Program zasadnutia RVR, dňa 16-17.06.2008

Návrh  programu
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať dňa 16-17.06.2008 o 10:00hod., resp. 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

16. jún 2008 začiatok o 10,00 hod. v sídle Rady

  1. Verejné vypočutia žiadateľov – výberové konania:

 

  1. Žiadateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava

SK: 160-LO/O-R03/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 95,1 MHz Banská Štiavnica
ÚP: 10.00 hod.

1.2.Žiadateľ: T.W. Rádio s.r.o., Bratislava
SK: 159-LO/O-R02/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 107,7 MHz Banská Bystrica
ÚP: 10.15 hod.

1.3.Žiadateľ: Slovenský rozhlas, Bratislava
SK: 164-LO/O-R07/2008
SK: 165-LO/O-R08/2008
SK: 172-LO/D-2133/2008
SK: 173-LO/D-2134/2008
SK: 174-LO/D-2135/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,8 MHz Prešov, 104,6 MHz Ružomberok
ÚP: 10.30 hod.

1.4.Žiadateľ: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava
SK: 162-LO/O-R05/2008
SK: 163-LO/O-R06/2008
SK: 167-LO/O-R10/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 87,8 MHz Nitra, 103,6 MHz Poprad, 98,5 MHz Tornaľa
ÚP: 10.45 hod.

1.5.Žiadateľ: SPINOZA, s.r.o., Partizánske
SK: 158-LO/O-R01/2008
SK: 165-LO/O-R08/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 91,3 MHz Banská Bystrica, 104,6 MHz Ružomberok
ÚP: 11.00 hod.

1.6.Žiadateľ: Onemedia s.r.o., Nitra
SK: 165-LO/O-R08/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 104,6 MHz Ružomberok
ÚP: 11.15 hod.

1.7.Žiadateľ: Turist servis, s.r.o., Poprad
SK: 164-LO/O-R07/2008
SK: 165-LO/O-R08/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,8 MHz Prešov, 104,6 MHz Ružomberok
ÚP: 11.30 hod.

1.8. Žiadateľ: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica
SK: 166-LO/O-R09/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 93,2 MHz Snina
ÚP: 11.45 hod.

1.9. Žiadateľ: Marek Petráš, Košice
SK: 161-LO/O-R04/2008
SK: 164-LO/O-R07/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 106,9 MHz Košice, 89,8 MHz Prešov
ÚP: 12.00 hod.
1.10. Žiadateľ: rádio106,9 s.r.o., Košice
SK: 161-LO/O-R04/2008
vo veci pridelenia frekvencií 106,9 MHz Košice
ÚP: 12.15 hod.

1.11. Žiadateľ: ČH HORNETS, s.r.o., Košice
SK: 164-LO/O-R07/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 89,8 MHz Prešov
ÚP: 12.30 hod.

1.12. Žiadateľ: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom
SK: 168-LO/O-R11/2008
vo veci pridelenia frekvencií: 88,5 MHz Dubnica nad Váhom
ÚP: 12.45 hod.

***************************************************************************


17. jún 2008, začiatok o 9.30 hod. v sídle Rady

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ Výberové konanie
SK: 160-LO/O-R03/2008
vo veci pridelenia frekvencie 95,1 MHz Banská Štiavnica
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

3/ Výberové konanie
SK: 159-LO/O-R02/2008
vo veci pridelenia frekvencie 107,7 MHz Banská Bystrica
ÚK: T.W. Rádio s.r.o., Bratislava

4/ Výberové konanie
SK: 166-LO/O-R09/2008
vo veci žiadosti o pridelenie frekvencie 93,2 MHz Snina
ÚK: Rádio LUMEN, s.r.o., Banská Bystrica

5/ Výberové konanie
SK: 168-LO/O-R11/2008
vo veci pridelenia frekvencie 88,5 MHz Dubnica nad Váhom
ÚK: Marián Dokupil – Doko Media, Dubnica nad Váhom

6/ Výberové konanie
SK: 162-LO/O-R05/2008
vo veci pridelenia frekvencií 87,8 MHz Nitra
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

7/ Výberové konanie
SK: 163-LO/O-R06/2008
vo veci pridelenia frekvencií 103,6 MHz Poprad
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

8/ Výberové konanie
SK: 167-LO/O-R10/2008
vo veci pridelenia frekvencií 98,5 MHz Tornaľa
ÚK: TAM ART PRODUCTIONS, s.r.o., Bratislava

9/ Výberové konanie
SK: 158-LO/O-R01/2008
vo veci pridelenia frekvencií 91,3 MHz Banská Bystrica
ÚK: SPINOZA, s.r.o., Partizánske

10/ Výberové konanie
SK: 161-LO/O-R04/2008
vo veci pridelenia frekvencie 106,9 MHz Košice
ÚK: rádio 106,9 s.r.o., Košice, Marek Petráš, Košice

11/ Výberové konanie
SK: 164-LO/O-R07/2008
vo veci pridelenia frekvencie 89,8 MHz Prešov
ÚK: ČH HORNETS, s.r.o., Košice, Turist servis, s.r.o., Poprad, Slovenský rozhlas, Bratislava, Marek Petráš, Košice

12/ Výberové konanie
SK: 165-LO/O-R08/2008
vo veci pridelenia frekvencie 104,6 MHz Ružomberok
ÚK: Slovenský rozhlas, Bratislava, Onemedia s.r.o., Nitra, SPINOZA, s.r.o., Partizánske, Turist servis, s.r.o., Poprad

13/ SK: 155-LO/D-2043/2008 zo dňa 21.05.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: ISPER, s.r.o., Bratislava

14/ SK: 181-LO/D-2193/2008 zo dňa 28.05.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/99
ÚK: Radio ON, s.r.o., Bratislava

15/ SK: 169-LO/D-2127/2008 zo dňa 30.05.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/181
ÚK: TV Karpaty, s.r.o., Piešťany

16/ SK: 183-LO/D-2269/2008 zo dňa 26.05.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/224
ÚK: KÁBEL-KLUKNAVA s.r.o., Kluknava

17/ SK: 182-LO/D-2098/2008 zo dňa 26.05.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. T/125
ÚK: C.E.N. s.r.o., Bratislava

18/ SK: 176-LO/D-2214/2008 zo dňa 29.05.2008
vo veci žiadosti o udelenie krátkodobej licencie
ÚK: EXPRES NET, a.s., Bratislava
ÚP: 10,00 hod.

19/ SK: 146-LO/D-1999/2008 zo dňa 19.05.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie
č. TKR/229
ÚK: Stavebné bytové družstvo I. Košice

20/ SK: 184-LO/D-2332/2008 zo dňa 06.06.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV AGENCY, s.r.o., Bratislava
ÚP: 10,15 hod.

21/ SK: 119-LO/D-1696/2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: XENTAURI s.r.o., Bratislava
ÚP: 10,30 hod.

22/ SK: 89-LO/D-1218/2008 zo dňa 13.03.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/165
ÚK: MANIN PB, s.r.o., Považská Bystrica

23/ SK: 70-LO/D-663/2008 zo dňa 08.002.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/66
ÚK: D.EXPRES, a.s., Bratislava

24/ SK: 70-LO/D-663/2008 zo dňa 08.002.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/63
ÚK: MAXMEDIA s.r.o., Šaľa

25/ SK: 133-LO/D-1844/2008 zo dňa 06.05.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: GAYA, s.r.o., Martin

26/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1690/108-2008
(na vysielanie programu SOS z dňa 19.4.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1690/108-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

27/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1885/118-2008
(na vysielanie reklamného bloku v programe Posledná plavba z dňa 19.4.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1885/118-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

28/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1801/115-08
(na vysielanie upútavky na program S.W.A.T.: Jednotka rýchleho nasadenia z dňa 24.4.08)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1801/115-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

29/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008
(na vysielanie upútavky na program JERICHO z dní 28.4.2008 a 29.4.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 1884/116-2008 a 1886/120-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

30/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1477/103-2008
(na vysielanie programu Sissi – Osudové roky cisárovnej z dňa 23.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1477/103-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

31/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1373/97-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 24.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1373/97-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

32/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008
(na obrazové vysielanie a videotext z dní 4., 6., 7., 8., 11., a 13.3.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008 smerujúcich proti Televízii Trenčianske Teplice
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice
číslo licencie: T/133

33/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1630/106-2008
(na vysielanie Liptovských novín z dňa 01., 02., 03., a 04. 04. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1630/106-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov
Vysielateľ: TV Liptov, s. r.o., Liptovský Mikuláš
číslo licencie: T/162

34/ Kontrolný monitoring
Správa č.15/08/TV o monitorovaní vysielania Slovenskej televízie
(monitorovaný program: Postav dom, zasaď strom z 12.4.2008)
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

35/ Kontrolný monitoring
Správa č.24/08/TV o monitorovaní vysielania Púchovskej televízie
(monitorovaný deň: 18.a 28. marca 2008)
Vysielateľ: Mestský bytový podnik, s.r.o.
číslo licencie:T/92

36/ Kontrolný monitoring
Správa č.29/08/TV o monitorovaní vysielania televízie Pezinok
(monitorovaný deň: 11. a 18.apríla 2008)
Vysielateľ: Televízia Pezinok, s.r.o.
číslo licencie: T/99

37/ Kontrolný monitoring
Správa č.4/08/Ro o monitorovaní vysielania Rádia HIT FM.
(monitorovaný deň: 21.3., 22.3.2008)
Vysielateľ: SPINOZA s.r.o.
číslo licencie: R/62

38/ Kontrolný monitoring
Správa č.31/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Sečovce
(monitorovaný deň: 2.5. a 5.5. 2008)
Vysielateľ: MKTS s.r.o. Sečovce
číslo licencie: T/151

39/ Kontrolný monitoring
Správa č.32/08/TV o monitorovaní vysielania eSCe TV.
(monitorovaný deň: 2.5.2008)
Vysielateľ: e-Net, s.r.o., Senec
číslo licencie: T/187

40/ SK č.: 111-PgO/O-1566/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy May Day a Hurikán / 08.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

41/ SK č.: 82-PgO/O-1099/2008 zo dňa 04.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Stav ohrozenia/ 09.12.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

42/ SK č.: 81-PgO/O-1098/2008 zo dňa 04.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5475/208-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Temné komando : Pomsta za každú cenu/ 06.12.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

43/ SK č.: 109-PgO/O-1564/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na programy C.S.I. : Miami a Kriminálka San Francisco / 08.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

44/ SK č.: 110-PgO/O-1565/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 253/13-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 2 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: upútavka na program Telo na telo / 08.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

45/ SK č.: 107-PgO/O-1562/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ (dodržiavanie § 34 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 07.01., 09.01., 11.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

46/ SK č.: 106-PgO/O-1561/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ (dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 08.01., 10.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

47/ SK č.: 105-PgO/O-1560/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 297/17-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ (dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Varí vám to / 07.01.,08.01., 09.01., 10.01., 11.01.2008)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

48/ SK č.: 104-PgO/O-1558/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 511/34-2008 smerujúcej proti STV
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Správy STV/ Neúspešný pokus o prijatie do základnej školy/ 20.01.2008)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona
číslo licencie:

49/ SK č.: 108-PgO/O-1563/2008 zo dňa 08.04.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 151/10-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza (dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny / príspevok o dopravnej nehode na Pražskej ulici / 25.11.2007)
ÚK: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

50/ SK č.: 93-PgO/O-1313/2008 zo dňa 18.03.2008
Doplnenie: Správa č. 3/2008/TV o monitorovaní SKV 1
(dodržiavanie § 36 ods. 3 zákona č. 308/2000 Z.z.)
(monitorovaný program/deň: vysielanie reklamy dňa 30.01.2008)
ÚK: Matús Marián, ASL – MM, Snina
číslo licencie: T/30

51/ Rôzne

Ústne pojednávania:

  1. 10,00 hod. EXPRES NET, a.s., Bratislava
  2. 10,15 hod. TV AGENCY, s.r.o., Bratislava
  3. 10,30 hod. XENTAURI s.r.o., Bratislava

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak