Program zasadnutia RVR, dňa 03.06.2008

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 03.06.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 405-LO/O-R15/2008 zo dňa 10.10.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie/pridelenie frekvencie 92,0 MHz Žiar nad Hronom
ÚK: Rádio VIVA, a.s., Bratislava

3/ SK: 96-LO/D-1336/2008 zo dňa 25.03.2008
vo veci žiadosti o oslobodenie od povinnosti v zmysle ustanovenia § 17 ods. 1 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., Bratislava

4/ Sťažnosť č. 1764/113-2008 zo dňa 29.04.2008
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti Rádio ON, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: FO

5/ Sťažnosť č. 1764/114-2008 zo dňa 29.04.2008
Sťažnosť smeruje voči spoločnosti Rádio ON, s.r.o., Bratislava
Sťažovateľ: FO

6/ SK: 69-LO/D-346/2008 zo dňa 21.01.2008
vo veci vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/167
ÚK: Televízia Rača, spol. s r. o., Bratislava

7/ SK: 503-LO/D-5541/2007 zo dňa 18.12.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
ÚP: 10:00 hod.

8/ SK: 102-LO/D-1453/2008 zo dňa 04.04.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/91
ÚK: Združenie majiteľov TKR Púchov, s.r.o., Púchov

9/ SK: 375-LO/D-4542/2007 zo dňa 17.10.2007
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: TV URPÍN, s.r.o., Banská Bystrica

10/ SK: 377-LO/D-4291/2007 zo dňa 02.10.2007
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o licenciu č. R/85
ÚK: VM SERVIS, s.r.o., Martin

11/ SK: 3-LO/D-14/2008 zo dňa 02.01.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Milan Zeman, Poprad

12/ SK: 442-LO/D-5196/2007 zo dňa 27.10.2007
vo veci žiadosti o zmenu registráciu retransmisie č. TKR/238
ÚK: AVC, spol. s r. o., Bratislava

13/ SK: 141-LO/D-1865/2008 zo dňa 09.05.2008
vo veci žiadosti o predĺženie platnosti licencie č. T/74
ÚK: OMEGA PLUS, spol. s.r.o., Bratislava
ÚP: 10:20 hod.

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1227/94-2008
(na vysielanie príspevku ÚSKALIA INTRENETOVÉHO NÁKUPU v programe Noviny z dňa 24.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1227/94-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1639/107-2008
(na vysielanie Správ STV z dňa 9.4.2008, príspevok o tlačovom zákone)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1639/107-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1263/95-2008
(na vysielanie časti série C.S.I. Las Vegas z dňa 13.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1263/95-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1110/93-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 22.02.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1110/93-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza Vysielateľ: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s.r.o.
číslo licencie: T/41

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 619/38-2008
(na vysielanie Liptovských novín z dňa 05. 02. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 619/38-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Liptov
Vysielateľ: TV Liptov s.r.o., Liptovský Mikuláš
číslo licencie: T/162

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1376/98-2008
(na vysielanie Rádia EXPRES z dní 17. - 20.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1376/98-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES Vysielateľ: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008
(na obrazové vysielanie a videotext z dní 4., 6., 7., 8., 11., a 13.3.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 1338/100-2008, 1338/101-2008,1338/102-2008 smerujúcich proti Televízii Trenčianske Teplice
Vysielateľ: Televízia Trenčianske Teplice, s.r.o., Trenčianske Teplice
číslo licencie: T/133

21/ Kontrolný monitoring
Správa č.18/08/TV o monitorovaní vysielania TA3
(monitorovaný deň a program: 15.3.2008 Showbiz)
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.
číslo licencie:T/125

22/ Kontrolný monitoring
Správa č.19/08/TV o monitorovaní vysielania TA3
(monitorovaný deň a program: 27.3.2008 Správy TA3)
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o.
číslo licencie: T/125

23/ Kontrolný monitoring
Správa č.26/2008/Ro o monitorovaní Kysuckého televízneho vysielania
(monitorované dni: 9. a 10.4.2008)
Vysielateľ: OTS, s.r.o., Čadca
číslo licencie: T/101

24/ SK č.: 49-PgO/O-639/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/15.01.2008)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 10.40 hod.

25/ SK č.: 48-PgO/O-638/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 35 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/14.01.2008)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 10.40 hod.

26/ SK č.: 51-PgO/O-641/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/14.01.2008 )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 10.40 hod.

27/ SK č.: 52-PgO/O-642/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: spravodajský program/15.01.2008 )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 10.40 hod.

28/ SK č.: 50-PgO/O-640/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Počasie/14.01.2008 )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 10.40 hod.

29/ SK č.: 53-PgO/O-643/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 394/20-2008, 253/14-2008 a 283/15-2008 smerujúcich proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. l) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Počasie, Televízne noviny Headlines/14.01.2008)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41
ÚP: 10.40 hod.

30/SK č.: 46-PgO/O-636/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5485/212-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 19 ods. 1 a § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny/ príspevok informujúci o úmrtí dvoch skialpinistov v Západných Tatrách/15.12.2007 )
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

31/SK č.: 54-PgO/O-644/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5115/195-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Televízne noviny /príspevok Pochod neonacistov/ 10.11.2007)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

32/ SK č.: 90-PgO/O-1310/2008 zo dňa 18.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 583/32-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 34 ods. 4 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: reklamný šot na Československý bál v Prahe/28.01.2008)
ÚK: MARKÍZA - SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

33/ SK č.: 8-PgO/O-184/2008 zo dňa 08.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4860/186-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ (dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny*/príspevok informujúci o erotickom klube v Grazi/ 22.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

34/ SK č.: 9-PgO/O-185/2008 zo dňa 08.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4601/180-2007 smerujúca voči vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: NOVINY PLUS/ príspevok Neuznaná utajená cirkev/ 23.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

35/ SK č.: 61-PgO/O-841/2008 zo dňa 19.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 241/16-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Skalica
(dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Magazín TVS/vyjadrenia primátora k predaju pozemkov 23.12.2007)
ÚK: Videoštúdio RIS, spol. s r.o.
číslo licencie: T/33

36/ SK č.: 92-PgO/O-1312/2008 zo dňa 18.03.2008
Doplnenie: Správa č. 2/2008/TV o monitorovaní AZTV INFO
(dodržiavanie § 38 ods. 2 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Čas na zmenu/18.01.2008)
ÚK: AZTV spol. s r.o.
číslo licencie: T/153

37/ SK č.: 80-PgO/O-1097/2008 zo dňa 04.03.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 86/7-2008 smerujúcej proti vysielaniu Nautik TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Nautik kvíz pre dospelých/04.01.2008)
ÚK: Nautik TV spol. s.r.o.
číslo licencie: T/60

38/ SK č.: 4-PgO/O-180/2008 zo dňa 08.01.2008
Doplnenie: Správa č. 87/2007/TV z monitorovania televízie STUDIO PLUS TV (dodržiavanie § 16 písm. g) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: STUDIO PLUS TV Veľký Meder a vysielanie videotextu/ 13.11.2007 )
ÚK: František Kováts – STUDIO PLUS TV
číslo licencie: T/42

39/ SK č.: 55-PgO/O-645/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa č. 01/08/RO o monitorovaní Slovenského rozhlasu
(dodržiavanie § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Dobrý deň, Slovensko/ 22.11.2007)
ÚK: Slovenský rozhlas, vysielateľ na základe zákona

40/ Rôzne: Štatistika o odvysielanom programe televíznych programových služieb

Ústne pojednávania:

10:00 hod. Slovak Telekom, a.s., Bratislava
10:20 hod. OMEGA PLUS, spol. s r.o., Bratislava
10:40 hod. MARKÍZA SLOVAKIA, spol. s r.o., Bratislav

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak