Program zasadnutia RVR, dňa 01.07.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 01.07.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu.

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh


2/ SK: 130-LO/D-1683/2008 zo dňa 21.04.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS
ÚK: Obecný podnik Raslavice, spol. s.r.o., Raslavice
ÚP: 10.40 hod.


3/ SK: 140-LO/D-1878/2008 zo dňa 12.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom KDS
ÚK: Ing. Ján Gnojčák - ELEKTROSERVIS, Kežmarok
ÚP: 11.00 hod.


4/ SK: 156-LO/D-2063/2008 zo dňa 22.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba)
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10.20 hod.


5/ SK: 157-LO/D-2064/2008 zo dňa 22.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie (monotypová programová služba)
ÚK: Telemone, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10.20 hod.


6/ SK: 185-LO/D-2317/2008 zo dňa 06.06.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie prostredníctvom satelitu
ÚK: SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce
ÚP: 11.20 hod.


7/ Dohľad nad dodržiavaním povinnosti podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
Držiteľ licencie: Rádio VIVA, a.s., Bratislava, R/70


8/ SK: 193-LO/D-2280/2008 zo dňa 04.06.2008
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava


9/ SK: 192-LO/D-2095/2008 zo dňa 26.05.2008
vo veci oznámenia o zmene licencie č. T/199
ÚK: MEGA MAX MEDIA, s.r.o., Bratislava


10/ SK: 179-LO/D-2304/2008 zo dňa 05.06.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/188
ÚK: CE MEDIA, s.r.o., Nitra


11 SK: 142-LO/D-2000/2008 zo dna 19.05.2008
vo veci oznámenia o zmene registrácie retransmisie č. TKR/275
ÚK: SWAN, a.s., Bratislava


12/ SK: 194-LO/D-2229/2008 zo dňa 30.05.2008
vo veci oznámenia o zmene licencie č. R91
ÚK: RADIO ONE, s.r.o., Nitra


13/ SK: 177-LO/D-1727/2008 zo dňa 23.04.2008
vo veci oznámenia zmeny v registrácii retransmisie č. TKR/244
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin


14/ SK: 170-LO/D-1825/2008 zo dňa 05.05.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/121
ÚK: ELECTRIS spol. s r. o., Banská Bystrica


15/ SK: 101-LO/D-1456/2008 zo dňa 04.04.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/183
ÚK: PO-MA spol. s r. o., Banská Štiavnica


16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1887/117-2008
(na vysielanie STV2 z dňa 4.5.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1887/117-2008 smerujúcej proti vysielaniu STV2, MS v ľadovom hokeji, zápas SR-Nórsko.
Vysielateľ: STV2 číslo licencie: vysielateľ zo zákona


17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1775/111-2008
(na vysielanie programu Správy-Hírek z dňa 24.4.2008.)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1775/111-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1997/122-2008
(na vysielanie programu Pani Muncková z dňa 30.4.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1997/122-2008 smerujúcej proti vysielaniu
Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2013/123-2008
(na vysielanie príspevku Čudné krádeže obecných kroník v programe Noviny z dňa 20.4.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2013/123-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2026/121-2008
(na vysielanie upútavky na program JERICHO z dňa 11.5.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2026/121-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39


21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1883/119-2008
(na vysielanie upútavky na program DNES Slovensko z dňa 05.05.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1883/119-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2035/125-2008
(na vysielanie programu Reportéri z dňa 13.5.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2035/125-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona


23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1508/104-2008
(na vysielanie program u Televízne noviny z dňa 26.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1508/104-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1511/105-2008
(na vysielanie programu Reflex z dňa 11.3.2008 a 12.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1511/105-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


25/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1776/112-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 23.4.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1776/112-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1742/110-2008
(na vysielanie programu Teleráno z dňa 24.4.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/110-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 2054/124-2008
(na vysielanie príspevku SUDCOVIA A POĽOVAČKY v programe Paľba z dňa 21.4.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 2054/124-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41


28/ Kontrolný monitoring
Správa č.35/08/TV o monitorovaní vysielania Devínskonovoveskej televízie
(monitorovaný deň: 06. a 13. 05.2008)
Vysielateľ: Devínskonovoveská televízia spol. s r.o. číslo licencie:T/112


29/ Kontrolný monitoring
Správa č.37/08/TV o monitorovaní vysielania Teleprior
(monitorovaný deň: 2.5. a 5.5.2008)
Vysielateľ: Kabel Media s.r.o. číslo licencie: T/88


30/ Kontrolný monitoring
Správa č.5/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia 7.
(monitorovaný deň: 23.3., 24.3.2008)
Vysielateľ: T.W.Rádio, s.r.o. číslo licencie: R/90


31/ Kontrolný monitoring
Správa č.30/08/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie DSTV
(monitorované dni:. 9. a 16.5.2008)
Vysielateľ: P e r f e c t s akciová spoločnosť, Dunajská Streda číslo licencie: T/90


32/ Kontrolný monitoring
Správa č.39/08/TV o monitorovaní vysielania Televízie Nováky
(monitorované dni:. 5. a 19.5.2008)
Vysielateľ: BENET, s.r.o., Nováky číslo licencie: T/122


33/ Kontrolný monitoring
Správa č.22/08/TV o monitorovaní vysielania TV CENTRUM
(monitorované dni:. 25.3. a 28.3.2008)
Vysielateľ: TV CENTRUM, s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/178


34/ Kontrolný monitoring
Správa č.38/08/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Ružomberok
(monitorované dni:. 19.05.2008)
Vysielateľ: Kultúrny dom A. Hlinku, a.s., Ružomberok číslo licencie: T/189


35/ Kontrolný monitoring
Správa č.21/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál
(monitorované dni:. 28.3.2008)
Vysielateľ: TES Slovakia, s.r.o., Žilina číslo licencie: T/183


36/SK č.: 111-PgO/O-1566/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy May Day a Hurikán / 08.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


37/SK č.: 82-PgO/O-1099/2008 zo dňa 04.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Stav ohrozenia/ 09.12.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


38/SK č.: 81-PgO/O-1098/2008 zo dňa 04.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Temné komando : Pomsta za každú cenu/ 06.12.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


39/SK č.: 109-PgO/O-1564/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy C.S.I. : Miami a Kriminálka San Francisco / 08.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


40/SK č.: 110-PgO/O-1565/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Telo na telo / 08.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


41/SK č.: 120-PgO/O-1777/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 807/54-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza (dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny Dnes / príspevok Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať o milióny / 18.02.2008)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41
ÚP: 10.00 hod.


42/SK č.: 125-PgO/O-1785/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Žurnál Rádia Regina / 03.01.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas


43/SK č.: 121-PgO/O-1778/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 775/41-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Z prvej ruky / 15.02.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas


44/SK č.: 124-PgO/O-1783/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Rádiožurnál /03.01.2008)
ÚK: Slovenský rozhlas


45/SK č.: 79-PgO/O-1095/2008 zo dňa 04.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5498/215-2008 smerujúcej proti Slovenskej televízii (dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Reportéri /27.11.2007)
ÚK: Slovenská televízia


46/SK č.: 123-PgO/O-1781/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 19 ods.1 a § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV / 03.01.2008)
ÚK: Slovenská televízia


47/SK č.: 127-PgO/O-1788/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 939/80-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny / Hákové kríže na školách / 09.02.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


48/SK č.: 126-PgO/O-1787/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Hlavné správy / 03.01.2008)
ÚK: C.E.N. s.r.o. číslo licencie: T/125


49/SK č.: 128-PgO/O-1789/2008 zo dňa 22.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 731/40-2008 smerujúcej voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. a) a § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny / príspevok Po obličke - samovražda / 28.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39


50/SK č.: 154-PgO/O-2111/2008 zo dňa 20.05.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4833/184-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ (dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny Plus / príspevok Kauza: Detské porno / 31.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslolicencie: T/39


51/Rôzne:
Ústne pojednávania:
10.00 hod. – Markíza-Slovakia,spol. s.r.o., Bratislava
10.20 hod. – Telemone, s.r.o., Bratislava
10.40 hod. – Obecný podnik Raslavice, spol. s.r.o, Raslavice
11.00 hod. – Ing. Ján Gnojčák, Kežmarok
11.20 hod. – SCREEN MEDIA, s.r.o., Michalovce


 

Valéria Agócs
Predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak