Program zasadnutia RVR, dňa 07.10.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 07.10.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 1057-LO/D-3575/2008 zo dňa 18.09.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/240
ÚK: Ján Macek, Borský Mikuláš

3/ SK: 145-LO/D-2001/2008 zo dňa 19.05.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/251
ÚK: Pohronská televízna spoločnosť, Žiar nad Hronom

4/ SK: 1052-LO/D-3506/2008 zo dňa 11.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/189
ÚK: TS, s.r.o., Veľký Meder

5/ SK: 1050-LO/D-3439/2008 zo dňa 05.09.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. R/66
ÚK: D. EXPRES, a.s., Bratislava

6/ SK: 1051-LO/D-3508/2008 zo dňa 11.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/42
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV, Veľký Meder

7/ SK: 1049-LO/D-3531/2008 zo dňa 16.09.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Zdenko Šmondrk - REGNO, Nová Baňa
ÚP: 10:00 hod.

8/ SK: 1036-LO/D-3440/2008 zo dňa 05.09.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava

9/ SK: 1056-LO/D-3571/2008 zo dňa 18.09.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. R/95
ÚK: MEDIAPOLIS HC TRADE s.r.o., Nová Bošáca

10/ SK: 868-LO/D-2169/2006 zo dňa 09.11.2006
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu s prevodom obchodných podielov
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Moldava nad Bodvou
Gabriel Fazekaš, Moldava nad Bodvou

11/ SK: 1048-LO/D-3533/2008 zo dňa 16.09.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o udelenie licencie č. T/84
ÚK: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o., Bratislava

12/ SK: 221-LO/D-2817/2008 zo dňa 09.07.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/216
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec

13/ SK: 1047-LO/D-3358/2008 zo dňa 26.08.2008
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/36
ÚK: Ing. Ján Heššo, STAS - servis, Považská Bystrica

14/ SK: 1045-LO/D-2580/2008 zo dňa 24.06.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie na televízne vysielanie
ÚK: Televízia Turiec, s.r.o., Martin
ÚP: 10:20 hod.

15/ SK: 1044-LO/D-3489/2008 zo dňa 10.09.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/84
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

16/ SK: 1054-LO/D-3335/2008 zo dňa 22.08.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov uvedených v žiadosti o udelenie licencie č. R/84
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

17/ SK: 71-LO/D-579/2008 zo dňa 04.02.2008
vo veci žiadosti o zrušenie licencie na rozhlasové vysielanie podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin

18/ Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin

19/ SK: 1043-LO/D-1454/2008 zo dňa 03.09.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/130
ÚK: Okresné stavebné bytové družstvo Bardejov, Bardejov

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3384/170-2008
(na vysielanie programu Zahraničnopolitický komentár týždňa z dňa 31.8.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3384/170-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2892/152-2008
(na vysielanie programu Banán radí z dňa 18.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2892/152-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3171/164-2008
(na vysielanie programu Téma redaktora - A szerkesztő témája z dňa 29.7.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3171/164-2008 smerujúcej proti vysielaniu SRo – Rádio Patria
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

23/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č. 3110/158-2008 a 3114/159-2008
(na vysielanie programu Kriminoviny z dňa 24.7.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 3110/158-2008 a 3114/159-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2777/149-2008
(na vysielanie programu Paľba z dňa 16.06.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2777/149-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 3073/155-2008
(na vysielanie programu Zločin v sutane z dňa 17.07.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 3073/155-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.34/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie mesta Dolný Kubín.
(monitorovaný deň: 14.5., 16.5.2008)
Vysielateľ: Infoštúdio mesta Dolný Kubín s.r.o. číslo licencie:T/86

27/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/08/Ro o monitorovaní vysielania FUN Radia
(monitorovaný deň: 12.9. a 14.9.2008)
Vysielateľ: RADIO a.s. číslo licencie: R/71

28/ Kontrolný monitoring
Správa č.54/08/TV o monitorovaní vysielania TOP-TV
(monitorované dni: 16. a 23.8.2008)
Vysielateľ: VEPROS spol. s r.o., Topoľníky číslo licencie: T/82

29/ Kontrolný monitoring
Správa č.9/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Slovensko – Slovenský rozhlas 1
(monitorovaný deň: 5.5. – 9.5. 2008)
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

30/SK č.: 197-PgO/O-2528/2008 zo dňa 17.06.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/97-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / Kostol ozdobili ikebanou z truhly / 24.03.2008)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

31/SK č.: 196-PgO/O-2527/2008 zo dňa 17.06.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008 smerujúcich proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 32 ods. 4 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Jericho / 28.04.2008 a 29.04.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

32/SK č.: 200-PgO/O-2531/2008 zo dňa 17.06.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/106-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV Liptov
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Liptovské noviny / 01., 02., 03., 04.04.2008)
ÚK: TV Liptov s.r.o. číslo licencie: T/162

33/SK č.: 201-PgO/O-2532/2008 zo dňa 17.06.2008
Doplnenie: Správa č. 15/08/TV o monitorovaní STV
(dodržiavanie § 38 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Postav dom, zasaď strom / 12.04.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

34/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. - Zdenko Šmondrk - REGNO, Nová Baňa
10:20 hod.– Televízia Turiec, s.r.o., Martin


Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak