Tlačová informácia zo zasadnutia RVR, dňa 01.07.2008

Tlačová informácia
zo zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu konaného
dňa  01.07.2008 v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

Na dnešnom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu 
-udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom KDS Obecnému podniku Raslavice, spol. s r.o., Raslavice;


-udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom KDS Ing. Jánovi Gnojčákovi – ELEKTROSERVIS, Kežmarok;


-udelila licenciu na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu spoločnosti SCREENMEDIA s.r.o., Michalovce;


-začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 35 ods. 2 ZVR (prerušenie programu reklamou) v súvislosti s odvysielaním prenosu z MS ľadového hokeja, zápasu SR-Nórsko dňa 4.5.2008;


-začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku o spore Slovenska a Maďarska o značku Tokaj v rámci  programu  Správy – Hírek zo dňa 24.4.2008;


-začala správne konanie voči Slovenskej televízii z dôvodu možného porušenia § 20 ods. 4 ZVR (ochrana maloletých) v súvislosti s odvysielaním programu  Pani Muncková zo dňa 30.4.2008;


-začala správne konanie voči spoločnosti MAC TV s.r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Čudné krádeže obecných kroník  v rámci  programu  Noviny zo dňa 20.4.2008;


-začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku Svorka vlkov roztrhla 23 oviec v rámci  programu  DNES Slovensko zo dňa 05.05.2008;


-začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 ZVR (všestrannosť informácií a ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku Arpád Pál už 6 rokov bojuje o svoje dieťa v rámci  programu  Reflex  zo dňa 12.03.2008;


-začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku V škole chcú viac rómskych asistentov v rámci  programu  Televízne noviny  zo dňa 23.04.2008;


-začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 32 ods. 12 ZVR (skrytá reklama) v súvislosti s odvysielaním informácií o tanečnej škole Jagermajster v rámci  programu  Teleráno  zo dňa 24.04.2008;


-začala správne konanie voči spoločnosti MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o. z dôvodu možného porušenia § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií) v súvislosti s odvysielaním príspevku Sudcovia a Poľovačky  v rámci  programu  Paľba  zo dňa 12.03.2008;


-uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Slovenskému rozhlasu za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním programu Z prvej ruky zo dňa 15.2.2008;


-uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Slovenskej televízii za porušenie § 16 písm. a) ZVR (všestrannosť informácií) v súvislosti s odvysielaním príspevku s názvom Hluční susedia v rámci programu Reportéri z dňa 27.11.2007;


-uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona Slovenskej televízii za porušenie § 16 písm. b) a § 19 ods. 1 ZVR (objektivita spravodajstva a ochrana ľudskej dôstojnosti) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M. v rámci programu Správy STV z dňa 3.1.2008;


-uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti MAC TV s.r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku s názvom Hákové kríže na školách v rámci programu Noviny z dňa 9.2.2008;


-uložila sankciu – upozornenie na porušenie zákona spoločnosti C.E.N. s.r.o. za porušenie § 16 písm. b) ZVR (objektivita spravodajstva) v súvislosti s odvysielaním príspevku informujúcom o obvinení bývalého prednostu martinskej kliniky Jozefa M. v rámci programu Hlavné správy z dňa 3.1.2008.

Ostatné prijaté uznesenia zo dňa 01.07.2008 budú uverejnené v zápisnici zo zasadnutia na stránke Rady.

  Ľuboš Kukliš
  Riaditeľ Kancelárie
  Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak