Program zasadnutia RVR, dňa 23.09.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 23.09.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 1006-LO/D-3262/2008  zo dňa 14.08.2008
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie  č. T/215
ÚK: SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce

3/ SK: 1025-LO/D-3368/2008  zo dňa 27.08.2008
vo veci zmeny licencie na televízne vysielanie  č. T/204
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS , Horné Mýto

4/ SK: 1007-LO/D-3252/2008 zo dňa 13.08.2008
vo veci zmeny registrácie retransmisie č. TKR/166
ÚK: TELEKOM TKR, s.r.o., Vranov nad Topľou

5/ SK: 1018-LO/D-3222/2008 zo dňa 11.08.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/131
ÚK: Stavebné bytové družstvo Fiľakovo, Fiľakovo

6/ SK: 1035-LO/D-3450/2008 zo dňa 08.09.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/122
ÚK: TV COM, spol. s r.o., Svätý Jur

7/ SK: 1019-LO/D-2694/2008 zo dňa 02.07.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie prostredníctvom KDS/MMDS/MVDS
ÚK: INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

8/ SK: 219-LO/D-2862/2008 zo dňa 10.07.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/281
ÚK: Izidor Heizer – MINI SERVIS, Horné Mýto

9/ SK: 180-LO/D-2194/2008 zo dňa 28.05.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/256
ÚK: PROGRES – Telekomunikačné stavby s.r.o., Bratislava

10/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2655/147-2008 a 2963/154-2008                                                              
(na vysielanie reklamy na lieky v programe Svadby podľa Mary z dňa 14.6.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 2655/147-2008 a 2963/154-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2641/142-2008                                                      
(na vysielanie programu Správy a komentáre z dňa 23.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2641/142-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

12/ Šetrenie sťažností
Sťažnosti č. 2655/146-2008 a 2963/153-2008                                                  
(na vysielanie reklamy na lieky v programe Ordinácia v ružovej záhrade z dňa 12.6.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 2655/146-2008 a 2963/153-2008 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.                      číslo licencie: T/41

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2591/140-2008                                                      
(na vysielanie skrytej reklamy v programe Prominenti z dňa 22.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2591/140-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2640/145-2008                                                      
(na vysielanie programu Žurnál Rádia Regina z dňa 19.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2640/145-2008 smerujúcej proti vysielaniu SRo – Rádia Regina
Vysielateľ: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.2489/136-2008                                                       
(na vysielanie programu  Výkupné  z dňa 07.06.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2489/136-2008  smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                 číslo licencie: T/41

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 2851/150-2008                                                      
(na vysielanie programu Noviny z dňa 9.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2851/150-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.                                                                     číslo licencie: T/39

17/ Kontrolný monitoring
Správa č.36/08/TV o monitorovaní vysielania TV Karlova Ves.
(monitorovaný deň: 9.5., 16.5.2008)
Vysielateľ: Karloveská realizačná spoločnosť s.r.o,                   číslo licencie: T/84

18/ Kontrolný monitoring
Správa č.50/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Trenčín
(monitorovaný deň: 13.8.2008)
Vysielateľ: SLOVAKIA okolo sveta, s.r.o., Trenčín                              číslo licencie: T/126

19/ Kontrolný monitoring
Správa č.08/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia Košice
(monitorovaný deň: 30.05.2008)
Vysielateľ: Marek Petráš, Košice                                                            číslo licencie: R/93

20/ Kontrolný monitoring
Správa č.52/08/TV o monitorovaní vysielania TV Pohoda
(monitorovaný deň: 8.8. a 11.8.2008)
Vysielateľ: NTVS s.r.o. Nové Mesto nad Váhom                                   číslo licencie: T/174

21/ Kontrolný monitoring
Správa č. 48/08/TV o monitorovaní vysielania Humenskej televízie
(monitorovaný deň: 8.8. a 11.8.2008)
Vysielateľ: Humenská televízia, s.r.o.                                                    číslo licencie: T/94

22/ Kontrolný monitoring
Správa č. 53/08/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Fokus-peniaze z 3.9.2008)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 49/08/TV o monitorovaní vysielania ATV-Žiar nad Hronom
(monitorovaný program: 4.8.2008)
Vysielateľ: SEWARE multimédiá, v.o.s., Žiar nad Hronom       číslo licencie: T/91

24/ SK č.: 136-PgO/O-1869/2008 zo dňa 06.05.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 808/45-2008, 805/43-2008, 807/44-2008, 810/46-2008, 834/53-2008, 822/52-2008, 858/59-2008, 878/67-2008, 873/63-2008, 875/64-2008, 876/65-2008, 812/47-2008, 813/48-2008, 814/49-2008, 877/66-2008, 872/62-2008, 871/61-2008, 870/60-2008, 815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 961/84-2008, 963/85-2008, 883/68-2008, 888/71-2008, 886/70-2008, 884/69-2008, 857/58-2008, 908/74-2008, 905/75-2008, 916/76-2008, 836/55-2008, 820/51-2008 smerujúcich proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Nevera po slovensky / 18.02.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39                                                                                   

25/ SK č.: 147-PgO/O-2083/2008 zo dňa 20.05.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1076/92-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
(dodržiavanie § 20 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Hemendex maratón / 29.02.2008)
ÚK: D.EXPRES, a.s.                                                                            číslo licencie: R/66                                                                                  

26/SK č.: 152-PgO/O-2088/2008 zo dňa 20.05.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/109-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 33 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný spot Claritine / 18.04.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                           číslo licencie: T/39                                                                                  

27/ SK č.: 153-PgO/O-2089/2008 zo dňa 20.05.2008

Doplnenie: Správa č. 27/08/TV o monitorovaní TV Markíza
(dodržiavanie § 33 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný spot Theraflu / 13.12.2007)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                     číslo licencie: T/41                                                                                   

28/ SK č.: 186-PgO/O-2357/2008 zo dňa 03.06.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1227/94-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny / Úskalia internetového obchodu / 24.02.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39                                                                                   

29/ SK č.: 187-PgO/O-2358/2008 zo dňa 03.06.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/107-2008 smerujúcej proti STV
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV/ príspevok o tlačovom zákone a Lisabonskej zmluve / 09.04.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona                                                                                   

30/ SK č.: 188-PgO/O-2360/2008 zo dňa 03.06.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1110/93-2008 smerujúcej oči TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ Podozrivý predaj inzercie / 22.02.2008)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.                                              číslo licencie: T/41                                                                                  

31/ SK č.: 189-PgO/O-2361/2008 zo dňa 03.06.2008

Doplnenie: Správa č. 18/2008/TV o monitorovaní TA3
(dodržiavanie § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: SHOWBIZ/Letecké spojenie medzi Viedňou a Innsbruckom / 15.03.2008)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                 číslo licencie: T/125                                                                                   
ÚP: 10:00 hod.

32/ SK č.: 190-PgO/O-2362/2008 zo dňa 03.06.2008

Doplnenie: Správa č. 19/2008/TV o monitorovaní TA3
(dodržiavanie § 32 ods. 12  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy TA3/Záujem o finančné poradenstvo stále rastie / 27.03.2008)
ÚK: C.E.N. s.r.o.                                                                                 číslo licencie: T/125                                                                                  
ÚP: 10:00 hod.

33/ SK č.: 198-PgO/O-2529/2008 zo dňa 17.06.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1338/100-2008, 1338/101-2008, 1338/102-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie Trenčianske Teplice
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Spravodajstvo / príspevok o pláne výstavby otvoreného bazénu v centre Trenčianskych Teplíc / 04.03.2008)
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                                        číslo licencie: T/133                                                                                   

34/ SK č.: 199-PgO/O-2530/2008 zo dňa 17.06.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 1338/100-2008, 1338/101-2008, 1338/102-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie Trenčianske Teplice
(dodržiavanie § 16 písm. e)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: neposkytnutie záznamu vysielania z dní 07.03. a 08.03.2008)
ÚK: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o.                                        číslo licencie: T/133                                                                                   

35/ SK č.: 202-PgO/O-2558/2008 zo dňa 20.05.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 953/83-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 34 ods. 1  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program C.S.I.. Las Vegas / 20.02.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39                                                                                  

36/ SK č.: 211-PgO/O-2756/2008 zo dňa 01.07.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 2013/123-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b)  zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny / Čudné krádeže obecných kroník / 20.04.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.                                                                             číslo licencie: T/39                                                                                  

37/ Rôzne

  1. Oznámenie o zániku registrácie č. TKR/152, držiteľa registrácie, spoločnosti  CATV TEKOV, s.r.o., Zlaté Moravce

Ústne pojednávania:

10:00 hod. - C.E.N. s.r.o., Bratislava
10:20 hod. - INTERSONIC spol. s r.o., Bratislava

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak