencie: T/183

34/ Rôzne:
1. Programové typy, programy vo verejnom záujme
(právny rámec, definície, špecifikácia, metodika výpočtu)


Ústne pojednávania:
10:00 hod. – TV LUX s.r.o., Bratislava
10:20 hod.– mojeradio a.s., Bratislava
10:40 hod.- ATELIER TV s.r.o.
11:00 hod. - Ateliér s.r.o., Krupina
11:20 hod. – MV Média, s.r.o., Košice


 

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak