Program zasadnutia RVR, dňa 26.08.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 26.08.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 171-LO/D-2247/2008 zo dňa 02.06.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/223
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok

3/ SK: 113-LO/D-1538/2008 zo dňa 10.04.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie ( Trstená, Habovka, Zuberec)
ÚK: 3o media s.r. o., Habovka

4/ SK: 143-LO/D-2006/2008 zo dňa 19.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie programovej služby TV PROTI
ÚK: JURKO 3 s.r.o., Bratislava
ÚP: 10.00 hod.

5/ SK:. 144-LO/D-2007/2008 zo dňa 19.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne televízne vysielanie programovej služby TV PRE
ÚK: JURKO 3 s.r.o., Bratislava
ÚP: 10.00 hod.

6/ SK: 223-LO/D-2887/2008 zo dňa 15.07.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/121
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

7/ SK: 222-LO/D-2886/2008 zo dňa 15.07.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/9
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

8/ Sťažnosť č. 2658/143-2008 zo dňa 30.06.2008
Predmet: Vyradenie programu ORF, TVE, TV5, Prima z ponuky prevádzkovateľa
Sťažnosť smeruje proti: SATRO, s.r.o., Bratislava

9/ Oznámenie o zániku licencie č. T/192
Držiteľ licencie: MEDIASPOL, s.r.o., Nitra

10/ SK: 220-LO/O-2912/2008 zo dňa 17.07.2008
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: TES – SLOVAKIA, s.r.o., Žilina

11/ SK: 221-LO/D-2817/2008 zo dňa 09.07.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/216
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec

12/ SK: 225-LO/D-3062/2008 zo dňa 21.07.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/52
ÚK: TERMOSAT, spol. s r.o., Rožňava

13/ SK: 224-LO/D-2962/2008 zo dňa 18.07.2008
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/267
ÚK: GAAD Prešov, s.r.o., Prešov

14/ SK: 156-LO/D-2063/2008 zo dňa 22.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba – vysielanie telenákup)
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava

15/ SK: 157-LO/D-2064/2008 zo dňa 22.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba)
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava

16/ SK: 203-LO/D-2516/2008 zo dňa 19.06.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/77
ÚK: COM-MÉDIA, spol. s.r.o., Komárno

17/ SK: -LO/D-3255/2008 zo dňa 13.08.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/183
ÚK: PO-MA spol. s. r. o., Banská Štiavnica

18/ SK: -LO/D-2953/2008 zo dňa 17.07.2008
vo veci žiadosti o zmenu údajov v registrácii retransmisie č. TKR/164
ÚK: KID, a.s., Poprad

19/ SK: -LO/D-3223/2008 zo dňa 11.08.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o licenciu na rozhlasové vysielanie č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

20/ SK: 175-LO/D-1979/2008 zo dňa 16.05.2008
vo veci žiadosti o predĺženie licencie na televízne vysielanie č. T/71
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r. o., Bánovce nad Bebravou

21/ SK: 218-LO/O-2504/2008 zo dňa 02.07.2008
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: Radio ON s.r.o., Bratislava

22/ Oznámenie o zániku licencie č. T/198
Držiteľ licencie: KTR, s.r.o., Horný Hričov

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2385/131-2008
(na vysielanie Conrad – chlapec z továrne z dňa 8.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2385/131-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádio Slovensko
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2339/130-2008
(na vysielanie programu Blízko smrti z dňa 8.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2339/130-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2603/141-2008
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Svetlá v tme z dňa 25.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2603/141-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2233/129-2008
(na vysielanie programu Paľba z dňa 05.05.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2233/129-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2232/128-2008
(na vysielanie programu Ťažko ho zabiť z dňa 31.05.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2232/128-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2092/127-2008
(na vysielanie programu Školský výlet – koniec dobrý, všetko dobré z dňa 24.05.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2092/127-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2417/133-2008
(na vysielanie reklamy na Maggi z dňa 09.06.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2417/133-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2662/144-2008
(na vysielanie programu TA3 z dňa 25.6.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2662/144-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie TA3
Vysielateľ: C.E.N. spol. s.r.o. číslo licencie: T/125

31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2331/126-2008
(na vysielanie programu Noviny /príspevok Čo nebolo povedané/ z dňa 21.5.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2331/126-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie iTV
Vysielateľ: Manin PB spol. s.r.o. číslo licencie: T/165

32/ Kontrolný monitoring
Správa č. 40/08/TV o monitorovaní vysielania NTV Nesvady
(monitorované dni: 5.5. a 23.5.2008)
Vysielateľ: NTV Nesvady s.r.o., Nesvady číslo licencie: T/128

33/ Kontrolný monitoring
Správa č.42/08/TV o monitorovaní vysielania HEMEU
(monitorovaný deň: 29.6.2008)
Vysielateľ: K T R, s.r.o., Imeľ číslo licencie: T/154

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.41/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Turiec
(monitorovaný deň: 16.5.2008 a 13.5.2008)
Vysielateľ: Televízia Turiec, s.r.o. číslo licencie: T/73

35/ Kontrolný monitoring
Správa č.47/08/TV o monitorovaní vysielania RING TV
(monitorovaný deň: 05.5.2008)
Vysielateľ: RING TV, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/190

36/ Štatistika o odvysielanom programe za 2. štvrťrok 2008
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39
MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41
Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

37/ SK č.: 135-PgO/O-1868/2008 zo dňa 06.05.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 773/42-2008 a 967/87-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 3, 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Mafstory / 17.02.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

38/ SK č.: 136-PgO/O-1869/2008 zo dňa 06.05.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 808/45-2008, 805/43-2008, 807/44-2008, 810/46-2008, 834/53-2008, 822/52-2008, 858/59-2008, 878/67-2008, 873/63-2008, 875/64-2008, 876/65-2008, 812/47-2008, 813/48-2008, 814/49-2008, 877/66-2008, 872/62-2008, 871/61-2008, 870/60-2008, 815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 961/84-2008, 963/85-2008, 883/68-2008, 888/71-2008, 886/70-2008, 884/69-2008, 857/58-2008, 908/74-2008, 905/75-2008, 916/76-2008, 836/55-2008, 820/51-2008 smerujúcich proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Nevera po slovensky / 18.02.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

39/ SK č.: 134-PgO/O-1867/2008 zo dňa 06.05.2008
Doplnenie: Správa č. 6/08/TV o monitorovaní Televízie Močenok
(dodržiavanie § 36 ods. 1 a § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklama a telenákup / 20.01.2008)
ÚK: Kábel TV Močenok, s.r.o., Močenok číslo licencie: T/97

40/ SK č.: 94-PgO/O-1314/2008 zo dňa 18.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 137/9-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 34 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamné bloky počas programu Ak sa nahneváme budeme zlí / 22.12.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10.20 hod.

41/ SK č.: 120-PgO/O-1777/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 807/54-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny Dnes / Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať o milióny / 18.02.2008)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

42/ SK č.: 149-PgO/O-2085/2008 zo dňa 20.05.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1017/91-2008 smerujúcej voči Bánovskému televíznemu vysielaniu
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Bánovský týždenník / 28.02.2008)
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou číslo licencie: T/71

43/ SK č.: 150-PgO/O-2086/2008 zo dňa 20.05.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 1017/91-2008 smerujúcej voči Bánovskému televíznemu vysielaniu
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Bánovský týždenník / 29.02.2008)
ÚK: Mestské kultúrne stredisko, spol. s r.o., Bánovce nad Bebravou číslo licencie: T/71

44/ Rôzne


Ústne pojednávania:

10.00hod. JURKO 3 s.r.o., Bratislava
10.20hod. MAC TV s.r.o., Bratislava

Valéria Agócs
Predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak