Program zasadnutia RVR, dňa 06.05.2008

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu,
ktoré sa bude konať
dňa 06.05.2008 o 13.00 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 112-LO/D-1579/2008 zo dňa 14.04.2008
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/92
ÚK: Bytové družstvo Bánovce nad Bebravou, Bánovce nad Bebravou

3/ SK: 112-LO/D-1579/2008 zo dňa 14.04.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/90
ÚK: T.W. Rádio s.r.o., Bratislava

4/ SK: 464-LO/D-5312/2007 zo dňa 07.12.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie na televízne vysielanie č. T/118
ÚK: TV MISTRAL, s.r.o., Michalovce

5/ SK: 117-LO/D-1751/2008 zo dňa 28.04.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie na rozhlasové vysielanie č. R/100
ÚK: Rádio Prešov, s.r.o., Prešov

6/ SK: 498-LO/O-5522/2007 zo dňa 18.12.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie – návrh na zastavenie konania
ÚK: Obec Liptovská Lužná

7/ SK: 118 -LO/D-1638/2008 zo dňa 17.04.2008
vo veci oznámenia zmeny údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/255
ÚK: Slovak Telekom, a.s., Bratislava

8/ SK: 100-LO/D-1390/2008 zo dňa 28.03.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: TES MEDIA, s.r.o., Žilina

9/ SK: 73-LO/D-838/2008 zo dňa 21.02.2008
vo veci žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
ÚK: MARTICO, s.r.o., Martin
ÚP: 14:00 hod.

10/ SK: 116-LO/D-1596/2008 zo dňa 15.04.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov uvedených v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/164
ÚK: KID a.s., Poprad

11/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 808/45-2008, 805/43-2008, 807/44-2008, 810/46-2008, 834/53-2008, 822/52-2008, 858/59-2008, 878/67-2008, 873/63-2008, 875/64-2008, 876/65-2008, 812/47-2008, 813/48-2008, 814/49-2008, 877/66-2008, 872/62-2008, 871/61-2008, 870/60-2008, 815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 961/84-2008, 963/85-2008, 883/68-2008, 888/71-2008, 886/70-2008, 884/69-2008, 857/58-2008, 908/74-2008, 905/75-2008, 916/76-2008, 836/55-2008, 820/51-2008
(na vysielanie programu Nevera po slovensky z dňa 18.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 808/45-2008, 805/43-2008, 807/44-2008, 810/46-2008, 834/53-2008, 822/52-2008, 858/59-2008, 878/67-2008, 873/63-2008, 875/64-2008, 876/65-2008, 812/47-2008, 813/48-2008, 814/49-2008, 877/66-2008, 872/62-2008, 871/61-2008, 870/60-2008, 815/50-2008, 852/57-2008, 847/56-2008, 914/72-2008, 912/73-2008, 917/77-2008, 1023/89-2008, 961/84-2008, 963/85-2008, 883/68-2008, 888/71-2008, 886/70-2008, 884/69-2008, 857/58-2008, 908/74-2008, 905/75-2008, 916/76-2008, 836/55-2008, 820/51-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosti č. 949/81-2008 a č. 951/82-2008
(na vysielanie programu Hemendex z dňa 25.2.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 949/81-2008 a č. 951/82-2008 smerujúcich proti vysielaniu Rádia EXPRES
Vysielateľ: D.EXPRES, a.s., Bratislava číslo licencie: R/66

13/ Kontrolný monitoring
Správa č. 11/2008/TV o monitorovaní vysielania Mestskej televízie Komárno
(monitorovaný deň: 8. a 15.2.2008)
Vysielateľ: COM-MÉDIA, s,r,o,, Komárno číslo licencie: T/77

14/ Kontrolný monitoring
Správa č.16/08/TV o monitorovaní vysielania TVA
(monitorovaný deň: 16.4.2008)
Vysielateľ: Panonia Media Production s.r.o. číslo licencie: T/150

15/ Kontrolný monitoring
Správa č.17/08/TV o monitorovaní Mestskej televízie Trnava
(monitorované dni: 14.3.,20.3. a 28.3.2008)
Vysielateľ: Mestská televízia Trnava, s.r.o., Trnava číslo licencie: T/78

16/ Kontrolný monitoring
Správa č. 3/08/Ro o monitorovaní Rádia GO DeeJay
(monitorované dni: 5.2., 6.2., 7. 2. 2008)
Vysielateľ: Marián Dokupil-Doko Media, Dubnica nad V., číslo licencie: R/89

17/ Kontrolný monitoring
Správa č.10/08/TV o monitorovaní vysielania UPC INFO
(monitorovaný deň: 10.3. a 11.3.2008)
Vysielateľ: UPC Broadband Slovakia, s.r.o. číslo licencie: T/182

18/ Kontrolný monitoring
Správa č. 6/08/TV o monitorovaní Televízie Močenok
(monitorované dni: 20.1. 2008)
Vysielateľ: Kábel TV Močenok, s.r.o., Močenok číslo licencie: T/97

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 773/42-2008 a 967/87-2008
(na vysielanie programu Mafstory z dňa 17.2.2008)
Správa o šetrení sťažností č. 773/42-2008 a 967/87-2008 smerujúcich proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

20/ SK: 91-PgO/O-1311/2008 zo dňa 18.03.2008

Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 75/6-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 35 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Čo na to Mojsejovci? / 06.12.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o. číslo licencie: T/39

21/ SK: 6-PgO/O-182/2008 zo dňa 08.01.2008

Doplnenie: Správa č. 85/2007/TV o monitorovaní televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny* / príspevok informujúci o sadomasochistických praktikách / 08.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o., Bratislava číslo licencie: T/39

ÚP: 14.20 hod.

22/ SK: 5-PgO/O-181/2008 zo dňa 08.01.2008

Doplnenie: Správa č. 87/2007/TV z monitorovania televízie STUDIO PLUS TV
(dodržiavanie § 16 písm. e) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: záznam vysielania zo dňa 13.11.2007)
ÚK: František Kovats - STUDIO PLUS TV číslo licencie: T/42

23/ SK: 490-PgO/O-5575/2007 zo dňa 18.12.2007

Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / príspevok informujúci o postoji R. Fica voči obchodným reťazcom / 15.10.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s. číslo licencie: R/66

24/ Rôzne:

Ústne pojednávania:
14:00 hod. – MARTICO, s.r.o., Martin
14:20 hod. – MAC TV, s.r.o., Bratislava

Valéria AGÓCS
predsedníčka
Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak