Program zasadnutia RVR, dňa 22.04.2008

N á v r h p r o g r a m u
zasadnutia Rady pre vysielanie a retransmisiu, ktoré sa bude konať
dňa 22.04.2008 o 9.30 hod. v sídle Rady pre vysielanie a retransmisiu

1/ Schválenie programu, kontrola plnenia úloh

2/ SK: 446-LO/D-5098/2007 zo dňa 19.11.2007
vo veci žiadosti o zmenu registrácie retransmisie č. TKR/216
ÚK: BMU, s.r.o., Zuberec

3/ SK: 77-LO/D-1057/2008 zo dňa 03.03.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/257
ÚK: Orange Slovensko, a.s., Bratislava

4/ SK: 295-LO/D-3643/2007 zo dňa 15.08.2007
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. R/55
ÚK: RÁDIOMÉDIA s.r.o., Dubnica nad Váhom

5/ SK: 31-LO/D-32/2008 zo dňa 18.01.2008
vo veci oznámenia o zmene údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/95
ÚK: OZAREA news, spol. s r. o., Veľký Krtíš

6/ SK: 99-LO/D-671/2008 zo dňa 11.02.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/85
ÚK: Mestské televízne štúdio, s.r.o., Rožňava

7/ SK: 323-LO/D-3781/2007 zo dňa 31.08.2007
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: Kúpele Trenčianske Teplice, a.s. Trenčianske Teplice

8/ SK: 28-LO/D-456/2008 zo dňa 28.01.2008
vo veci žiadosti o zmenu licencie č. T/43
ÚK: Regionálna TV, s.r.o., Prievidza

9/ SK: 27-LO/D-505/2008 zo dňa 24.01.2008
vo veci oznámenia zmien údajov v žiadosti o registráciu retransmisie č. TKR/121
ÚK: SATRO, s.r.o., Bratislava

10/ SK: 74-LO/D-786/2008 zo dňa 18.02.2008
vo veci žiadosti o udelenie predchádzajúceho súhlasu so zvýšením základného imania držiteľa licencie č. R/88
ÚK: GES Slovakia, s.r.o., Bratislava
NEW AGE INVESTMENT, s.r.o., Praha
RADIO ASSET, a.s., Praha

11/SK: 98-LO/D-1369/2008 zo dňa 27.03.2008
vo veci žiadosti o registráciu retransmisie
ÚK: OptoSat, s.r.o., Nová Dubnica

12/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.979/88-2008
(na vysielanie programu Terminátor 3:Vzbura strojov z dňa 24.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 979/88-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o. Bratislava
číslo licencie: T/39

13/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č.807/54-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny Dnes, príspevku Mäsiar zo Šale mal ľudí obrať o milióny z dňa 18.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 807/54-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

14/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 633/39-2008
(na vysielanie programu Televízne noviny z dňa 7.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 633/39-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

15/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 775/41-2008
(na vysielanie programu Z prvej ruky z dňa 15. 2. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 775/41-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona

16/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 595/35-2008
(na vysielanie programu Pozor, zákruta! z dňa 29. 1. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 595/35-2008 smerujúcej proti vysielaniu Slovenského rozhlasu
Vysielateľ: Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona


17/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 501/30-2008
(na vysielanie programu Autopsie z dňa 26.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 501/30-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

18/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 590/33-2008
(na vysielanie príspevku Tajná kazeta odhalená v programe Noviny z dňa 29.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 509/33-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

19/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 616/37-2008
(na vysielanie príspevku Druhý dôchodkový pilier z dňa 5.2.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 616/37-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/37

20/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 431/22-2008
(na vysielanie Televízne noviny Headlines z dňa 14. 1. 2008 a 15. 1. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 431/22-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

21/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 478/29-2008
(na vysielanie Televízne noviny Dnes z dňa 25. 1. 2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 478/29-2008 smerujúcej proti vysielaniu TV Markíza
Vysielateľ: MARKÍZA – SLOVAKIA, spol. s r.o.
číslo licencie: T/41

22/ Šetrenie sťažností
Sťažnosť č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008
(na vysielanie programov Hlavné správy, Rádiožurnál, Žurnál Rádia Regina a Správy STV z dňa 3. 1. 2008)
Správa o šetrení sťažností č. 447/25-2008, 447/26-2008, 447/27-2008 a 447/28-2008 smerujúcich voči vysielaniu TA3, Slovenského rozhlasu a Slovenskej televízie
Vysielateľ: C.E.N. s.r.o.
číslo licencie: T/125
Slovenský rozhlas - vysielateľ na základe zákona
Slovenská televízia - vysielateľ na základe zákona

23/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 939/80-2008
(na vysielanie programu Noviny zo dňa 09.02.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 939/80-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

24/ Šetrenie sťažnosti
Sťažnosť č. 731/40-2008
(na vysielanie príspevku Po obličke - samovražda? V programe Črepiny z dňa 28.1.2008)
Správa o šetrení sťažnosti č. 731/40-2008 smerujúcej proti vysielaniu televízie JOJ
Vysielateľ: MAC TV s.r.o., Bratislava
číslo licencie: T/39

25/ Kontrolný monitoring
Správa č.12/08/TV o monitorovaní vysielania TV Nové Zámky
(monitorovaný deň:18.2., 20.2.2008)
Vysielateľ: Novocentrum Nové Zámky a.s.
číslo licencie: T/116

26/ Kontrolný monitoring
Správa č.13/08/TV o monitorovaní vysielania TV WYWAR
(monitorovaný deň: 15.2., 22.2.2008)
Vysielateľ: Quartex group, s.r.o.
číslo licencie: T/108

27/SK č.: 494-PgO/O-5579/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o šetrení sťažnosti č. 4600/179-2007 smerujúcej proti vysielaniu TV JOJ
(dodržiavanie § 19 ods. 1, § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Noviny / príspevok Brat zavraždil sestru / 23.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39

28/SK č.: 7-PgO/O-183/2008 zo dňa 08.01.2008
Doplnenie: Správa č. 85/2007/TV o monitorovaní televízie JOJ
(dodržiavanie § 20 ods. 5 zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Črepiny* / príspevok o českom pornohercovi Róbertovi Rosenbergovi / 15.10.2007)
ÚK: MAC TV s.r.o.
číslo licencie: T/39
ÚP: 10.00hod.

29/SK č.: 489-PgO/O-5574/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / príspevok informujúci o nejednotnom názore koalície pred rokovaním parlamentu o dôchodkových zmenách / 12.10.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s.
čslo licencie: R/66
ÚP: 10.20hod.

30/SK č.: 490-PgO/O-5575/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / príspevok informujúci o postoji R. Fica voči obchodným reťazcom / 15.10.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66
ÚP: 10.20hod.

31/SK č.: 486-PgO/O-5571/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / príspevok informujúci o názore ochranárov na R. Fica a príspevok informujúci o netransparentnosti štátnych zákaziek / 03.10.2007 )
ÚK: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66
ÚP: 10.20hod.

32/SK č.: 487-PgO/O-5572/2007 zo dňa 18.12.2007
Doplnenie: Správa o komparatívnom monitoringu spravodajstva rozhlasových staníc Rádio Slovensko, Rádio Expres, Rádio Okey a Rádio Viva
(dodržiavanie § 16 písm. b) zákona č. 308/2000 Z. z.)
(monitorovaný program/deň: Infoexpres / príspevok informujúci o kauze Hedviga Malinová/ 04.10.2007)
ÚK: D.EXPRES, a.s.
číslo licencie: R/66
ÚP: 10.20hod.

33/Rôzne

Ústne pojednávania:

10.00hod. MAC TV s.r.o., Bratislava
10.20hod. D.EXPRES, a.s., Bratislava


Valéria Agócs
predsedníčka Rady pre vysielanie a retransmisiu

 

Súbory na stiahnutie/prezeranie:

Aktuality

Archiv aktualit

Prípadné námety a pripomienky k tejto stránke, prosím, oznámte na: office@rvr.sk, resp. tel. č. + 421 2 20 90 65 03.
Pri použití informácií z tejto www stránky žiadame uvádzať zdroj: www.rvr.sk - Rada pre vysielanie a retransmisiu.

 

Kalendár akcií

Po Ut St Št Pi So Ne

Rýchly prístup

Žiadosti o licenciu / registráciu
Registrácia retransmisie
Žiadosti o udelenie licencie na televízne vysielanie
Žiadosti o udelenie licencie na rozhlasové vysielanie

Výberové konanie

Právnická osoba Fyzická osoba

KDS,MMDS,MVDS,satelit

Právnická osoba Fyzická osoba
Žiadosti o udelenie licencie na digitálne vysielanie

Televízne vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Rozhlasové vysielanie

Právnická osoba Fyzická osoba

Databáza rozhodnutí Rady

Linky

Znak