Program zasadnutia RVR, dňa 20.05.2008

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu
, ktoré sa bude konať
dňa 20.05.2008 o 9:30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 95-LO/D-1304/2008 zo dňa 19.03.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie
ÚK: Slovenská televízia
ÚP: 10:00 hod.

3/ SK: 114-LO/D-1826/2008 zo dňa 05.05.2008
vo veci oznámenia zmien údajov v registrácii retransmisie prostredníctvom KDS
ÚK: CATV Tekov, Zlaté Moravce

4/ SK: 132-LO/O-1624/2008 zo dňa 18.04.2008
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z.z.
ÚK: Ing. Miroslav Bobák, Oravský Podzámok

5/ SK: 138-LO/D-1575/2008 zo dňa 14.04.2008
vo veci žiadosti o zmenu v registrácii retransmisie č. TKR/253
ÚK: STASTEL, s.r.o., Považská Bystrica

6/ SK: 139-LO/D-1640/2008 zo dňa 17.04.2008
vo veci žiadosti o zrušenie registrácie retransmisie č. TKR/245
ÚK: Signál – Zdeno Lichtner, Turčianske Teplice

7/ SK: 75-LO/D-860/2008 zo dňa 22.02.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/141
ÚK: Levická televízna spoločnosť, s.r.o., Levice

8/ SK: 137-LO/O-1616/2008 zo dňa 18.04.2008
vo veci dohľadu nad dodržiavaním povinností podľa zákona č. 308/2000 Z. z.
ÚK: M-ELEKTRONIK s.r.o., Martin

9.1/ SK: 37-LO/D-484/2008 zo dňa 29.01.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

9.2/ SK: 38-LO/D-483/2008 zo dňa 29.01.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

10/ SK: 39-LO/D-485/2008 zo dňa 29.01.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

11/ SK: 40-LO/D-486/2008 zo dňa 29.01.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

12/ SK: 41-LO/D-487/2008 zo dňa 29.01.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

13/ SK: 42-LO/D-488/2008 zo dňa 29.01.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na digitálne rozhlasové vysielanie
ÚK: mojeradio a.s., Bratislava
ÚP: 11:00 hod.

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1076/92-2008
(na vysielanie Hemendex maratón z dňa 26.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1076/92-2008 smerujúcej proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 893/79-2008
(na vysielanie programu Reportéri, reportáže Škola ku dnu zo dňa 5.2.2008
Správa o šetrení sťažnosti č. 893/79-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenskej televízie
Vysielateľ: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.1308/96-2008
(na vysielanie TA3 z dňa 15.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1308/96-2008 smerujúcej proti vysielaniu TA3.
Vysielateľ: C.E.N. spol s r.o. číslo licencie:T/125

17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1017/91-2008
(na vysielanie: Bánovský týždenník z 28.,29.2. a 10.3.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1017/91-2008 smerujúcej proti Bánovskému televíznemu vysielaniu
Vysielateľ: Mestské kultúrne stredisko, s. r.o., Bánovce nad Bebravou číslo licencie: T/71

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1045/90-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny - Dnes z dňa 22.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1045/90-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 953/83-2008
(vysielanie upútavky na program C.S.I.: LAS VEGAS z dňa 20.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 953/83-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1378/99-2008
(na vysielanie programu Bez lampy FM z dňa 1. 3. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1378/99-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas – vysielateľ na základe zákona

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 965/86-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny - z dňa 20.2.2008 a programu Televízne noviny – Headlines z dní 20.02.2008 a 22.02.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 965/86-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

22/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 1742/109-2008
(na vysielanie reklamného spotu na liek Claritine z dňa 18. 4. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 1742/109-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

23/ Kontrolný monitoring
Správa č. 27/08/TV o monitorovaní vysielania TV Markíza
(monitorovaný komunikát: reklama na liek Theraflu zo dňa 13. 12. 2007)
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s.r.o. číslo licencie: T/41

24/ Kontrolný monitoring
Správa č.23/08/TV o monitorovaní vysielania Dúbravskej televízie
(monitorované dni: 18.3.2008, 20.3.2008 a 27.3.2008)
Vysielateľ: Dúbravská televízia, s.r.o. číslo licencie: T/100

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.25/08/TV o monitorovaní vysielania Infokanál Šahy
(monitorované dni: 2. a 9. 4. 2008)
Vysielateľ: ELECTRIS, spol. s r.o., Banská Bystrica číslo licencie: T/121

26/ SK č.: 8-PgO/O-184/2008 zo dňa 08.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4860/186-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ (dodržiavanie § 20 ods. 5 a § 32 ods. 12 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny*/príspevok informujúci o erotickom klube v Grazi/ 22.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39
ÚP: 10.20 hod.

27/ SK č.: 22-PgO/O-426/2008 zo dňa 22.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5373/204-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Nevybavené účty / 07.12.2007)
ÚK: MARKÍZA-SLOVAKIA, spol. s r.o. číslo licencie: T/41

28/ SK č.: 45-PgO/O-635/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4992/191-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny PLUS/príspevok Týraný vlčiak/06.11.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

29/ SK č.: 24-PgO/O-428/2008 zo dňa 22.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4899/188-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny/príspevok Odhalili tyrana vlčiaka /05.11.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

30/ SK č.: 23-PgO/O-427/2008 zo dňa 22.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4833/184-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny Plus/príspevok Kauza:Detské porno /31.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

31/ SK č.: 47-PgO/O-637/2008 zo dňa 05.02.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažností č. 5286/200-2007, 5287/199-2007, 5288/198-2007 a 5289/201-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii
(dodržiavanie § 20 ods. 4 a 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: AIRBAG/04.12.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

32/ SK č.: 20-PgO/O-422/2008 zo dňa 22.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4847/187-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii (dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok/ 30.10.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

33/ SK č.: 21-PgO/O-424/2008 zo dňa 22.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 5096/193-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii (dodržiavanie § 19 ods. 1 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok 2/ 13.11.2007)
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

34/ SK č.: 19-PgO/O-420/2008 zo dňa 22.01.2008
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4847/187-2007 smerujúcej proti Slovenskej televízii (dodržiavanie § 16 písm. a) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Reportéri /príspevok Príplatok/30.10.2007, Reportéri /príspevok Príplatok 2/13.11.2007 )
ÚK: Slovenská televízia, vysielateľ na základe zákona

35/ SK č.: 88-PgO/O-1525/2007 zo dňa 20.03.2007
Doplnenie: Správa č. 17/07/TV z monitorovania Central TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania zo dňa 06.01.2007)
ÚK: SATRO s.r.o. číslo licencie: T/19

36/ Rôzne

Ústne pojednávania:
10:00 hod. – Slovenská televízia
10:20 hod. – MAC TV s.r.o., Bratislava
11:00 hod. – mojeradio a.s., Bratislava

 

Valéria Agócs
predsedníčka Rady
pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak